Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Ondernemersfonds: oude wijn in nieuwe zakken

Door : Webmaster
Datum : 1 oktober 2021
Webmaster

Reclamebelasting heet nu Ondernemersfonds

 

Ondernemersfondsen voor centrum Leek en Zuidhorn kopt het persbericht van gemeente Westerkwartier. Terug van weggeweest zou voor Zuidhorn een betere titel zijn.

Angst was destijds een reden voor de gemeente om de regeling in Zuidhorn, die naar volle tevredenheid werkte, te stoppen in 2020. De vrees was dat een gerechtelijke uitspraak in een andere gemeente waarbij gelden moesten worden terugbetaald ook hier zou gelden. Niet dus.

De stichting in Zuidhorn die het geld beheerde hief zichzelf van de weeromstuit op en de winkeliers in Zuidhorn zaten met de gebakken peren; geen reclamebelasting meer. De angst verdween dus maar toen kwam harmonisatie om de hoek kijken, dat heb je met een gemeentelijke herindeling.

Overleg met verschillende ondernemers verenigingen volgde, Grootegast en Grijpskerk regelden het zelf wel en Marum wilde er nog even over nadenken. Zuidhorn had een goed werkend systeem vindt Zakenkring Zuidhorn dus het lag weer aan Leek. Daar zijn maar liefst twee clubs, de handelsvereniging Leek-Nietap (HVL) en Het Promotie Platform Leek (PPL).

De gemeenteraad had gevraagd om het draagvlak voor de invoering van reclamebelasting in Leek nader te onderbouwen. Beide clubs moesten dus flink aan de bak. Dat is uiteindelijk gelukt met als gevolg een Go ahead.

De gemeente int het geld, 400 euro per bedrijf in een bepaald gebied. Na zogenaamde perceptiekosten wordt het bedrag overgemaakt.

Maar ja, daartoe moet in Zuidhorn weer een stichting worden opgericht en er zal een convenant moet worden gemaakt tussen gemeente en de stichtingen.

Volgens de gemeente is daarvoor nog voldoende tijd.

In het raadsvoorstel is te lezen; ”Met de betreffende Stichtingen worden nadere afspraken gemaakt over de besteding van middelen en de verantwoording hierover. Een en ander wordt nader uitgewerkt en vastgelegd in een convenant tussen gemeente en de beherende Stichtingen. Aangezien het voorstel is om de reclamebelasting in 2022 in te voeren, is er de komende maanden nog voldoende tijd voor het afsluiten van de convenanten”.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp
Columns Zuidhorn