Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente Zuidhorn; ” let op de overzichtelijkheid van kruispunten”

Door : Henk Bakker
Datum : 5 september 2016
Kruispunt

De fractie van GroenLinks wil dat de gemeente Zuidhorn let op de overzichtelijkheid bij kruispunten. Die is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Natuurlijk blijft het een klus om de kruispunten in alle opzichten perfect te maken. Wat voor de ene weggebruiker goed is, kan dat voor een andere minder goed liggen. Maar om aandacht aan de verkeerveiligheid te blijven geven hebben wij als GroenLinksfractie vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Enkele inwoners hebben ons op de situaties in de vragen gewezen. In ieder geval vinden wij de recente aanpak van kruispuntreconstructie Burg. De Vrieslaan – Hoofdstraat/de Gast een geslaagd voorbeeld.

Het is een goed moment om over de overzichtelijkheid van de kruispunten te praten omdat het college van burgemeester en wethouders het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) in discussie brengt. Onze vragen zijn daarbij een inbreng. Wij roepen onze inwoners op om suggesties door te geven.”

De vragen:

“De fractie van GroenLinks is blij met de kruispuntreconstructie Burg. De Vrieslaan – Hoofdstraat/de Gast. De overzichtelijkheid is hier flink verbeterd en dat is prachtig! Naar aanleiding van deze reconstructie hebben wij vragen bij enkele andere punten.

Het kruispunt Brilweg – Hoendiep (“Dijkstra”): wordt bij een mogelijke sloop van het pand ook een reconstructie van het kruispunt uitgevoerd, die de overzichtelijkheid verbetert zonder natuurlijk de verkeersveiligheid te verminderen?

Inwoners hebben ons gemeld dat het kruispunt Hanckemalaan – de Gast onoverzichtelijk is, doordat de heggen rondom de parkeerplaats te hoog zijn. Fietsers die vanaf de spoorlijn komen, zien het verkeer van rechts nauwelijks. Hoe ziet het college dit?

In het algemeen hebben wij als suggestie om inwoners te betrekken bij het signaleren en verbeteren van onoverzichtelijke (kruispunt)situaties. In onze ogen kan zulke betrokkenheid zowel de kwaliteit van als het begrip voor het beleid en de uitvoering vergroten. Wat is de mening van het college over onze suggestie?”

Het college zal de vragen binnenkort beantwoorden.

 

Columns Zuidhorn