Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

GroenLinks verkiezingsprogramma: mooier en eerlijker

Door : Henk Bakker
Datum : 15 augustus 2018
Klaas wybo van der hoek

Onder de titel “Een mooier en eerlijker Westerkwartier” publiceert GroenLinks Westerkwartier haar verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode.

Voorzitter van het afdelingsbestuur van GroenLinks, Arie van Wijk, vindt dat het programma op een goede manier gemaakt is. In verschillende ronden is eraan gewerkt door een werkgroep van leden. Op ledenvergaderingen is het besproken en zijn er verbeteringen aangebracht.                                                                                        Arie van Wijk: “Het is vrij uitgebreid en daarmee een gedegen programma geworden. Mooi is ook, dat er veel aandacht is voor klimaat, energie, milieu en natuur. Er zal immers veel moeten gebeuren om snel van de fossiele brandstoffen af te komen. Daarbij mogen de huishoudens met een smalle beurs niet de klos worden. Goed dat er aandacht is voor de circulaire economie, groen ondernemen en duurzame landbouw. En niet te vergeten: er worden maatregelen voorgesteld om de alarmerende teruggang van bijen en insecten tegen te gaan.”

Lijsttrekker Klaas-Wybo van der Hoek is daarnaast blij met de nadruk in het verkiezingsprogramma op de eigen plek voor iedereen. GroenLinks wil ervoor zorgen dat er genoeg huizen beschikbaar zijn voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met een smalle beurs, starters op de huizenmarkt, huishoudens met gewone middeninkomens en ouderen. Daarvoor wil de partij ruimte maken in de bekende nieuwbouwwijken zoals bijvoorbeeld de Oostergast (Zuidhorn) en Oostindie (Leek).                                                                                             Klaas-Wybo van der Hoek: “De bouw van voldoende huizen wordt voor ons een zeer belangrijke inzet van de verkiezingen. Onze inwoners moeten een eigen betaalbare plek krijgen en houden. Ook in de kleinere dorpen willen wij mogelijkheden om op hun schaal huizen te bouwen om leegloop tegen te gaan. Het moet dus eerlijker en mooier. Voldoende huizenbouw en tegelijkertijd vernieuwing van bestaande bouw zijn van levensbelang voor onze 41 dorpen. Elk dorp telt mee. Waar er behoefte aan is, stimuleren we de bouw van ouderenappartementen en al dan niet tijdelijke mantelzorgwoningen.”

GroenLinks maakt ook een belangrijk punt van de armoedebestrijding. Klaas-Wybo van der Hoek: “We willen een goed bijstandsbeleid naast een actief werkgelegenheidsbeleid en het gebruik maken van de mogelijkheden in de Participatiewet. Voor gezinnen in armoede met kinderen moet de ondersteuning ruimer worden. De grens voor kwijtschelding van lasten wordt -als het aan GroenLinks ligt- 130% van het minimum. Overigens helpt het beheersen van de lasten voor alle inwoners.”

 

Columns Zuidhorn