Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Werkzaamheden spoor, vacature adviescommissie en Nacht van de nacht

13 oktober 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 14 oktober 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Werkzaamheden spoor traject Leeuwarden-Groningen
Deze herfst werkt ProRail aan vernieuwing van het spoor op het traject Leeuwarden Buitenpost van 17 oktober t/m 19 oktober en tussen Buitenpost en Groningen van 23 t/m 25 oktober. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het inschuiven van een spoordek in Hurdegaryp en vernieuwen perronkeerwanden in Zuidhorn. Arriva zet bussen in als vervangend vervoer, waardoor de reistijd helaas iets langer zal zijn. Reizigers worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd met een actueel reisadvies via de omroepberichten, 9292.nl, ns.nl en arriva.nl.|
Voor meer informatie over de dienstregeling en treinvervangend vervoer kunt u zich wenden tot Arriva Klantenservice via 0900 – 202 2022. Ook op prorail.nl/vernieuwt vindt u meer informatie over de spoorvernieuwing.

Adviescommissie Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Zuidhorn zoekt nieuw lid!
De Adviescommissie Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Zuidhorn kan gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders advies geven over allerlei zaken waarbij o.a. toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking een rol speelt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de (ver)bouwing van openbare gebouwen, het vaststellen/ evalueren van de verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Wmo-verordening) of de aanbesteding van het Wmo-vervoer.
De adviescommissie bestaat uit 7 personen. Met ingang van 1 januari 2016 is er een vacature. Daarom is de adviescommissie op zoek naar een enthousiast en betrokken lid
Wij verwachten van het nieuwe lid dat hij/zij een bijdrage kan leveren aan o.a. het gehandicaptenbeleid binnen de gemeente Zuidhorn.
Wij zijn op zoek naar iemand die:
> Woont in de gemeente Zuidhorn.
> Affiniteit heeft met het gehandicaptenbeleid.
> Sociaal en maatschappelijk betrokken is.
> Beschikt over inlevingsvermogen.
> Goed kan luisteren, overleggen en zoeken naar oplossingen.
> Bereid is zich voor een periode van vier jaar vrijwillig in te zetten voor de adviescommissie.
Wat bieden wij?
> Een overlegorgaan met gemotiveerde leden.
> Onkosten die worden gemaakt, worden vergoed.
Informatie
Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de adviescommissie, mevrouw Bouwien Sebens, telefoonnummer (0594) 50 30 13.
Interesse?
Hebt u interesse en wilt u graag uw steentje bijdragen aan de positie van gehandicapten?
Stuurt u dan voor 24 oktober 2015 een gemotiveerde brief aan mevrouw Bouwien Sebens, Rietschans 8, 9801 HS Zuidhorn of een e-mail naar: bsebens@kpnmail.nl.

Vergadering Adviesraad Wmo
Maandag 19 oktober 2015 vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn om 9.30 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? Dan kunt u dit melden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via e-mail wmo.zuidhorn@gmail.com of telefoonnummer (0594) 21 28 37.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van 21 september 2015
5. Ingekomen/ uitgaande stukken
6. Presentatie Esther Pleizier, coördinator Vrijwilligerswerk SWgZ
7. Sociaal domein Westerkwartier: - Stand van zaken inkoop Wmo
8. Rondvraag
9. Sluiting

Afsluiting spoorwegovergang Stationsweg te Visvliet
In week 44 vinden er werkzaamheden plaats aan de spoorwegovergang aan de Stationsweg te Visvliet.
In verband hiermee is de spoorwegovergang aan de Stationsweg te Visvliet afgesloten in de nacht van 1 op 2 november 2015 van 23.30 tot 06.00 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Uitslag prijsvraag Kommarkt
Zaterdag 3 oktober stond het energieloket Slim Wonen Westerkwartier op de kommarkt in Zuidhorn. Bezoekers konden hier een prijsvraag beantwoorden.
De prijsvraag luidde;
Hoeveel zonnepanelen lagen er op 1 april 2015 in de gemeente Zuidhorn?
Het juiste antwoord is 12.534 zonnepanelen.
De familie Kruitbosch uit Zuidhorn zat met 10.001 panelen het dichtst bij het juiste antwoord. Zij winnen een energiepakket ter waarde van € 50,-.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> plaatsen van 3 vlaggenmasten, Jellemaweg 3 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 3 bomen, Nieuwklap te Aduard
> 2 berken, A. en J. van Damlaan 2 te Aduard
> 8 bomen, Langestraat 8 te Noordhorn
> 2 essen, Industrieweg 2a te Noordhorn
> 1 esdoorn, Schoolstraat 15 te Oldehove
De meldingen liggen vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> bouwen van een brug over het Aduarderdiep(nabij Nieuwklap), het bouwen van een brug over De Lindt en een onderdoorgang N355 alsmede sloop van de bestaande brug, gelegen in de gemeente Groningen en gemeente Zuidhorn (Verzonden 5 oktober 2015)
> oprichten van een carport, de Gast 54 te Zuidhorn (Verzonden 5 oktober 2015)

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> het aanleggen van een uitrit, Bartolesstraat 21 te Visvliet (Verzonden 7 oktober 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het uitvoeren van werkzaamheden aan de overweg aan de Stationsweg in de nacht van 1 op 2 november 2015 tussen 23.35 uur en 06.00 uur te Visvliet (verzonden 7 oktober 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. livemuziek op 17 oktober 2015 van 21.00 tot 01.00 uur, Kerkstraat 4 te Niehove (Verzonden 8 oktober 2015)
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 13 t/m 22 november 2015 ter aankondiging van de campagne collecteweek NSGK (Verzonden 8 oktober 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Nacht van de Nacht duikt Aduard in
Zaterdagavond 24 oktober presenteert de gemeente weer een leuk programma in het kader van de Nacht van de Nacht. Daaf de Kok, van bureau Licht en Donker Advies, trapt af met een lezing over lichtvervuiling in onze eigen omgeving. Hierna duiken de deelnemers de nacht en het verleden van Aduard in, tijdens een nachtwandeling onder leiding van medewerkers van het Kloostermuseum. De inloop is in MFC De Meeden, Burg. van Barneveldweg 23 in Aduard vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 tot 22.00 uur. Aanmelden kan tot en met donderdag 22 oktober via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres nachtvandenacht@zuidhorn.nl. Graag met vermelding van naam en aantal personen. Parkeren kan bij MFC De Meeden. Iedereen is van harte welkom!

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl, tenzij anders is aangegeven

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Nachtvandenacht2015
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avond4daagse 2023 (11)

Avondvierdaagse Zuidhorn 2024: Record aantal kinderen uit Noordhorn en Zuidhorn in beweging

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Starttijden en routes voor de 5km en 10km en start/finish-locaties
Lees verder →
Onderling sterk karaoke (4)

Zingen en Swingen in Zonnehuis

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Karaoke en spelletjes middag voor jong en oud
Lees verder →
Braderie noordhorn 2024 (1)

Bui, braderie, bui

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Noordhorn voor en na de braderie geplaagd door regen, maar 's middags ontmoetingen en koopjes
Lees verder →
Zunobri stadskanaal

Zunobri pakt zwaarbevochten punten tegen MN en W

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
vorige wedstrijd werd redelijk makkelijk gewonnen door Zunobri
Lees verder →
Tentdienst

Tentdienst tijdens de feestweek in Noordhorn

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De tentdienst brengt mensen uit Noordhorn en omgeving uit de verschillende kerken samen.
Lees verder →
Stekkie

Vissen is Cool!  Jeugdvergunning of jeugdvispas (de verschillen)

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Tip van hengelsportvereniging Noordhorn
Lees verder →