Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Zuidhorn sluit aan bij millenniumgemeente campagne

26 mei 2009    Zuidhorn-nieuws
Zuidhorn sluit aan bij landelijke millenniumgemeente campagneDe gemeente Zuidhorn sluit aan bij de landelijke Millenniumgemeente Campagne. Dit op advies van de werkgroep internationale samenwerking Zuidhorn. Deze werkgroep is in 2008 in het

Zuidhorn sluit aan bij landelijke millenniumgemeente campagne

De gemeente Zuidhorn sluit aan bij de landelijke Millenniumgemeente Campagne. Dit op advies van de werkgroep internationale samenwerking Zuidhorn. Deze werkgroep is in 2008 in het leven geroepen om het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van internationale samenwerking. De werkgroep heeft een projectplan ‘Zuidhorn op weg naar Millenniumgemeente’ opgesteld, dat inmiddels is goedgekeurd door het college en de gemeenteraad.

Meerwaarde
De meerwaarde van deelname aan de Millenniumgemeente Campagne is het bij elkaar brengen van de huidige activiteiten op het gebied van internationale samenwerking binnen de gemeente. De gemeente denkt daarbij aan afstemming binnen het gemeentelijk beleid (zoals klimaat-, bouw- en inkoopbeleid), maar ook aan de informatievoorziening aan burgers en particuliere initiatiefnemers, het overdragen van kennis, het delen van ervaringen en de afstemming van activiteiten.

Millenniumdoelen
In 2000 hebben de wereldleiders tijdens de VN Millennium Top acht millenniumdoelen geformuleerd. In 2015: zijn extreme armoede en honger uitgebannen gaan alle jongens en meisjes naar school
hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten
is kindersterfte sterk afgenomen
sterven minder vrouwen door zwangerschap
is de verspreiding van ziektes als AIDS en malaria gestopt
leven er meer mensen in een duurzaam leefmilieu
is er meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

De gemeente Zuidhorn zet in eerste instantie in op de millenniumdoelen 7 en 8. In de toekomst bekijkt de gemeente of er voldoende draagvlak is om het project uit te breiden en mogelijk één van de andere millenniumdoelen als uitgangspunt te nemen.

Eerste activiteiten
Eén van de eerste activiteiten van de werkgroep is het organiseren van een minisymposium in oktober van dit jaar met als thema ‘Internationale samenwerking in Zuidhorn’. Inwoners en ondernemers kunnen tijdens deze bijeenkomst kennis nemen van wat er in onze gemeente op het gebied van internationale samenwerking allemaal gebeurt. Tijdens deze bijeenkomst wordt de gemeente officieel uitgeroepen tot Millenniumgemeente.
Daarnaast is de werkgroep bezig met het oprichten van een Millenniumwerkgroep. Deze Millenniumwerkgroep gaat zich bezighouden met het opstellen van een activiteitenplanning, het uitzetten van projecten op scholen, bij organisaties of in het bedrijfsleven en het zoeken van de publiciteit. Belangstellenden voor deze werkgroep kunnen zich aanmelden bij de gemeente. Binnenkort verschijnt hiervoor een oproep in Het Westerkwartier.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Laptop  vrouw welkominzuidhorn

Maak on-line of telefonisch een afspraak om te winkelen

25 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Winkelen op afspraak in Zuidhorn
Lees verder →
Moeder kind schrijven pixabay

Provinciale aftrap 11e editie van De Schoolschrijver op De Borgh in Zuidhorn

25 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Interactieve lessen en workshops leren kinderen alles over het schrijven van verhalen
Lees verder →
Dames

5 Fouten die je als eerste huiseigenaar moet vermijden

25 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
bouwkundige keuring, Onbeschermd online spullen kopen, Kijk naar de VvE, Blindheid, Ontbindende voorwaarde
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vanaf 1 maart van start

25 februari 2021    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
noodmaatregel voor huishoudens
Lees verder →
Easyslim zuidhorn

Easyslim.nu opent studio in Zuidhorn

25 februari 2021    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
We gaan weer open! Het mag, het kan met voorwaarden, en we doen het ook!
Lees verder →
Wethouder geertje dijkstra-jacobi 1 westerkwartier

College stemt in met Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

24 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Woonvisie resultaat van woningmarktonderzoek, online-enquête onder inwoners, een webinar, diverse dorpenbijeenkomsten en werksessies
Lees verder →