Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Stremmingen & informatiebijeenkomst Berm,- slootonderhoud

20 augustus 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 21 augustus 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

Let op, aangepaste openingstijden van 23 juli t/m 31 augustus
Openingstijden zomervakantie
Vanaf 23 juli tot en met 31 augustus is het gemeentehuis in verband met de vakantieperiode alleen ’s ochtends van 8.30 tot 12.30 uur geopend en op maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Het kca-depot te Noordhorn is tijdens de bouwvak (6 tot en met 24 augustus) gesloten.

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Stremming Frankrijkerlaan te Zuidhorn
Maandag 27 augustus starten we met straatwerkzaamheden aan de Frankrijkerlaan te Zuidhorn. Hiervoor is het noodzakelijk de weg te stremmen voor doorgaand (auto)verkeer. We pakken de  Frankrijkerlaan in twee fases aan, in de periode van 27 augustus tot 7 september het gedeelte vanaf de Jellemaweg tot de Molenstraat. Daarna het gedeelte tussen de Molenstraat en de Hoofdstraat.  fhankelijk van de weersomstandigheden duurt deze stremming tot vrijdag 21 september. De stremming en de omleiding staan op borden aangegeven. De direct aanwonenden krijgen een brief met informatie. Meer informatie via de Publieksbalie (0594) 50 88 88.

Stremming Hoofdstraat OZ en Niezijlsterdiep te Niezijl
Maandag 27 augustus starten we met het vervangen van de brug over het Niezijlsterdiep te Niezijl. Hiervoor is het noodzakelijk de Hoofdstraat te Niezijl te stremmen voor doorgaand (auto)verkeer en  vaarverkeer. Naar verwachting duurt de stremming tot vrijdag 7 december 2018. De stremming staat op borden aangegeven. Meer informatie via de Publieksbalie (0594) 50 88 88.

Officiële bekendmakingen
• aanbrengen van een spoorbaantalud ten behoeve van de spoorlijn Groningen - Leeuwarden, Van Starkenborghkanaal ZZ 2 te Zuidhorn verzonden 16 augustus 2018
• wijzigen van de voorgevel van de garage, Lindestraat 7 te Noordhorn verzonden 16 augustus 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een kindervakantie spelweek Grijpskerk op 24 augustus 2018 en 25 augustus 2018 en 1 september 2018 en 2 september 2018, Sportlaan te Grijpskerk verzonden 9 augustus 2018
• recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein i.v.m. spelweek Grijpskerk op 24 augustus 2018 en 25 augustus 2018 en 1 september 2018 en 2 september 2018, Sportlaan te Grijpskerk verzonden 9 
augustus 2018
• een Feestweek Oldehove van 4 september tot en met 8 september 2018, Wilhelminastraat te Oldehove verzonden 13 augustus 2018
• een kinderspelweek Oldehove van 27 tot en met 30 augustus 2018, Boventilsterweg 1 te Oldehove verzonden 13 augustus 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Kindervakantie spelweek Grijpskerk op 27 augustus 2018 van 19.30 tot 21.00 uur, op 28 augustus 2018 van 19.00 tot 21.00 uur, op 31 augustus 2018  van 19.00 uur tot 23.00 uur en op 1 september 2018 van 21.30 tot 01.30 uur, Sportlaan te Grijpskerk verzonden 9 augustus 2018
• plaatsen van een spandoek t.b.v. de gezinsdiensten van de PKN Grijpskerk van 15 augustus tot en met 5 september 2018 te Grijpskerk verzonden 9 augustus 2018
• aanbrengen van een zonnewijzer op de bestrating, Haringhuizen te Visvliet verzonden 13 augustus 2018
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Feestweek Oldehove op 7 september 2018 van 20.00 tot 0.00 uur en 8 september 2018 van 17.00 tot 02.00 uur, Wilhelminastraat te Oldehove verzonden 13 augustus 2018
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. kinderspelweek Oldehove op 27, 28, 29 en 31 augustus 2018 van 08.00 tot 17.00 uur en 30 augustus van 08.00 tot 17.00 uur en 19.30 tot 22.00 uur,  Boventilsterweg 1 te Oldehove verzonden 13 augustus 2018

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet
i.v.m. Kindervakantie spelweek Grijpskerk op 1 september 2018 van 21.00 tot 01.30 uur, Sportlaan te Grijpskerk verzonden 9 augustus 2018
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Feestweek Oldehove op 6 september 2018 van 20.00 tot 22.00 uur, 7 september 2018 van 20.00 uur tot 00.00 uur en op 8 september 2018 van 17.00 uur  tot 02.00 uur, Wilhelminastraat te Oldehove verzonden 13 augustus 2018

Brandbeveiligingsverordening
De burgemeester maakt bekend dat de volgende vergunning is verleend voor: • het gebruiken en/of in gebruik houden
van een tijdelijke inrichting (tent) op 24 augustus en 25 augustus 2018 en 1 september en 2 september 2018 ten behoeve van Kindervakantie spelweek Grijpskerk, Sportlaan te Grijpskerk

Instemmingsbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een instemmingsbesluit is verleend voor het:
• verrichten van werkzaamheden voor het aanleggen van kabels in Oldehove en Den Ham verzonden 13 augustus 2018
• verrichten van werkzaamheden voor het elektronische communicatienetwerk, Oostergast te Zuidhorn verzonden 13 augustus 2018
• verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen en/of uitbreiden van een telecommunicatienetwerk te Oldehove verzonden 13 augustus 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Verlenging beslistermijn

De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van zes weken voor het:
• aanleggen van een uitrit t.b.v. werkterrein ESGL, N980 te Zuidhorn ontvangen 29 juni 2018

Geweigerde vergunningen
Instemmingsbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een instemmingsbesluit is geweigerd voor het:
• verrichten van werkzaamheden voor de aanleg, instandhouding en/of opruiming van kabels, Gaickingalaan 12 te Zuidhorn verzonden 13 augustus 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de weigering van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.


Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen

 

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• realiseren van een tijdelijk mestbassin, Medenerweg 13 te Den Ham ontvangen 27 juli 2018
• verbouwen van een tandartspraktijk, Molenstraat 18 te Zuidhorn ontvangen 4 augustus 2018
• bouwen van een woonhuis, Spanjaardsdijk Noord 2 te Den Ham ontvangen 6 augustus 2018
• oprichten van een monument, nabij de Gast te Zuidhorn ontvangen 10 augustus 2018
• bouwen van een duurzame ligboxenstal, Noorderweg 48 te Noordhorn ontvangen 10 augustus 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare  vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• een esdoorn, Hoofdstraat 43 te Zuidhorn
• een eik, Evertsenstraat 9 te Zuidhorn
• een lindeboom, Van Houtenstraat 33 te Zuidhorn
• een houtopstand, nabij het spoorviaduct Fanerweg te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij de volgende melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen voor:
• Langeweersterweg 7 te Den Horn
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van een schuur, Barnwerderweg 9 te Oldehove verzonden 15 augustus 2018
• renoveren van een berging, Sportlaan 1a te Zuidhorn verzonden 15 augustus 2018
• bouwen van een nieuwe woning, Rijksstraatweg (kavel D) te Noordhorn verzonden 16 augustus 2018
• bouwen van een nieuwe woning, Rijksstraatweg (kavel A) te Noordhorn verzonden 16 augustus 2018 

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de  dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch AfvalWerkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

 

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Berm-infoavond
  • Vakantie waarschuwing
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

fierljeppengrijpskerk

In augustus weer Fierljeppen in Grijpskerk

03 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
uitgestelde fierljepseizoen begint 18 juli
Lees verder →
Heer bronsema  (2)

Lintje van de koning én van Naëlle ( en die is groter )

03 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Koninklijke onderscheiding voor heer Bronsema en mevrouw Helder
Lees verder →
Beachvolleybal-clinic-2020

Smashen in het zand met Alexander en Yorick

03 juli 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Jeugd De Meeuwen geniet van clinic Nederlandse beachvolleybaltop
Lees verder →
Voedselbank voorzitters

Overdracht ‘Bloedserieus’ naar Hogeland

03 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Na de zomer gaat de inzamelactie van start in het Hogeland
Lees verder →
Glasdraad-handeling

GlasDraad en Rodin graven samen een gat voor kabels

03 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Beide bedrijven werken samen bij de aanleg van snelle internetverbindingen in de gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Zonnepanelen1

Kans voor ondernemers: zonnepanelen op zakelijk dak

02 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
meld je aan voor de gratis webinar
Lees verder →