Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Samensmelting MFC en De Wierde kwestie van tijd

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 22 september 2016
864x486

D66 waardeert de inzet van veel Grijpskerkers om MFC en De Wierde onder te brengen in De Nieuwe Wierde.

Het was maandag 19 september tijdens de eerste raadsvergadering na de zomervakantie direct vuurwerk in de raadzaal van Zuidhorn. Vooral voor de inwoners van Grijpskerk was het spannend. Het plan om een MFC onder te brengen in De Wierde. Er waren reeds ver gevorderde plannen om een nieuw Multifunctioneel Centrum te bouwen in Grijpskerk. Deze plannen werden wankel toen plotseling bleek dat de Zonnehuisgroep Noord het plan had opgevat om het verzorgingstehuis De Wierde af te stoten. Inwoners, die ook maar een beetje betrokken waren lieten zich horen en zien op een aantal overigens prima bijeenkomsten. De Wierde sluiten bleek geen optie, maar hoe ga je dan verder ?

De fractie van D66 heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd en was steeds aanwezig op de verschillende bijeenkomsten om voor de raadsvergadering een goed oordeel te kunnen vormen. D66 heeft kunnen constateren dat veel inwoners hun mening hebben gegeven over dit onderwerp. Veel energie is er door bewoners, dorpsgenoten, insprekers, de clientenraad, dorpsbelangen, de huisarts, de gemeente en waarschijnlijk nog veel meer, in deze materie gestoken.

Fractievoorzitter Jan Gutman sprak over de kracht van mensen, waar een partij als D66 zo op kan en wil vertrouwen.

Eigenlijk zaten alle fracties op een lijn. Alleen de VVD vroeg om een maand uitstel van het voorstel om op die manier nog op een groot aantal vragen een duidelijk antwoord te krijgen. Toch ging ook deze partij, na een indringend overleg tussen de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters, overstag.

Zo zal dus vol ingezet worden door gemeente en andere partijen, om te komen tot het omvormen van De Wierde tot een multifunctioneel centrum. Daarin is ook plaats voor de huidige Kerkplein 6 gebruikers, een deel fysiotherapie en de bibliotheek. Misschien is wel het allerbelangrijkst dat de huidige bewoners kunnen blijven. D66 hoopt op een positief vervolg.

Dat deze besluitvorming in de raad van afgelopen maandag zo lang heeft moeten duren  lag voor een groot aan de Grijpskerker raadsleden. Zij waren het die de volgepakte publieke tribune wilden laten zien dat ze het goed voor hadden met hun dorp. Dat mag, maar het had wel een beetje een hoog acteerniveau. Een mooi voorbeeld daarvan waren ook de drie moties, die alle drie een behoorlijk controlerend gehalte hadden. Deze controle richting het college vond D66 eigenlijk niet zo nodig. Wij vertrouwen in deze zaak volledig op dit college. Je zou bijna zeggen dat de coalitiepartijen hun eigen college op die manier juist wantrouwen.

Winnaars waren de bewoners van Grijpskerk en al die mensen, die zich zo goed hebben ingezet tot dusver. Met de steun van onze raad, welke dus raadsbreed wordt gedragen moet dat een positieve boost geven voor de toekomst. Op naar De Nieuwe Wierde !!

 

Columns Zuidhorn