Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Lokale inclusieagenda

Door : PvdA Zuidhorn
Datum : 16 mei 2018
Andre hatzman2018

Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig deelneemt. Belangrijke begrippen daarbij zijn non-discriminatie, participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor de waardigheid en persoonlijke autonomie. Maar een inclusieve samenleving bereik je niet met abstracte woorden; iederéén, de hele samenleving, moet ernaar handelen!

Er is ook een verandering nodig in de manier waarop naar mensen met een beperking gekeken wordt (zie de persoon, niet de beperking!). Een dergelijke cultuurverandering vereist dat iedereen zich bewust wordt van de drempels (letterlijk én figuurlijk!) die gelijkwaardigheid in de weg staan en dat het vanzelfsprekend wordt dat mensen met een beperking participeren en een bijdrage leveren.

Als PvdA-fractie zijn we trots op het feit dat we het onderwerp “toegankelijkheid voor mensen met een beperking” op de agenda hebben gekregen. Landelijk door Tweede Kamerlid Otwin van Dijk, zelf fysiek beperkt, huidig burgemeester Oude IJssselstreek en lokaal door PVDA Raadslid/initiatiefnemer André Hatzman

Enerzijds is het niet meer dan een logisch voortvloeisel van het VN-verdrag, dat overigens van ver voor de ratificatie door Nederland in 2016 is. Anderzijds: als het zo logisch was, dan kun je je afvragen waarom het zo lang heeft moeten duren. We kunnen blij zijn met portefeuillehouder, Bert Nederveen die ons aandringen telkens serieus nam en geruststelde met dat hij er mee bezig was, zelfs in Westerkwartierverband.

Wij zijn het eens met de constatering dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving, maar dat ook de samenleving rekening met hen houdt. Het levert de samenleving ook veel op: iemand met een beperking die volwaardig deelneemt zal minder vaak een beroep hoeven te doen op financiële hulp van de gemeente.

Prettig om te constateren dat u gebruik maakt van een werkgroep bestaande uit diverse belangengroepen van mensen met een beperking. De toegankelijkheid en inclusie is nu goed in beeld en levert ook een aantal actiepunten op.

Met bewustwording heeft u in ieder geval nu een hoopvolle start gemaakt, door de medewerkerstraining. De fysieke toegankelijkheid wordt getoetst. Maar het is veel meer dan de fysieke toegankelijkheid. Het gaat ook om de digitale toegankelijkheid bijvoorbeeld en andere deelname in de breedste zin. U heeft in ieder geval met de quick scan heel veel vragen en aanknopingspunten goed in beeld gebracht. We zijn benieuwd naar het vervolg.

Het begin is er! En nu jaarlijks monitoren, houd daarvoor een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen in stand.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn