Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Sloop tafelbrug, inzet Pontje en verschuiven Huisvuilroute

10 april 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 11 april 2017

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeentehuis vrijdag 14 en maandag 17 april gesloten
Het gemeentehuis is vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) en maandag 17 april (Tweede Paasdag) gesloten. Dinsdag 18 april staan we vanaf 8.30 uur weer voor u klaar.
Huisvuilroute maandag 17 april verschuift
Op maandag 17 april (Tweede Paasdag) wordt geen huisvuil opgehaald. De route van maandag 17 april verschuift naar zaterdag 15 april. Zet u uw container voor 7.30 uur langs de weg? Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) wordt de reguliere huisvuilroute gereden.
Route milieuboer maandag 17 april verschuift
Op maandag 17 april (Tweede Paasdag) rijdt de milieuboer geen ronde. De route van maandag 17 april verschuift naar zaterdag 15 april. Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) rijdt de milieuboer de reguliere route.
KCA-depot (klein chemisch afval) maandagavond 17 april gesloten
Het KCA-depot (de gemeentewerkplaats) aan de Transportweg 2 te Noordhorn is maandagavond 17 april (Tweede Paasdag) gesloten.

Uit de gemeenteraad van 3 april 2017
De raad heeft:
- In meerderheid het Damoclesbeleid vastgesteld. De burgemeester kan op basis van artikel 13b van de Opiumwet overgaan tot sluiten van woningen en overige panden wegens geconstateerde drugshandel. Gelet op het ingrijpende karakter van sluiting is het gewenst om de aanpak van hennepkwekerijen en illegale verkooppunten van drugs in beleid vast te leggen. Met het vaststellen van Damoclesbeleid worden handhavingsstappen vastgelegd voor het sluiten van woningen en overige panden waar softdrugs en/of harddrugs worden verhandeld.
- In meerderheid besloten in het kader van het horen van de gemeenteraad ex artikel 3.26, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening een inspraakreactie te geven op het Provinciaal  Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen. De inspraakreactie houdt in grote lijnen in dat het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan wordt gezien als een overbodige planologische regeling. De agrariërs krijgen te maken met onnodige extra regeldruk. De huidige (planologische) regelingen bieden voldoende handvatten om het probleem van ongewenste en/of onvoldoende afgewogen schaalvergroting tegen te gaan.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via griffie@zuidhorn.nl of (0594) 50 87 81.

Sloop tafelbrug Noordhorn-Zuidhorn
Informatie van de provincie Groningen
Volgens de planning begint de sloop van de brug tussen Noordhorn en Zuidhorn op vrijdag 21 april om 9.00 uur. Vanaf dat moment is de brug ongeveer 14 weken lang niet te gebruiken voor fietsers en voetgangers. Het eerste weekend van 21 tot en met 23 april is de aannemer dag en nacht bezig met het slopen van het beweegbare deel van de brug. Deze werkzaamheden veroorzaken helaas geluidshinder. Wij doen ons best zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Mocht u toch hinder ondervinden of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judy Dekenga, telefoonnummer 06 - 52 63 29 53.
Alternatief vervoer
Vanaf vrijdag 21 april kunt u 14 weken lang gratis gebruik maken van een pontje en een extra busverbinding tussen Noordhorn en Zuidhorn.
Pontje
Het pontje vaart ter hoogte van het Van Starkenborghkanaal noordzijde nummer 37. Op vrijdag 21 april vaart het pontje vanaf 9.00 tot 01.30 uur 's nachts. Vanaf 22 april is dat van 05.30 uur 's morgens tot 01.30 uur 's nachts. Het pontje vaart 7 dagen per week, ook op feestdagen.
Bus
Ook rijden er vanaf vrijdag 21 april extra bussen. De bussen stoppen onder meer bij de scholen en het station in Zuidhorn. De bustijden zijn afgestemd op de schooltijden en het andere openbaar vervoer. De route van de bus vindt u op http://www.lemmer-delfzijl. nl. De dienstregeling staat binnenkort op genoemde website en op http://www.qbuzz.nl.

Noodkap
Aan de Hoofdstraat 39-41 te Zuidhorn is toestemming verleend om een oude kastanje zonder kapmelding te kandelaberen (takken inkorten). Een grote zijtak is zwaar ingescheurd. Hierdoor vormt de boom een direct gevaar voor de omgeving.
Voor vragen en/of opmerkingen over deze noodkap kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, (0594) 50 88 76.

Vergadering gemeenteraad
Dinsdag 18 april vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!
Aan de orde komen:
Opiniërend
• Klachtenregeling Sociaal Domein en invulling ombudsmanfunctie*
Voorbereidend) besluitvormend
• Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP) Gemeente Zuidhorn 2017-2027
• Duurzame dorpshuizen*
Opiniërend
• Bestemmingsplan Mts Stol Grijpskerk
• Budgetoverhevelingen van 2016 naar 2017
*Inspraak mogelijk. Graag van te voren aan de griffier doorgeven via griffie@zuidhorn.nl of (0594) 50 87 81. Meer informatie via http://www.zuidhorn.nl.
Voor het GVVP is op 10 april een aparte inspraakavond georganiseerd. Het is niet meer mogelijk om op 18 april hierover in te spreken.

Tijdelijke omleiding treinen
Informatie van ProRail
Van 16 tot en met 30 april aanstaande worden goederentreinen van en naar Delfzijl en Roodeschool en ook leeg reizigersmaterieel van en naar de werkplaats in Onnen omgeleid via Leeuwarden. De treinen maken dan gebruik van de spoorlijn Leeuwarden - Groningen.
Buitendienststelling
De aanleiding hiervoor is een buitendienststelling op het traject Groningen - Hoogeveen waar in opdracht van ProRail wordt gewerkt aan onder meer de ombouw van de sporen in Assen. Hierdoor is op dit traject geen treinverkeer mogelijk en is omleiding van een aantal treinen nodig. Het gaat naar verwachting om enkele treinen per dag, die vooral in de avond en nacht zullen rijden. ProRail ziet er uiteraard op toe, dat het vervoer voldoet aan alle wet- en regelgeving.
Meer informatie
Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met ProRail via http://www.prorail.nl/contact of bel 0800-776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 - 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/reclame
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een woonhuis, Electrastraat (kavel 2), te Zuidhorn ontvangen 17 maart 2017
• isoleren van het dak van het woonhuis,  Rikkerdaweg 17 te Niehove ontvangen 20 maart 2017
• vervangen van reclame, Dorpsstraat 21 te Kommerzijl ontvangen 30 maart 2017
• bouwen van een steiger, Emmalaan 24 te Zuidhorn ontvangen 2 april 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstandsen monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verlagen van de stoep, Jonkerslaan 8 te Grijpskerk In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.
 

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijnen worden verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 20 januari 2017
• wijzigen van de bestemming, Molenstraat 14 te Grijpskerk ontvangen 23 januari 2017
• realiseren van een appartement, Overtuinen 13 te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 boom, Burmanniastraat 8 te Grijpskerk
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingsplichtig evenement
• Dodenherdenking op 4 mei 2017 te Grijpskerk
• Dag van de Bouw op 20 mei 2017 te Zuidhorn

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/milieu/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• uitbreiden van een jongveestal, Englumerweg 10 te Oldehove verzonden 30 maart 2017
• plaatsen van een dakkapel, Rijksstraatweg 25 te Noordhorn verzonden 3 april 2017
• bouwen van een nieuwe vrijstaande woning, Antaresstraat 7 te Zuidhorn verzonden 3 april 2017
• vervangen van een bestaande dakkapel, Klinckemalaan 4 te Zuidhorn verzonden 3 april 2017

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• verbreden van een uitweg, Wessel Gansfortstraat 7 te te Aduard verzonden 5 april 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 8 t/m 27 april 2017 ter aankondiging van de Oranjerun op 27 april 2017 verzonden 5 april 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus, afval tijdens Pasen en Steun ondernemers en maatschappelijke organisaties

07 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 7 april 2020
Lees verder →
Kor bethlehem

Kor Bethlehem blijft in training voor de Tour for Life

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Thuis met de fiets op de roller bank
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Raad Westerkwartier vergaderd op beeld

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Door de coronacrisis liggen veel activiteiten stil en dat geldt ook voor gemeenteraadsvergaderingen. Gemeenten passen daar een mouw aan door de vergaderingen via een beeldverbinding te laten verlopen.
Lees verder →
Fre oosterhof

Door brand gedupeerde ondernemer Grijpskerk geeft na acht jaar strijd tegen Aegon niet op

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
,,Uiteindelijk zal het recht zegevieren’’.
Lees verder →
Adrian mey zonnehuis (1)

Muzikale injectie voor bewoners en medewerkers Zonnehuis

03 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Adrian Mey laat zijn betrokkenheid zien én horen
Lees verder →
Adrian mey-2019 zonder tekst

Adrian Mey laat bewoners Zonnehuis genieten

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Buitenoptreden van zanger
Lees verder →