Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over verschuiven Huisvuilroute, Afsluiting Fanerweg en Werkzaamheden tafelbrug

18 april 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 18 april 2017

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeentehuis, huisvuilroute en milieuboer
Gemeentehuis 27 en 28 april gesloten
Het gemeentehuis is donderdag 27 april (Koningsdag) en 28 april (verplichte vrije dag) gesloten. Maandag 1 mei staan we vanaf 8.30 uur weer voor u klaar. Huisvuilroute donderdag 27 april (Koningsdag) verschuift
De huisvuilroute van donderdag 27 april verschuift naar zaterdag 29 april. Zet u uw container voor 7.30 uur langs de weg?
Route milieuboer donderdag 27 april (Koningsdag) verschuift
De route van de milieuboer van donderdag 27 april verschuift naar zaterdag 29 april.

Vergadering Adviesraad Wmo
Maandag 24 april 2017 vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn om 9.30 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? Dan kunt u dit melden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via e-mail wmo.zuidhorn@gmail.com of telefoonnummer (0594) 21 28 37.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van 27 februari 2017
5. Ingekomen/uitgaande stukken
- Klachtenregeling Sociaal Domein Westerkwartier
- Brief beleidskaders Mantelzorg Westerkwartier
- Tussenevaluatie van het beleidsplan vernieuwing Sociaal Domein Westerkwartier
- Uitslag enquête dorpscoöperatie in Grijpskerk
- Naar 1 adviesraad Sociaal Domein (agenda 10 april + bijlage)
- Notitie nieuwe vorm hulp bij het huishouden
6. Presentatie Netwerkteams 18+ door S. Meijer
7. Samenwerking adviesraden Sociaal Domein
8. Sociaal domein Westerkwartier:
- Terugkoppeling adviesgroep inkoop Wmo
9. Rondvraag
10. Sluiting

Afsluiting Fanerweg Zuidhorn gaat een stuk korter duren
Bericht van de provincie Groningen
De afsluiting van de Fanerweg in Zuidhorn voor de vervanging van de spoorbrug kan verkort worden tot twee maanden. Dat blijkt uit onderzoek van ProRail. De spoorbrug over de Fanerweg (N980) aan de oostkant van Zuidhorn wordt vervangen, omdat die aan het eind van zijn levensduur is en ongeschikt voor dubbel spoor. Eerst leek het erop dat de Fanerweg een jaar afgesloten moest worden. De spoorbrug bij Zuidhorn wordt vervangen vanwege de komst van een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden.
Nieuw onderzoek
Tijdens een inloopavond eind oktober vorig jaar werden de plannen voor de vervanging van de spoorbrug over de Fanerweg gepresenteerd. Daarbij werd aangegeven dat het nodig was de Fanerweg ongeveer een jaar af te sluiten. Veel inwoners gaven daarbij aan dat ze dit onwenselijk vonden. Mede daarom heeft ProRail onderzoek laten doen naar mogelijkheden om de werkzaamheden te laten uitvoeren met een kortere afsluiting van de Fanerweg. Uit het onderzoek blijkt dat voor de uitvoering van de werkzaamheden de Fanerweg maximaal twee maanden hoeft te worden afgesloten voor het verkeer. Dit kan door langer achter elkaar door te werken en verschillende werkzaamheden tegelijktijdig uit te voeren. De brug wordt  voorgebouwd op het werkterrein ernaast. Deze manier van bouwen is wel duurder, maar de kosten blijven binnen het beschikbare budget van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden.
Aanbesteding
Eind vorig jaar zijn voor een aantal onderdelen van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden de aanbestedingen gestart. Daarbij hoort ook de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk en de vervanging van de spoorviaduct over de Fanerweg. Naar verwachting gaan de bouwwerkzaamheden begin 2018 van start. De werkzaamheden aan de Fanerweg starten eind 2018, begin 2019. De aannemer krijgt de maximale afsluiting van twee maanden van de Fanerweg ook als eis mee.
Meer informatie
Bezoekers van de inloopavond van eind vorig jaar die hun gegevens hebben achtergelaten, hebben allemaal een brief ontvangen over de afsluiting van de Fanerweg. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u mailen met Ans van der Meer van de provincie Groningen: a.vander.meer@provinciegroningen.nl .

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verbouwen van een woning en het plaatsen van een garage/werkplaats, Langestraat 66 te Noordhorn ontvangen 28 maart 2017
• het plaatsen van een dakkapel, Herestraat 22 te Grijpskerk ontvangen 5 april 2017 
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstandsen monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare  vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 14 februari 2017
• realiseren van een duurzaam speelhuis met kleine berging, Atlasstraat 11 te Zuidhorn
Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 6 bomen, a/d Rijksstraatweg/Langestraat te Noordhorn
• 1 berk, Evertsenstraat 17 te Zuidhorn
• 1 es, Frankrijkerlaan 2 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van  burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
• veranderen van een inrichting, Englumerweg 10 te Oldehove
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Ontheffing Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontheffingen zijn verleend voor het houden van een paasvuur:
• op 16 april 2017 op het perceel Rikkerdaweg 40 te Niehove verzonden 5 april 2017
• op 16 april 2017 nabij rolpalen Oldehoofsekanaal te Saaksum verzonden 5 april 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van 2 dakkapellen en het optrekken van de achtergevel, Boslaan 45 te Zuidhorn verzonden 6 april 2017
• bouwen van een nieuwe woning en bijgebouw, Dorpsstraat 21 te Den Horn verzonden 12 april 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een Draverij op 9 juni 2017 van 15.00 tot 21.00 uur, in het Sportpark te Aduard verzonden 11 april 2017
• Drop’it met div. activiteiten van 11 t/m 17 juni 2017, a/d Oosterkade te Grijpskerk verzonden 11 april 2017
• wandel4-daagse van 29 mei t/m 1 juni 2017 dagelijks van 17.00 tot 21.00 uur te Grijpskerk verzonden 11 april 2017
• het 25-jarig bestaan van Mealox op 18 november 2017 van 20.00 uur tot 19 november 2017 tot 01.00 uur, sporthal De Bokkediek te Grijpskerk verzonden 11 april 2017
• een Trekkertrekwedstrijd op 3 juni 2017 van 10.00 tot 19.00 uur, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn verzonden 11 april 2017
• de Oranjerun/Koningsdag op 27 april 2017 van 14.00 tot 22.00 uur, a/d Schipvaart te Oldehove verzonden 11 april 2017
• Koningsdag-/week op 27 april 2017 van 15.00 tot 24.00 uur en overige activiteiten op 28 en 29 april 2017 van 19.00 tot 01.00 uur, parkeerplaats Holtplein/Hoofdstraat te Zuidhorn verzonden 13 april 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Draverij op 9 juni 2017 van 16.30 tot 20.30 uur, in het sportpark te Aduard verzonden 11 april 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Drop’it en overige activiteiten op 14 juni 2017 van 19.00 tot 23.00 uur, op 15 juni 2017 van 19.00 tot 23.00 uur, op 16 juni 2017 van 21.00 tot 24.00 uur en op 17 juni 2017 van 15.30 tot 24.00 uur, a/d Oosterkade te Grijpskerk verzonden 11 april 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een wandel4-daagse van 29 mei t/m 1 juni 2017 dagelijks van 17.00 tot 21.00 uur te Grijpskerk verzonden 11 april 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het 25-jarig bestaan van Mealox op 18 november 2017 van 20.00 uur tot 19 november 2017 tot 01.00 uur, in sporthal De Bokkediek te Grijpskerk verzonden 11 april 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Oranjerun/Koningsdag op 27 april 2017 van 14.00 tot 22.00 uur te Oldehove verzonden 11 april 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Trekkertrekwedstrijd op 3 juni 2017 van 10.00 tot 19.00 uur, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn verzonden 11 april 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Koningsdag- /week op 27 april 2017 van 15.00 tot 24.00 uur en overige activiteiten op 28 en 29 april 2017 van 19.00 tot 01.00 uur, parkeerplaats Holtplein/Hoofdstraat te Zuidhorn verzonden 13 april 2017

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Draverij op 9 juni 2017 van 15.00 tot 21.00 uur, in een kraam voor de kantine in het sportpark te Aduard verzonden 11 april 2017
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. het 25-jarig bestaan van Mealox op 18 november 2017 van 20.00 uur tot 19 november 2017 tot 01.00 uur, in sporthal De Bokkediek te Grijpskerk verzonden  11 april 2017
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Drop’it en overige activiteiten op 12 juni 2017 van 19.30 tot 23.00 uur, op 13 juni 2017 van 18.30 tot 22.00 uur, op 14 juni 2017 van 19.00 tot 23.00 uur, op 15 juni 2017 van 19.00 tot 23.30 uur, op 16 juni 2017 van 18.30 tot 24.00 uur en op 17 juni 2017 van 15.30 tot 24.00 uur, in een tent a/d Oosterkade te Grijpskerk verzonden 11 april 2017
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. de Oranjerun/Koningsdag op 27 april 2017 van 14.00 tot 22.00 uur, in een feesttent bij het dorpshuis te Oldehove verzonden 11 april 2017
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Koningsdag-/week op 27 april 2017 van 15.00 tot 24.00 uur en op 28 en 29 april 2017 van 19.00 tot 01.00 uur, in een feesttent parkeerplaats  Holtplein/Hoofdstraat te Zuidhorn verzonden 13 april 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 27 april 2017 ten behoeve van de Oranjerun/Koningsdag te Oldehove verzonden op 11 april 2017
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 27, 28 en 29 april 2017 ten behoeve van een Koningsdag-/week te Zuidhorn verzonden op 13 april 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Werkzaamheden tafelbrug Noordhorn-Zuidhorn
Informatie van de provincie Groningen
Volgens de planning beginnen de sloopwerkzaamheden van de tafelbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn op vrijdag 21 april om 09.00 uur. Vanaf dat moment is de brug ongeveer 14 weken lang gestremd.  In het eerste weekend, van 21 t/m 23 april, wordt het beweegbare deel van de brug gesloopt.
Geluidshinder 
De sloopwerkzaamheden van het beweegbare deel van de brug vinden dag en nacht plaats. Hoewel wij ons best doen om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken, zal er helaas toch geluidshinder  ontstaan. Mocht u overlast ervaren of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judy Dekenga, telefoonnummer 06 52 63 29 53.
Verkeershinder
Vanaf vrijdag 21 april, 09.00 uur is de brug en een deel van de Rijksstraatweg, ongeveer 14 weken lang afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers (met uitzondering van  aanwonenden). Tijdens de hele periode gelden omleidingsroutes. Dit wordt met borden aangegeven. Ook wordt een deel van het wandelpad aan de zuidoostzijde van het Van Starkenborghkanaal  afgesloten.
Alternatief vervoer
Vanaf vrijdag 21 april kunt u 14 weken lang gratis gebruikmaken van een pontje en een extra busverbinding tussen Noordhorn en Zuidhorn.
Pontje
Het pontje vaart ter hoogte van het Van Starkenborghkanaal noordzijde nummer 37. Op vrijdag 21 april vaart het pontje vanaf 09.00 tot 01.30 uur 's nachts. Vanaf 22 april is dat van 05.30 uur 's morgens  tot 01.30 uur 's nachts. Het pontje vaart 7 dagen per week, ook op feestdagen.
Bus
Ook rijden er vanaf vrijdag 21 april extra bussen. De bussen stoppen onder meer bij de scholen en het station in Zuidhorn. De bustijden zijn afgestemd op de schooltijden en het andere openbaar vervoer.  De dienstregeling vindt u elders in deze krant bij de advertentie van de provincie Groningen. Daarnaast staat de dienstregeling ook op de volgende websites: http://www.qbuzz.nl en www.lemmer-delfzijl.nl.

Verkeersbesluit knip Zonstraat en Kumastraat
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn hebben op 4 april 2017 besloten tot het instellen van een (tijdelijke) knip in de Zonstraat en de Kumastraat te Zuidhorn en ter uitvoering hiervan te plaatsen:
• betonnen blokken met reflectoren op de kruising Kumastraat-Polluxstraat en de kruising Zonstraat-Polluxstraat;
• het bord L8 (doodlopende weg), conform Bijlage I, RVV 1990, ter hoogte van de kruisingen Zonstraat-N980, Het Noorderlicht-Zonstraat en Het Noorderlicht- Kumastraat;
• vooraankondigingsborden aan de N980 ter hoogte van de Zonstraat en aan Het Noorderlicht ter hoogte van de Zonstraat en de Kumastraat.
Dit verkeersbesluit geldt tot aan de vervanging van de spoorbrug over de N980 of zoveel langer of korter als wenselijk is. Tegen het genomen verkeersbesluit kunnen bezwaren worden ingediend. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie.

Stremming Oldehove
Op donderdag 27 april 2017 vindt de jaarlijkse Oranjerun plaats in en rond Oldehove. Op deze dag is daarom de Schipvaart (start/finish) afgesloten voor alle verkeer tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Kruisingen en andere gevaarlijke punten in het parcours worden door verkeersregelaars tijdelijk afgesloten bij doorkomsten van lopers. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie.

Evaluatie Hup 2016 en Hup 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn respectievelijk de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan van de gemeente Zuidhorn, maken bekend dat zij op 4 april 2017 de evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma (Hup) 2016 en het nieuwe handhavingsuitvoeringsprogramma (Hup) 2017 hebben vastgesteld. Beide programma’s liggen voor een ieder kosteloos ter inzage  bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. Ook zijn deze te raadplegen op http://www.zuidhorn.nl.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Speeltips2

Stop nooit met spelen!

07 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Blijf spelen, maar speel bewust
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus, afval tijdens Pasen en Steun ondernemers en maatschappelijke organisaties

07 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 7 april 2020
Lees verder →
Kor bethlehem

Kor Bethlehem blijft in training voor de Tour for Life

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Thuis met de fiets op de roller bank
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Raad Westerkwartier vergaderd op beeld

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Door de coronacrisis liggen veel activiteiten stil en dat geldt ook voor gemeenteraadsvergaderingen. Gemeenten passen daar een mouw aan door de vergaderingen via een beeldverbinding te laten verlopen.
Lees verder →
Fre oosterhof

Door brand gedupeerde ondernemer Grijpskerk geeft na acht jaar strijd tegen Aegon niet op

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
,,Uiteindelijk zal het recht zegevieren’’.
Lees verder →
Adrian mey zonnehuis (1)

Muzikale injectie voor bewoners en medewerkers Zonnehuis

03 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Adrian Mey laat zijn betrokkenheid zien én horen
Lees verder →