Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Wegstremmingen, Energieloket en vergunningen

25 juli 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 26 juli 2016

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 

Ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst Groningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ingevolge artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling de Ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst Groningen openbaar bekend maakt en ter inzage legt. De  Ontwerpbegroting ligt vanaf 26 juli 2016 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. De Publieksbalie is ook bereikbaar via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl.

Wegstremmingen in verband met feestweek Oldehove
Van 6 tot en met 10 september 2016 wordt de jaarlijkse feestweek gehouden in Oldehove. In verband hiermee is besloten om gedurende deze periode enkele wegen af te sluiten voor alle verkeer.
- Beatrixstraat en Hofmastraat van 7 tot en met 10 september 2016;
- Wilhelminastraat op 8 september 2016 van 18.00 tot 21.00 uur;
- Julianastraat, Ol-Horn en Wilhelminastraat op 10 september 2016 van 8.00 tot 24.00 uur.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis, (0594) 50 88 88.

Energieloket Gemeente Zuidhorn
Inmiddels is het een jaar geleden dat het Groninger Energieloket gelanceerd is. Op dit Energieloket kunt u informatie vinden over het verduurzamen van uw woning, diverse testjes om inzicht te krijgen in uw energieverbruik  n het lokale aanbod van bedrijven vinden. Ruim 800 inwoners uit de gemeente maken al gebruik van het Energieloket. Heeft u het Energieloket van de gemeente nog niet gezien? Neem gerust eens een kijkje op: http://www.energieloket-groningen.nl/zuidhorn

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een schuur, Koperwiek 36 te Zuidhorn (ontvangen 4 juli 2016 )
• uitbreiden van een woning, Taling 21 te Grijpskerk (ontvangen 9 juli 2016)
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u  een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• tijdelijke in-/uitrit a/d Rijksstraatweg (N355) tbv de Langestraat 22 te Noordhorn (ontvangen 7 juli 2016)

Activiteit Bouw
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouw” te verlenen waarvoor ook een  afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, voor:
• het uitbreiden van een bakkerij op het perceel Kerkplein 5 te Grijpskerk
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 27 juli 2016 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• diverse bomen, a/d Stationsstraat thv het station te Grijpskerk
• enkele bomen, Hoofdstraat 58 te Niezijl
• 3 eiken, Maurits Clantlaan 2 te Zuidhorn
• 1 moerasceder, Maurits Clantlaan 7 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
• Veranderen van het bedrijf, Westerhornerweg 20 te Grijpskerk
De melding ligt vanaf heden gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Meldingsplichtig evenement
• Buurtfeest op 9 september 2016 te Zuidhorn

Verleende vergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
• de aanleg onderdoorgang loswal Aduard, a/d Albert Harkemaweg te Aduard (verzonden 18 juli 2016)
• het plaatsen van een erfafscheiding, Moeshorn 19 te Noordhorn (verzonden 18 juli 2016)
• het plaatsen van een schutting, Lindestraat 1 te Noordhorn (verzonden 18 juli 2016)
• het bouwen van een kapschuur, Zuiderweg 15 te Zuidhorn (verzonden 18 juli 2016)
• het plaatsen van een overkapping, Watermolen 10 te Niezijl (verzonden 20 juli 2016)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een feestweek met div. activiteiten van 6 t/m 10 september 2016, div. straten in centrum te Oldehove (verzonden 20 juli 2016)
• een open kerkdienst op 18 september 2016 van 19.00 tot 20.00 uur, a/d Boventilsterweg te Oldehove (verzonden 20 juli 2016)
• de Bauke Mollema Tocht (ged. door Zuidhorn) en een verzorgingsplaats op 28 augustus 2016 van 08.30 tot 16.00 uur, parkeerplaats thv de Hoofdstraat te Zuidhorn (verzonden 20 juli 2016)
• een nazomermarkt op 17 september 2016 van 11.00 tot 16.00 uur, parkeerplaats bij Capellastraat 63 t/m 109 te Zuidhorn (verzonden 20 juli 2016)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een feestweek met activiteiten op 7, 8 en 9 september 2016 van 17.00 tot 22.00 uur en op 10 september 2016 van 12.00 tot 24.00 uur, i/h centrum te Oldehove (verzonden 20 juli 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een open kerkdienst op 18 september 2016 van 19.00 tot 20.00 uur, a/d Boventilsterweg 1 te Oldehove (verzonden 20 juli 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. werkzaamheden aan het spoor in de periode van 15 september t/m 19 september 2016, a/d Stationsweg te Zuidhorn (verzonden 20 juli 2016)
• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 29 augustus 2016 t/m 11 september 2016 ter aankondiging van de verkeersveiligheidscampagne “Scholen zijn weer begonnen” (verzonden 20 juli 2016)
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 17 januari 2017 t/m 30 januari 2017 ter aankondiging van de open dagen op 27 en 28 januari 2017, ROC Menso Alting Groningen (verzonden 20 juli 2016)
• plaatsen van 3 aankondigingsborden in de gemeente Zuidhorn van 20 augustus 2016 t/m 10 september 2016 ter aankondiging van de feestweek in Oldehove (verzonden 20 juli 2016)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een feestweek op 10 september 2016 van 12.00 tot 24.00 uur, in een tent a/d Wilhelminastraat 7 te Oldehove (verzonden 20 juli 2016
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

 

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

15 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →
Allersmaborg

Programma seizoen 2024 - 2025 Vrouwen van Nu bekend

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
afwisselend en inspirerend
Lees verder →
Jazz te gast 2024 (7)

Groninger Cultuurprijzen

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
drie categorieën: professionals, Amateurs en de Groninger Talentprijs
Lees verder →
Mollematocht 2023 (1)

Bauke moet opgeven in Ronde van Zwitserland

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
“Hoop terug te zijn voor NK"
Lees verder →
Buitenspeeldag 2024 (1)

Vrolijke gezichten en mooie opkomst Buitenspeeldag Zuidhorn

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Soms een spatje regen maar weer viel erg mee
Lees verder →
Auto op reis

Tips en trucs voor zorgeloos autorijden

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →