Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

KADERNOTABLABLA…..

Door : De Blik van Blaauw
Datum : 14 april 2012

De krant wordt gratis in de bus gegooid, de gemeente betaalt een fikse prijs aan de NDC, die het toch al moeilijk genoeg heeft. Concrete informatie van het gemeentebestuur voor de ingezetenen, daar heb je wat aan!
Dacht ik ook toen ik de pagina in week 15 (woensdag 11 april jl.) bekeek. Tot ik linksboven de rubriek “Uit de gemeenteraad” begon te lezen….  Met stijgende verbazing las ik, ja, wat las ik eigenlijk…. NIETS! Blabla van het ergste soort, waar geen burger iets aan heeft. Een stapeling van non-informatie, een lading open deuren van heb ik jou daar, tegenstrijdigheden die bloedserieus worden gepresenteerd, etc. Neem nou de beginzin: “De gemeenteraad van Zuidhorn bereidt zich voor op de veranderende bevolkingssamenstelling en behoud van leefbaarheid in de dorpen….”  Prachtig dacht ik, één tel… Tot ik besefte dat een gemeenteraad per definitie met die thema’s hoort bezig te zijn, dat is gewoon haar taak, al jarenlang. En nu nog steeds niet verder dan “voorbereiden op…” Belachelijk, tenenkrommend! (Doet me denken aan de slogan van jaren geleden van Spaan & Vermeegen in een bekend radioprogramma: “Vuilnisman, mag die zak ook mee??!!”) Maar in Zuidhorn is er een werkgroep voor ingesteld die een kadernota heeft gewrocht.  En die kadernota is door de raad unaniem vastgesteld. Daar kan geen mens zich dus een buil aan vallen, risicoloos gebabbel, prietpraat voor de publieke tribune. Gewichtigdoenerij (op basis van literatuuronderzoek, dorpsgesprekken leefbaarheid en de huidige leefbaarheidsituatie, wat heeft dat niet allemaal gekost???) met als conclusie: “Een evenwichtige bevolkingssamenstelling is de kracht van een dorp”.  O…. En dat betekent??? “Dit betekent niet dat er één optimale bevolkingssamenstelling is…” Maar wat betekent het dan wel??? “Dat hangt samen met de sterke punten van het dorp….” O…… En die verschillen per dorp, zegt de literatuur en de leefbaarheidgroep. “De gemeente Zuidhorn zou zich in moeten zetten voor het behoud van de huidige bevolkingssamenstelling van de dorpen…” Maar: “De gemeente heeft daar geen directe invloed op.”  Wel indirect, dat’s veiliger, voor de gemeente. Als het fout gaat, ligt het niet aan jou; als het goed gaat, komt er een fotograaf van de krant. Al die punten die verder worden genoemd, spreken zo nadrukkelijk vanzelf, die hoeven geen plek te krijgen in welke nota dan ook, die worden toch alleen maar in elkaar geflanst om binnen de kortste keren te verstoffen in la zeven B streepje 10A. (En op de computer vervang je ‘la’ dan door ‘map’).
Nou, vooruit, ik haal punt 5 eruit: “Sociale contacten binnen dorpen te stimuleren door in ieder geval een ontmoetingsplek in elk dorp te behouden/creëren.” Aha, nu komt de aap uit de mouw. Die gecreëerde ontmoetingsplek bij de hertenkamp in Noordhorn, daar zit de gemeente achter! Zo stimuleert ze de leefbaarheid  en wordt er aandacht besteed aan de woonomgeving (rust, ruimte)……. Een sterk punt! (Al is het in de min…) (JB)
PS. Deze column wordt u gratis aangeboden op www.welkominzuidhorn.nl.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp
Columns Zuidhorn