Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over woonplannen, raadsoverleggen & Inspreken perspectiefnota

19 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 18 juni 2024
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

Tweede bijeenkomst conceptwoonplan Oldekerk/Niekerk/Faan
Wij organiseren een tweede bijeenkomst over het concept woonplan Oldekerk/Niekerk/ Faan. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij het concept woonplan en kunt u vragen stellen over het concept. U bent van harte welkom.
Wanneer en waar is de bijeenkomst?  Datum en tijd: 11 juli 2024 van 19.30 – 21.00 uur Locatie: Dorpshuis de Rotonde, Bloemersmastraat 1-B in Niekerk
Hoe ziet het programma eruit? 19.30 uur: inloop met koffie en thee 19.45 uur: gezamenlijke start met een presentatie van het concept woonplan 20.15 uur: uiteen in groepen voor persoonlijke vragen 21.00 uur: einde bijeenkomst
Aanmelden U kunt zich aanmelden via: westerkwartier.nl/woonplan-oldekerkniekerkfaan
 Reacties op het concept woonplan kunnen tot en met 14 september 2024 schriftelijk inge diend worden bij de gemeente. De reacties worden daarna beoordeeld en eventueel verwerkt in het definitieve woonplan. Zodra het woonplan is vastgesteld, vindt u het definitieve plan op westerkwartier.nl/woonplan-oldekerkniekerkfaan
Heeft u nog vragen? Stel ze door een e-mail te sturen naar woonplannenperdorp@westerkwartier.nl

Tweede bijeenkomst concept woonplan Zevenhuizen
Wij organiseren een tweede bijeenkomst over het concept woonplan Zevenhuizen. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij het concept woonplan en kunt u vragen stellen over het concept. U bent van harte welkom. Wanneer en waar is de bijeenkomst? Datum en tijd: 9 juli 2024 van 19.30 – 21.00 uurLocatie: MFC De Molenstreek, Oudestreek 8A in Zevenhuizen
Hoe ziet het programma eruit? 19.30 uur: inloop met koffie en thee 19.45 uur: gezamenlijke start met een presentatie van het concept woonplan 20.15 uur: uiteen in groepen voor persoonlijke vragen 21.00 uur: einde bijeenkomst
AanmeldenU kunt zich aanmelden via: westerkwartier.nl/woonplan-zevenhuizen
Reacties op het concept woonplan kunnen tot en met 14 september 2024 schriftelijk ingediend worden bij de gemeente. De reacties worden daarna beoordeeld en eventueel verwerkt in het definitieve woonplan. Zodra het woonplan is vastgesteld, vindt u het definitieve plan op westerkwartier.nl/woonplan-zevenhuizen
Heeft u nog vragen? Stel ze door een e-mail te sturen naarwoonplannenperdorp@westerkwartier.nl

Wijzigingen openingstijden 20 juni 2024
Op donderdag 20 juni zijn gemeentehuizen Leek en Zuidhorn gesloten en telefonisch niet bereikbaar vanaf 12.00 uur. De avondopenstelling (van 18.00 – 19.30 uur) van locatie Leek komt hiermee ook te vervallen.
Spoed of crisiszaken Bij spoed of crisiszaken op het gebied van Jeugd of andere calamiteiten (wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen en groen) belt u met het algemene nummer, 14 0594. Afhalen documenten
Voor het afhalen van reisdocumenten of rijbewijzen kunt u zonder afspraak terecht bij de recepties van de locaties Leek en Zuidhorn. Raadpleeg altijd de actuele openingstijden opwww.westerkwartier.nl/openingstijden.
Afspraak maken
Gemeente Westerkwartier werkt volledig op afspraak. Inwoners kunnen online een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs via http://www.westerkwartier.nl/afspraak

Aankondiging raadsoverleggen woensdag 26 juni en donderdag 27 juni
Op woensdag 26 juni en donderdag 27 juni vergadert de raad in raadsoverleggen. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. De vergadering is live te volgen. Bekijk de vergadering, complete agenda en de stukken op westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl
Agenda:
Raadsoverleg 1 Raadszaal - 26 juni
• Agenderingsverzoek raadsbrief segregatie en integratie in opvang en onderwijs
• Jaarverslag klachtenafhandeling 2023
• Jaarverslag commissie bezwaarschriften
• Meerjarenprognose grondexploitaties 2024
• Beëindigen Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG)
• Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027

Raadsoverleg 2 Trouwzaal - 26 juni
• Bestemmingsplan veegplan Buitengebied
• Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Marum – Kruisweg 43, Synwoodlocatie
• Vaststellen bestemmingsplan kruimelregeling
• Spuk IZA middelen 2023
Raadsoverleg 1 Raadszaal - 27 juni
• Financiële verordening
• Jaarrekening 2023 en accountantsverslag
• 1e bestuursrapportage
• Perspectiefnota
Inspreken?
Het is mogelijk om in te spreken bij het raadsoverleg. Als u wilt inspreken dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@westerkwartier.nl
Inspreken perspectiefnota
Op 26 juni wordt de perspectiefnota besproken in het raadsoverleg. De perspectiefnota vormt de basis voor het toekomstige beleid en bepaalt de koers van het financiële beleid. Voordat de raad de nota definitief vaststelt in de raadsvergadering van 10 juli, willen ze graag de mening horen van inwoners. U bent van harte uitgenodigd om uw mening te geven op donderdagavond 27 juni. Hiervoor kunt u zich uiterlijk 25 juni aanmelden via griffie@westerkwartier.nl

Jaarverslag 2023
In 2023 maakten wij mooie stappen in de ambities uit het coalitieakkoord. We hebben al veel resultaten behaald die bijdragen aan onze doelen. In dit jaarverslag vertellen wij u graag meer  over wat we hebben gedaan en waar we nog mee bezig zijn naar de site van de gemeente http://www.westerkwartier.nl/

Raadplegen bekendmakingen in uw buurt
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

Overzicht stremmingen
http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

Contactgegevens:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Woonplan
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Viswedstrijdzuidhorn

Maar liefst 85 visliefhebbers voor Viskaravaan Briltil

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
De Zomer Viskaravaan strijkt op dinsdag 23 juli 2024 neer in de Jachthaven
Lees verder →
Aftrap opstellen woonplannen per dorp in de wilp door geertje dijkstra-jacobi - 27jun22-1

Gemeente Westerkwartier op stoom met woonplannen per dorp

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Huidig wethouder Woningbouw Hans Haze is nu halverwege het karwei
Lees verder →
Verkiezing

Westerkwartier in de top 10 meest toegankelijke gemeenten

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Deze zomer gaan Geheime Gasten langs bij de gemeenten om de toegankelijkheid te onderzoeken
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Raadsvergadering, korting op een regenton & sluiting Gemeentehuis Leek

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 juli 2024
Lees verder →