Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over verkiezingen, kapmeldingen en aanslagen

15 mei 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 14 mei 2019
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2019
Eind mei verstuurt de gemeente Westerkwartier de aanslag gemeentelijke belastingen/ WOZ-beschikking. We bieden de mogelijkheid deze aanslag via MijnOverheid te ontvangen. U ontvangt de aanslag dan in de Berichtenbox van MijnOverheid. Hiermee willen wij de online dienstverlening aan onze inwoners vergroten. Voordelen digitale aanslag Het digitaal ontvangen van uw aanslag heeft een aantal voordelen. Het is overzichtelijk en veilig; alleen u kunt bij uw gegevens doordat u moet inloggen met uw DigiD inlogcode.
U kunt uw aanslagen altijd en overal inzien. Ook sparen we het milieu, omdat we minder papier gebruiken. 
Meld u aan voor MijnOverheid en de Berichtenbox 
Als u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking voor 2019 digitaal wilt ontvangen, moet u zich registreren voor de Berichtenbox op http://www.mijnoverheid.nl Hiervoor heeft u uw DigiD inlogcode nodig. Na registratie kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox. Controleer na uw registratie of de gemeente Westerkwartier is aangevinkt. Zo niet, plaats dan het vinkje en klik onderaan de pagina op ‘bewaren’. Als u zich voor 15 mei 2019 aanmeldt, ontvangt u eind mei de aanslag/beschikking voor 2019 via de Berichtenbox. U ontvangt een e-mail zodra de aanslag in de Berichtenbox staat. Hiervoor is het wel nodig dat u uw e-mailadres registreert bij MijnOverheid. 
U bent al aangemeld bij de Berichtenbox? 
Als u zich al eerder hebt geregistreerd voor de Berichtenbox, controleer dan of de gemeente Westerkwartier is aangevinkt. Zo niet, plaats dan het vinkje en klik onderaan de pagina op ‘bewaren’. Eind mei ontvangt u de aanslag/beschikking voor 2019 via de Berichtenbox. U ontvangt een e-mail zodra de aanslag in de Berichtenbox staat. Hiervoor is het wel nodig dat u uw e-mailadres registreert bij MijnOverheid. Als u zich niet registreert voor de Berichtenbox, ontvangt u de aanslag van 2019 per post. 
Taxatieverslagen 
Het taxatieverslag waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld, wordt eind mei naar MijnOverheid verstuurd en is door de belastingplichtige te allen tijde op http://www.mijnoverheid.nl te raadplegen onder het tabblad ‘Persoonlijke Gegevens --> Wonen’. Om het taxatieverslag via MijnOverheid te raadplegen hoeft u geen vinkje bij de gemeente te zetten (anders dan bij het ontvangen van de aanslag in de Berichtenbox). 
Kijk voor meer informatie ook op http://www.westerkwartier.nl/belastingen

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 3 wilgen, 2 esdoorns, 1 berk en 1 eik aan de W.C. de Withstraat te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de balie van het gemeente-huis, locatie Zuidhorn, Hooiweg 9. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier. Op basis van de nog geldende APV van de voormalige gemeente Zuidhorn en moeten de kapmeldingen die betrekking hebben op het grondgebied van de voormalige gemeente Zuidhorn nog in de krant gepubliceerd worden.

WIE VERDIENT EEN LINTJE?
Vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Wiersma 13 koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken aan inwoners die zich op bijzondere wijze inzetten of ingezet hebben voor de samenleving. Voordracht
Om mensen een lintje uit te kunnen reiken, is een voordracht nodig. Daar kunt u voor zorgen. Weet u  iemand bij u in de omgeving, die hiervoor in aanmerking komt? De nadruk ligt op de bijzonderheid  van de verdiensten. U kunt hierbij denken aan het vele vrijwilligerswerk dat in onze samenleving wordt gedaan: bestuursfuncties in verenigingen en belangenorganisaties, vrijwilligerswerk voor kerkgenootschappen, verenigingen, mantelzorg en ga zo maar door. Kortom, allerlei niet betaalde functies die duidelijk herkenbaar zijn voor de samenleving. Kent u iemand die een lintje verdient, wacht dan niet te lang met de voordracht. Uw voordracht dient voor 1 augustus aanstaande bij ons binnen te zijn om kans te maken bij de lintjesregen in april 2020.
Wilt u iemand voordragen? Neemt u dan contact op met team Bestuursondersteuning via (0594) 55 15 15 of 14 0594 of ga naar http://www.lintjes.nl. Hier vindt u alle informatie over hoe u iemand kunt voordragen.

VERKIEZING EUROPEES PARLEMENT OP 23 MEI 2019
Op donderdag 23 mei 2019 mag u stemmen voor de leden van het Europees Parlement. Als u kiesgerechtigd bent voor deze verkiezing, en op 9 april 2019 ingeschreven stond in de basisregistratie van de gemeente Westerkwartier, hebt u de stempas inmiddels ontvangen. Wanneer u na 9 april 2019 in de gemeente Westerkwartier bent komen wonen, ontvangt u uw stempas van uw vorige woongemeente. Wanneer u de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie en zich als kiezer hebt geregistreerd bij uw woongemeente (dat kan ook een andere gemeente zijn dan de gemeente Westerkwartier) kunt u in Nederland uw stem uitbrengen. 

Stempas en legitimatiebewijs. 
Iedereen die mag stemmen ontvangt een stempas die u nodig hebt om te kunnen stemmen. Daarnaast hebt u voor het stemmen ook een legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Uw legitimatiebewijs moet geldig zijn of is op de dag van de stemming, 23 mei 2019, minimaal geldig tot 24 mei 2014. Zonder stempas en legitimatiebewijs kunt u geen stem uitbrengen. Ook wanneer u de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie en hier deelneemt aan de verkiezingen, moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met uw paspoort, uw identiteitskaart of rijbewijs, dat afgegeven is door de autoriteiten van uw land. 
Waar en wanneer stemmen 
U mag uw stem uitbrengen in ieder stembureau binnen de gemeente Westerkwartier. Alle stembureaus zijn van 7.30 - 21.00 uur geopend. 

Stembureaus 
Hieronder vindt u de stembureaus waar u 23 mei 2019 kunt stemmen. 
Mfc De Meeden * Burg van Barneveldweg 23b Aduard 
’t Hoge Hof Schoolstraat 4 Aduard 
Multifunctioneel centrum Oomkegast De Olde Ee 10 Boerakker 
Steak- en Partyhouse André Dokter Hoendiep WZ 54 Briltil 
Dorpshuis Op de Welle Schoolstraat 17 De Wilp 
Dorpshuis Den Ham Sietse Veldstraweg 40 Den Ham 
Dorpshuis Hornhuis Dorpsstraat 22 Den Horn 
Gebouw ’t Anker * Perastraat 13 Doezum 
Het Bolwerk * Dorpsstraat 20 Enumatil 
Dorpshuis Schleurholtshuus Nieuwestreek 33 Ezinge 
OBS Kromme Akkers Hunzeweg 68 Garnwerd 
De Wierde * Burmanniastraat 1 Grijpskerk 
Lauwerscollege Reitsema Burchtstraat 4 Grijpskerk 
Gemeentehuis Grootegast* Hoofdstraat 97 Grootegast 
Woonzorgcentrum Het Hooge Heem* De Gast 4 Grootegast 
Voormalig OBS ’t Jonkertje Jonkersvaart 49A Jonkersvaart 
Dorpshuis Soltketen Dorpsstraat 25 Kommerzijl 
Dorpshuis ’t Hörnhuus * Hörnhuusstraat 13 Kornhorn
Dorpshuis de Vrijwilliger Stadsweg 30a Lauwerzijl 
Gemeentehuis Leek Tolberterstraat 66 Leek 
Vredewold * Pulvertorenstraat 1 Leek 
De Schutse * Oldenoert 32 Leek 
Sportcentrum Leek * De Schelp 35 Leek 
Sportpark Oostindië * De Knip 2 Leek 
Van Panhuysschool * Van Panhuyslaan 16 Leek 
De Bibliotheek Leek * Waezenburglaan 53 Leek 
Sportcentrum Leek 2 * Sunckemalaan 2 Leek 
Dorpshuis ’t Kompas * Kompasstraat 1 Lutjegast 
Gemeentehuis Marum Molenstraat 45 Marum 
Zonnehuis De Hoorn * Nachtegaalstraat 2 Marum 
Gebouw Ons Centrum Kruisweg 32 Marum 
Pannenkoekenburcht Nienoord * Midwolderweg 19 Midwolde 
Gebouw De Wieken Iwemalaan 8 Niebert 
Dorpshuis Eisseshof Kerkstraat 4 Niehove 
Dorpshuis De Rotonde * Bloemersmastraat 1B Niekerk 
Dorpshuis ’t Schanshuus Hoofdstraat 83 Niezijl 
Dorpshuis De Dörpsstee Noorderweg 61 c Noordhorn 
Dorpshuis De Weme Westerweg 12 Noordwijk 
Dorpshuis Humsterland * Englumstraat 10 Oldehove 
Gebouw Ons Centrum * Eekebuursterweg 9 Oldekerk 
MCO De Gaveborg * De Boomgaard 1 Oostwold 
Vrijzinnig gebouw Provincialeweg 142 Opende 
Multifunctioneel centrum De Veste * Verbindingsweg 7 Opende 
Dorpshuis de Wending Schoolstraat 4 Pieterzijl 
Dorpshuis Heralmahuus Heralmastraat 15 Saaksum 
Gebouw Irene Kerkweg 2A Sebaldeburen 
Cazemier Boerderij * Hoofdstraat 27 Tolbert 
Tolberterheem * de Swing 2 Tolbert 
t Bartoleshûs Bartolesstraat 2 Visvliet 
De Groene Borg * Bosplantsoen 1 Zevenhuizen 
De Vijverborg * Mr. Luinenburgstraat 23 Zevenhuizen 
Gemeentehuis Zuidhorn Hooiweg 9 Zuidhorn 
Cultureel Centrum Zuidhorn * Jellemaweg 3 Zuidhorn 
Zonnehuis locatie Oostergast * Gemmastraat 14 Zuidhorn 
Eiberhof Frankrijkerlaan 2 Zuidhorn
* Toegankelijk voor scootmobiel- en rolstoelgebruikers

Stempas kwijt of niet ontvangen
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt, dan kunt u tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 om 12.00 uur persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij een van de balies inwonerszaken op een van de vier locaties van de gemeente Westerkwartier. Ontvangt u alsnog uw ‘oude’ stempas, of u vindt deze terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas. Uw schriftelijke verzoek om een vervangende stempas moet de gemeente uiterlijk op maandag 20 mei 2019 hebben ontvangen. Houdt u er rekening mee dat de stempas per post moet worden verzonden. Als u uw verzoek op een laat moment indient, kan de gemeente niet garanderen dat u uw stempas op tijd ontvangt. U kunt via de website van de gemeente Westerkwartier, als u beschikt over een DiGiD-code, ook digitaal een nieuwe stempas aanvragen. 

Machtigen 
Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen.
Onderhandse volmacht 
Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Westerkwartier woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag niet meer dan twee  machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. Let op, de gemachtigde moet ook (een kopie van) een geldig of maximaal vijf jaar verlopen legitimatiebewijs van u als volmachtgever meenemen. 

Schriftelijke volmacht 
Verblijft u al buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u het schriftelijk regelen door een volmachtformulier (model L8) in te vullen. Dit formulier is te  downloaden  op http://www.westerkwartier.nl/verkiezingen  af te halen bij een van de balies van inwonerszaken op een van de vier locaties van de gemeente Westerkwartier of telefonisch te bestellen. Het formulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 ingevuld en  ondertekend ontvangen zijn door de gemeente. De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. De gemachtigde mag maximaal twee machtigingen per verkiezing aannemen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem gelijktijdig  met de eigen stem uitbrengen. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, is niet mogelijk. U kunt via de website van de gemeente Westerkwartier, als u beschikt over een DiGiD-code, ook digitaal een schriftelijke volmacht aanvragen. 

Kiezerspas 
Wanneer u op de datum van de verkiezingen ergens anders in Nederland bent, dan kunt u toch zelf uw stem uitbrengen. U kunt dan uw stempas omzetten in een kiezerspas. Hiervoor kunt een formulier (model K6) gebruiken. Dit formulier is te downloaden op  ww.westerkwartier.nl/verkiezingen, af te halen op een van de vier locaties van de gemeente Westerkwartier of telefonisch te bestellen. Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 in het bezit zijn van de gemeente. Als u een stempas hebt ontvangen, moet u deze meesturen met het verzoek. Een persoonlijke aanvraag voor een kiezerspas kunt u tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 12.00 uur doen bij een van de balies inwonerszaken op een van de vier locaties van de gemeente Westerkwartier. Ook dan moet u de stempas die u ontvangen hebt meenemen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar de gemeente Westerkwartier, t.a.v. “inwonerszaken”, Postbus 100, 9350 AC Leek.U kunt via de website van de gemeente Westerkwartier, als u beschikt over een DiGiD-code, ook digitaal een kiezerspas aanvragen. 

Kandidatenlijsten 
Op donderdag 9 mei 2019 ontvangt elk woonadres in de gemeente Westerkwartier de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement in de brievenbus. De kandidatenlijsten kunt u ook vinden op de website van de gemeente  esterkwartier. Het websiteadres is: http://www.westerkwartier.nl/verkiezingen
Uw stembiljet op de verkiezingsdag 
U stemt door het rondje vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken. Het stembiljet is ongeldig wanneer op het stembiljet meer rondjes rood gemaakt zijn, of als er op het stembiljet geschreven of getekend is. Als u zich bij het invullen vergist, geeft u het  stembiljet aan de voorzitter van het stembureau terug en vraagt u om een nieuw stembiljet. U kunt één keer een nieuw stembiljet krijgen. Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de stembus. U stemt blanco door geen enkel rondje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan is uw stem ongeldig. 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met team inwonerszaken, e-mail: verkiezingen@westerkwartier.nl of telefoon: 14 0594. Zie voor meer informatie ook http://www.westerkwartier.nl/verkiezingen Algemene informatie over verkiezingen kunt u ook vinden op de website van de kiesraad, zie hiervoor hun website http://www.kiesraad.nl

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594 WhatsApp 06-55 11 22 05 info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast Tolberterstraat 66, Leek Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

OPENINGSTIJDEN DEPOT KLEIN CHEMISCH AFVAL
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Gemeentenieuws
  • Gemeenteapp
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Sexy

Pensioen is niet sexy, maar het heeft je aandacht wel nodig!

23 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws
stichting VrouwenVisie en stichting Vrouwensalon organiseren symposium
Lees verder →
Kirsten de jager - gingerbel outdoor tolbert

Kirsten de Jager geniet van haar overwinning op Outdoor Tolbert

23 augustus 2019    Sport - Regio-nieuws
Vrijdag vervolgt Outdoor Tolbert met de hogere klassen, met onder andere een wedstrijd op 1.40-niveau. Zondag is de Grote Prijs.
Lees verder →
Opening derde perron (1)

Meer comfort voor de reiziger in vernieuwd stationsgebouw Derde Perron Zuidhorn

21 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Ondernemer steekt nek uit, gemeente, Arriva en reiziger profiteren
Lees verder →
Lourens doornbos

Zuidhorner Lourens Doornbos op de brommer naar Gdansk

21 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws
Brommer editie van the Carbage run
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over werkzaamheden N980 en raadplegen bekendmakingen

21 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 20 augustus 2019
Lees verder →