Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Onze nieuwe kandidaten PvdA fractie voor het Westerkwartier op pad

Door : PvdA Zuidhorn
Datum : 12 juni 2018
Pvda-westerkwartier (1)

Maandag 28 mei zijn we met de eerste 9 kandidaten voor de nieuwe PvdA fractie voor het Westerkwartier op pad gegaan en hebben gemeente Marum bezocht.

Met Hans Koenders als reisleider en Tieme Kiesbrink als chauffeur hebben we met een bus een toer gemaakt door de gemeente. De rode draad hierbij was het verhaal over de vervening, de kloosters en de politieke actualiteit. De eerste stop betrof de  natuurontwikkeling aan de noordkant van de A7. Nico Boele van Staatsbosbeheer wachtte hier de groep op om ze bij te praten over de Marumerlage en het waterbergingsproject richting Boerakker Hij riep de gemeente op mee te werken aan de toegankelijkheid van de natuurgebieden. De fractie in Marum is betrokken bij deze projecten

In de Wilp werd de groep opgewacht door Sake de Vries voorzitter van dorpsbelangen de Wilp.  Hier hebben we gesproken over de behoefte aan nieuwbouw  in de Wilp en de behoefte om het dorpshuis flink aan te passen. Ook hun onderzoek om te komen tot een  dorpscoorperatie kwam ter sprake. In Jonkersvaart werd stil gestaan bij de woningbouw die hier heeft plaatsgevonden en bij de mogelijke herbestemming van de basisschool die binnenkort gesloten wordt. Vervolgens ging te tocht naar het Haarsterveld en Trimunt om door te rijden richting Noordwijk. Hier krijg je een goed beeld van de late ontginningen wat nog zichtbaar is aan de wegenstructuur en de bebouwing.

Op de verse plekken werd aandacht besteed aan de initiatieven die we als PvdA fractie Marum genomen hebben zoals de startersleningen, het verlagen van de grondprijs, het wandelpad Pierswijk / Jonkersvaart, maar ook over de dorpsbus en het steunen van de diverse verenigingen van dorpsbelangen en het AED netwerk dat volledig operationeel is.

In het centrum van Marum stond Jan Leistra van Wold en Waard de groep op te wachten bij de nieuwe 19 energieneutrale huizen aan de Grote Hoorn. Deze huizen maken deel uit van het centrumplan en zijn voorzien van zonnepanelen en  warmtewisselaars en worden verwarmt door de houtsnippercentrale, een uniek project in het Westerkwartier. Bij het zwembad in Marum staat de houtsnippercentrale, deze verwarmt nu het gemeentehuis, een basischool, het verzorgingscentrum, de sportschool en het fitnesscentrum het zwembad en nu ook deze huizen.  Wold en Waard staat aan de vooravond van een megaklus om veel huizen energieneutraal te maken. Leistra nam de gelegenheid ter baat door op een zeepkist te stappen en de lokale politici eens haarfijn uit leggen waar Wold en Waard tegenaan loopt bij de operatie. Met name landelijke regels maken het enegieneutraal  onnodig duur. Coöperaties mogen geen gebruik maken van zonneparken of daken van bedrijfsgebouwen. Ook vertelde hij over de regels voor natuur en milieu waar ze rekening mee moeten houden bij renovatieprojecten, soms terecht maar als het gaat over verplicht tijdelijke nestkastjes  plaatsen bij dakrenovatie. Voor Wold en Waard gaat het over 36.000 nestkastjes dan voel voelt iedereen nattigheid. Een ander probleem is dat alleen gebruik gemaakt mag worden van de eigen daken die meestal te klein zijn. Coöperaties mogen geen gebruik maken van andere daken die beschikbaar zijn maar ook niet van zonneparken.

De PvdA fractie op haar beurt sprak de noodzaak uit voor betaalbare huurwoningen.

Daarnaast kwam natuurlijk ook het Verzorgingshuis De Hoorn, het IKC en de centrale voorziening in het centrum van Marum aan de orde.

Tussen door werd uitgebreid aandacht besteed aan de vele mooie plekken die de gemeente Marum rijk is. Onderweg werd nog de opmerking gemaakt ”Het lijkt hier wel bos”.

Hans Koenders

  • Pvda-westerkwartier (2)
  • Jan leistra van wold en waard

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn