Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

VVD Zuidhorn wil van de kapvergunningen af

24 februari 2009    Zuidhorn-nieuws
Maandag 23 februari bespreekt de gemeenteraad een voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zuidhorn op te schonen. Dit in het kader van deregulering. De fractie van de VVD wil

Maandag 23 februari bespreekt de gemeenteraad een voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zuidhorn op te schonen. Dit in het kader van deregulering.

De fractie van de VVD wil graag nog een stapje verder: het afschaffen van de kapvergunning. Daartoe zal de fractie van de VVD een motie indienen.
Volgens de VVD is de kapvergunning een regel wat de burgers de meeste irritaties geeft. Ook in de nieuwe APV is er nog sprake van de verplichting om een kapvergunning aan te vragen. Voor solitaire bomen met een grotere doorsnee dan 20cm op 1.30 hoogte is nog steeds een kapvergunning nodig.

De kapvergunning is ingevoerd omdat de gemeente grip wil houden op de groenstructuren in de openbare (gemeentelijke) ruimte. Deze structuren zijn van belang voor de beleving van het stads- en dorpsschoon en zijn beeldbepalend binnen de bebouwde kom. In slechts geringe mate zijn (individuele) houtopstanden in particuliere tuinen beeldbepalend. De nadruk qua ontwikkeling en qua behoud moet volgens de VVD dan ook liggen op de houtopstanden in de gemeentelijke hoofd groenstructuren. Als gevolg van deze redenering stelt de VVD dat houtopstanden op particuliere grond binnen de bebouwde kom niet zo zeer de bescherming van de kapvergunningplicht behoeven.

Daarom stelt de VVD voor om de kapvergunningplicht voor houtopstanden die zich op particulier terrein binnen de bebouwde kom bevinden te laten vervallen.

Duidelijk is dat een en ander buiten de bebouwde kom anders ligt. Het is eenvoudig te constateren, dat op particulier terrein buiten de bebouwde kom houtopstanden zijn, die het waard zijn behouden te blijven, zowel om de beeldbepalende waarde van de houtopstand, de cultuurhistorische waarde, de waarde voor de recreatie en natuurlijk de natuurwaarde en de milieuwaarde van de houtopstand. Gedacht kan natuurlijk worden aan de houtwallen en aan waardevolle houtopstanden bij woningen/boerderijen in het buitengebied. Ten aanzien van deze waardevolle houtopstanden is bescherming door middel van de kapvergunningplicht naar onze mening wel gewenst.

Voorts moet bedacht worden dat de overgrote meerderheid van de aangevraagde kapvergunningen wordt verleend. Dit pleit op zich al voor het afschaffen van de kapvergunningplicht maar het geeft ook aan, dat er zich nauwelijks iets wijzigt in het beeld van de gemeente Zuidhorn als de kapvergunningplicht wordt losgelaten.

De VVD wil in het kader van de vermindering van de lastendruk de verantwoordelijkheid voor het al dan niet handhaven van (waardevolle) houtopstanden bij de burger neerleggen.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Overdracht vlag tocht om de noord hielke westra 190921

Westerkwartier gastgemeente Tocht om de Noord 2022

26 september 2021    Zuidhorn-nieuws
vlag symbolisch overgedragen aan wethouder Hielke Westra
Lees verder →
Kranslegging monument

Platform Keelbos legt krans bij monument Faan

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Om positie LHBTI-ers te verbeteren en de geschiedenis niet uit het oog te verliezen
Lees verder →
Dorpskerk zuidhorn

Sponsor een dakpan voor restauratie dak Dorpskerk Zuidhorn

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Dakrestauratie in fases voor Dorpskerk Zuidhorn
Lees verder →
Mollema-2

Mollema gaat voor trilogie, maar eerst het WK

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema start zondag op WK, maar heeft ander groot doel: 'In alle drie de grote rondes winnen'
Lees verder →
Astrid schulting

Gemeentesecretaris Astrid Schulting finalist overheidsmanager van het jaar 2021

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Eerst nog jurybezoek in oktober
Lees verder →
Food

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →