Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Op reis

Door : Johan Vermeulen
Datum : 7 februari 2023
Johan vermeulen

zinvol leven zonder zin 
is kunst van godverlaten mensen 
het speelveld is niet groter 
dan het zintuig van een dier

ook het hoofd ontwaart geen zin 
als het oog gesloten blijft 
gebondenheid aan hier en nu 
vergrendelt plaats en tijd

maar het aardse rijk van tijd 
ontsluit toekomst en verleden 
bestemming en de zin omvatten 
toen en dan en heden

en grens van hier is grenzeloos
de vaste grond wordt ongedaan 
het hart ontbiedt uitzinnigheid 
als het zijn plaats heeft afgestaan 

grenzen wetten oude maten
zij vervagen in nieuw licht 
onvoorwaardelijke ruimte 
opent heilzaam vergezicht

God en zin zijn synoniem 
God is de zin der zinnen 
golven van voorbij de grens 
worden stromen binnen

zinnig leven in dit rijk 
is zaak voor stille reisgenoten 
zij gaan de eerste grens voorbij
eeuwig werkterrein ligt open

 Johan Vermeulen Zuidhorn 13 januari 2023     

»  Lees hier meer van Johan       

 

Columns Zuidhorn