Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over verkiezingen, minimaregeling en Armoedepact

28 februari 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 28 februari 2023
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023
Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. De beide stempassen hiervoor, ontving u vorige week, De gemeente Westerkwartier ligt binnen het grondgebied van twee waterschappen. Het is afhankelijk van uw adres of u mag stemmen voor het waterschap Noorderzijlvest of voor Wetterskip Fryslân. Het betreff ende waterschap staat ook
vermeld op uw stempas.
Het staat u vrij om in elk willekeurig stembureau in de gemeente Westerkwartier uw stem uit te brengen. Het laatste geldt niet in alle gevallen voor de verkiezingen van de waterschappen. De stembureaus waar u voor Wetterskip Fryslân uw stem kunt uitbrengen zijn: Boerakker, Doezum, Grijpskerk, Grootegast, Kornhorn, Lauwerzijl, Lutjegast, Noordwijk, Oldekerk, Opende, Pieterzijl, Sebaldeburen, Visvliet en ook in de gemeentehuizen in Leek en Zuidhorn.
Stemmen voor het waterschap Noorderzijlvest kunnen in alle stembureaus worden uitgebracht.
Stempas kwijt of niet ontvangen
Hebt u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? Dan zijn er drie mogelijkheden om een nieuwe stempas te krijgen.
1. Digitaal nieuwe stempas aanvragen
Als u beschikt over een Digid-code kunt u vanaf 1 maart online een nieuwe stempas aanvragen.
2. Persoonlijk aanvragen in gemeentehuis
U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2022 12.00 uur persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij de balies inwonerszaken op de locaties Leek en Zuidhorn van de gemeente Westerkwartier.
3. Verzoek per e-mail of brief
Uw schriftelijke verzoek om een vervangende stempas moet de gemeente uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 hebben ontvangen. Dit kan door te mailen naar inwonerszaken@westerkwartier.nl of een brief te sturen naar de gemeente Westerkwartier, t.a.v. Team Inwonerszaken, Postbus 100, 9350 AC Leek.
4. Iemand anders laten stemmen
Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen. Dit kan op verschillende manieren.

Onderhandse volmacht
1. Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van de persoon die u machtigt.
2. Zet allebei een handtekening op de achterkant van uw stempas.
Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:
• De persoon die u machtigt moet ook inwoner zijn van de gemeente Westerkwartier en een stempas hebben ontvangen. Voor het waterschap geldt dat betrokkene ook een stempas heeft ontvangen voor hetzelfde waterschap.
• De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.
• De persoon die u machtigt heeft een (kopie/foto op telefoon) van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.
Schriftelijke volmacht
Verblijft u buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u van tevoren dit schriftelijk regelen door een volmachtformulier. Het formulier moet uiterlijk 10 maart 2023 ingevuld en ondertekend ontvangen zijn.

Ergens anders stemmen/Kiezerspas
Kiezerspas
Een kiezerspas vraagt u aan als u niet binnen de gemeente Westerkwartier wilt gaan stemmen.
Schriftelijk aanvragen
U kunt tot vrijdag 10 maart 2023 een kiezerspas aanvragen. Mail uw aanvraag naar inwonerszaken@westerkwartier.nl of stuur uw aanvraag naar: Gemeente Westerkwartier, Inwonerszaken, Postbus 100, 9300 AC Leek
Persoonlijk aanvragen
U kunt tot dinsdag 14 maart, 12.00 uur persoonlijk een kiezerpas aanvragen bij inwonerszaken op de locaties Leek of Zuidhorn tijdens de openingstijden.
Stemmen met de stemmal en soundbox
Op het stembureau in het gemeentehuis in Leek kunnen kiezers gebruik maken van een stemmal met audio-ondersteuning door middel van de soundbox. Dit stembureau is geopend op 15 maart 2023.
Het stembiljet wordt door een medewerker van het stembureau in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon krijgt u te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. U hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vindt u door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u het gewenste vakje rood.
Centraal stemmen tellen
Op 16 maart 2023 worden de stemmen op kandidaatniveau geteld in de Topsporthal, De Schelp 35 in Leek. De telling begint om 08.30 uur en is openbaar. 
Ga naar https://www.westerkwartier.nl/verkiezingen voor alle informatie over  de verkiezingen

Uitnodiging: verbindingssessie Armoedepact 13 maart 
Het Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in de gemeente Westerkwartier. Ben je benieuwd wat het Armoedepact Westerkwartier inhoud en/of wil je ook meewerken aan het bestrijden van Armoede? Geef je dan op!
Locatie: Gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9 Datum: maandag 13 maart 2023 Tijdstip: inloop 15.45 start 16.00 tot 19.00 Catering: lichte maaltijd Aanmelden: via armoedepact@westerkwartier.nl
Dit gaan we bespreken
◆ Hoe kom je armoede tegen in jouw werkveld?
◆ Wat is mijn rol in het thema armoede?
◆ Waar heb je hulp bij nodig en waar loop je tegenaan?
◆ Waar liggen onze kansen op samenwerking?
We kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten en ons netwerk te versterken. Aanmelden kan via armoedepact@westerkwartier.nl tot uiterlijk 6 maart 2023.

Gemeentelijke minimaregeling 2023
Voor het jaar 2023 staat de minimaregeling weer open. U kunt een tegemoetkoming in de kosten voor de gemeentelijke belastingen aanvragen. Het gaat dan om het vastrecht van de afvalstoff enheffing. In 2023 is dit € 199,-.
Ook kunt u een vergoeding uit het Participatiefonds aanvragen. Voor sociale, culturele en/of sportieve activiteiten. Het bedrag voor een volwassene is hoger geworden. Het is nu € 210,- voor een heel jaar. Voor uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar is € 118,- beschikbaar.
Bijstandsuitkering? Dan hoeft u niet aan te vragen
Wanneer u vanaf 1 januari 2023 een bijstandsuitkering van ons ontvangt, heeft u al een brief gekregen. Wanneer u na 1 januari 2023 een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u later een brief van ons. U hoeft dus niet aan te vragen.
Inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig vermogen? Op de website http://www.potjeswijzer.nl ziet u Potjes voor minima staan. Er zijn niet alleen potjes van de gemeente. Gloed, de Voedselbank en Stichting Leergeld  westerkwartier hebben ook potjes. De potjes van stichting Leergeld zijn voor gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. Op dit moment zijn er 21 potjes.
Potje Tegemoetkoming gemeentelijke belastingen
Bij dit potje kunt u lezen wie in aanmerking komt. Wat de voorwaarden zijn, hoe het werkt en hoe u kunt aanvragen. Bij dit potje kunt u met uw DigiD een aanvraag doen. Voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing en de vergoeding uit het Participatiefonds. Wanneer u liever een aanvraagformulier via de post ontvangt, kunt u dat ook aangeven.
Vragen?
Bel dan met een medewerker Inkomen via telefoonnummer 14 0594. Mailen mag ook, groepinkomen@westerkwartier.nl

Aankondiging raadsoverleg dinsdag 7 maart
Op dinsdag 7 maart vergadert de raad in een raadsoverleg. De vergadering begint om 19.30 uur. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. De vergadering is live te volgen. Bekijk de vergadering, complete agenda en de stukken op westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl
Agenda:
• Toelichting WOZ systematiek door Waarderingskamer
• Zienswijze brandweerzorg
• Tussentijdse evaluatie watertakenplan
• Meerjarenbegroting stichting Quadraten 2023-2026
• Agenderingsverzoek GroenLinks, PvdA en VVD Lis-stuk: 211-01 en 02 Centrumvisie Zuidhorn
Inspreken?
Het is mogelijk om in te spreken om in te spreken bij het raadsoverleg. Als u wilt inspreken dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@westerkwartier.nl

OVERZICHT STREMMINGEN
http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat
 

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s
 

  • Stemmen
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →