Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Waar moet de gemeente Westerkwartier meer (of minder) geld aan uitgeven?

19 oktober 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hebt u een goed idee voor de leefbaarheid van uw buurt of dorp?
Spreken speech

Op woensdag 26 oktober vergadert de gemeenteraad over de conceptbegroting voor 2023. Hierin staan de plannen voor het komend jaar.

U kunt tijdens de vergadering uw ideeën en suggesties delen met de gemeenteraad. Dit noemen wij inspreken.
Wilt u als inwoner of organisatie inspreken?
Geef u op voor woensdag 26 oktober 12.00 uur via griffie@westerkwartier.nl Voor meer informatie kunt u dit mailadres ook gebruiken.
De gemeenteraad vergadert 26 oktober vanaf 19.30 uur in Zuidhorn (Hooiweg 9)

Westerkwartier begroting voor 2023.
Het is de eerste begroting van het nieuwe college, gebaseerd op het fundament van de voorgaande jaren. In de begroting zijn nog geen nieuwe beleidsvoornemens verwerkt, maar in de jaren 2023 tot en met 2025 is financiële ruimte in de begroting gereserveerd om invulling te kunnen geven aan nieuwe ambities.

De begroting 2023 vindt u op www.westerkwartier.nl/begroting2023

Uitgaven 189,8 miljoen euro
Sociaal domein 87,1 miljoen euro: Welzijnswerk, bijstand, jeugd, Wmo, re-integratie, sociale werkvoorziening
Bestuur en organisatie 33,2 miljoen euro: Gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie 
Volksgezondheid en milieu 20,1 miljoen euro: Volkshuisvesting, riolering, klimaat, afvalinzameling, milieu, begraafplaatsen 
Sport, cultuur en recreatie 15,8 miljoen euro: Sportbeleid, accommodaties, musea, bibliotheken, openbaar groen 
Verkeer en vervoer 10,7 miljoen euro: Beheer wegen, bereikbaarheid, parkeren, openbare verlichting 
Onderwijs 7,2 miljoen euro: Primair onderwijs, leerlingenvervoer, schoolgebouwen 
Veiligheid 5,8 miljoen euro: Politie en brandweer 
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 5,1 miljoen euro: Ruimtelijke ordening, grondexploitaties 
Economie 0,6 miljoen euro: Ontwikkeling bedrijvigheid

 

Kosten per huishouding
Onroerendezaakbelasting: 363 euro bij een waarde van 250.000 euro 
Afvalstoffenheffing: 344 euro bij 250 kilogram grijs en 130 kilogram groen 
Rioolrecht: 223 euro

  • Euro-geld
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

22 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →
Inspiratiesessie ai (2)

Inspiratieavond AI boeiend voor ondernemers Westerkwartier

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De kracht van Artificiële Intelligentie
Lees verder →
Kampioensteam met kees, mathijs, marcel en victor

Tafeltennissers Talero 2 kampioen!

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
volgend seizoen een klasse hoger
Lees verder →
Klimplanten test (3)

Rode, Witte en Blauwe bloemenpracht: Eerst in Wilhelminapark Zuidhorn dan in centrum Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wethouder Haze plant klimplanten met stagiere Tim: Wilde Wingerd, Toscaanse Jasmijn en bruidsluier en Blauwe regen
Lees verder →