Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Kosten voor de herindeling, het nieuwe kunstgras en het Transferium

Door : Henk Bakker
Datum : 8 mei 2016
Klaas wybo van der hoek

De drie leden van de fractie van GroenLinks zijn actief in de gemeenteraad van Zuidhorn. Hier een samenvatting van de bijdragen van Klaas-Wybo van der Hoek, Michiel Pellenbarg en Alex Temmingh.

 

Michiel Pellenbarg stelde vragen over de kosten van de herindeling. De fractie van GroenLinks heeft vorig jaar al technische vragen gesteld over de kosten van de herindeling. Die beginnen behoorlijk in de papieren te lopen. Het argument van de voorstanders van de herindeling dat deze geld oplevert, blijkt in ieder geval voor de voorbereidingen niet te kloppen. De burgemeester deed de toezegging dat de raad nu regelmatig over de kosten een rapportage krijgt.

 

Klaas-Wybo van der Hoek maakt zich zorgen over de thuiszorgbedrijven die failliet gaan. Hij vroeg het college te zorgen dat onze inwoners daar niet door getroffen worden. Klaas-Wybo van der Hoek vroeg eveneens aandacht voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de thuiszorg. Het college gaf aan voor die punten aandacht en zorg te hebben. Bij de overgang van het failliete TSN naar de nieuwe aanbieder zijn overigens de aanbestedingsregels gevolgd, zo meldde het college.

 

Alex Temmingh was positief over het voorstel om nieuw kunstgras aan te leggen bij voetbalvereniging (vv) Zuidhorn. Daarmee wordt het capaciteitsprobleem van vv Zuidhorn voor lange tijd opgelost: “Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2015 meldde het college dat het noodzakelijk was de toplaag van het kunstgrasveld van de vv Zuidhorn te vervangen. De vereniging zelf meldde in de vergadering dat men er de voorkeur aan gaf deze vervangingsinvestering uit te stellen en te gebruiken voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld. De raad heeft daarop raadsbreed een motie aangenomen dit voorstel te onderzoeken.”

Alex Temmingh zei in te kunnen stemmen met het voorstel ook de toplaag van het huidige veld te vervangen, omdat vv Zuidhorn een fors deel zelf meebetaalt. Hij vond wel dat er wat meer aandacht besteed had kunnen worden aan het duurzaamheidsargument, omdat die toplaag volgens de ingehuurde deskundigen nog drie jaar gebruikt had kunnen worden. Verder vroeg hij aandacht voor eventuele andere knelpunten bij sportverenigingen in de gemeente. Daarom diende D66 mede namens GroenLinks en andere fracties een motie in om te kijken naar het capaciteitsprobleem bij de Hockeyvereniging. Het college was positief over deze motie. De raad nam de motie aan.

 

Michiel Pellenbarg voerde het woord over het Transferium: “GroenLinks is erg positief over de plannen voor het uitbreiden van het Transferium in Zuidhorn.  Drie thema’s vinden wij hierbij belangrijk: duurzame energie, duurzame mobiliteit en sociale veiligheid. Bij deze thema’s worden extra zichtbare maatregelen genomen. Dus: zaken die ook voor de gebruiker en passant van ons transferium zichtbaar gaan zijn. Mijn fractie hecht sterk aan dit punt. Een overkapping met zonnepanelen – de zo mooi genaamde zonnepantry’s – en oplaadplekken voor elektrische auto’s en bussen zijn in onze ogen dan ook heel belangrijk.  Steeds meer jongeren, forenzen en senioren gebruiken het stationsgebied van Zuidhorn in hun reis op en neer naar de stad. Goede aansluiting van treinen en bussen en ook op elkaar bepalen ook de tevredenheid van reizigers.”

 

Klaas-Wybo van der Hoek had een initiatiefvoorstel voor referenda ingediend. GroenLinks wil met een gemeentelijk referendum de betrokkenheid van de inwoners vergroten en de democratie versterken.  Alleen D66 stemde hiervoor. De andere fracties stemden hier tegen. Het is interessant dat sommige –zoals de PvdA en de VVD- hierbij tegen hun landelijke partijlijn ingingen.

  • Michiel pellenbarg
  • Alex temmingh

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp
Columns Zuidhorn