Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Presentatie fietsroute Leek-Zuidhorn en centrumvisie Zuidhorn &  Takkenroute

28 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 28 maart 2023
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

Aankondiging raadsoverleg woensdag 5 april
Op woensdag 5 april vergadert de raad in een raadsoverleg. De vergadering begint om 19.30 uur. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
De vergadering is live te volgen. Bekijk de vergadering, complete agenda en de stukken op westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl
Agenda:
u Presentatie fietsroute Leek-Zuidhorn
u Presentatie centrumvisie Zuidhorn
u Dorpsvoorzieningenbeleid
u Vaststellen licht/donker beleid
u Vaststellen bestemmingsplan Lutjegasterweg 52 Grootegast
u Raadsvoorstel oprichting stichting waarborgfonds Veiligheidsregio's
Inspreken?
Het is mogelijk om in te spreken om in te spreken bij het raadsoverleg. Als u wilt
inspreken dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@westerkwartier.nl

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan ‘Oostergast – locatie Iwema’
Op woensdag 29 maart van 19.00 tot 20.30 uur organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan Oostergast – Locatie Iwema. Dit plan gaat over de bouw van veertien rug-aan-rug woningen naast De brede school. Op de hoek van de Nieuwe Gast en het Noorderlicht in de woonwijk de Oostergast. De inloopbijeenkomst is in het gemeentehuis in Zuidhorn (Hooiweg 9). Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Oostergast, Locatie Iwema’ ligt vanaf 10 maart, zes weken ter inzage bij de balie in Zuidhorn. De stukken staan ook online op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPZU22INBR1-OW01)

Takkenroute voorjaar
Van 3 tot en met 7 april wordt de takkenroute gereden. Deelname aan de takkenroute is gratis. U moet zich van te voren wel aanmelden.
Aanmelden
Aanmelden kunt u online doen via het aanmeldformulier op de pagina westerkwartier.nl/takkenroute Lukt het niet om u online aan te melden? Dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij de gemeente via het algemene nummer 14 0594. U kunt zich tot en met 30 maart 17.00 uur aanmelden.
Spelregels
u Biedt het snoeiafval gebundeld aan met een maximale lengte van 1 meter en een maximaal gewicht van 25 kg.
u U mag maximaal 3 kuub per adres aanbieden.
u Zorg ervoor dat uw takken uiterlijk op maandagochtend 3 april om 07.30 uur aan de weg liggen.
U kunt uw takken het gehele jaar ook zelf naar onze milieustraten de Tweemat en Vagroen brengen

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) 
Maandag 3 april, van 19.30-21.30 uur Locatie: gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66.
Op de agenda staat onder andere:
u Themagroep Wmo
u Themagroep Participatiewet
u Themagroep Jeugd
De ASDW vergadert op de eerste maandag van de maand.
De vergaderingen zijn openbaar.
Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres: adviesraad@westerkwartier.nl (graag met vermelding van uw contactgegevens)

Wijzigingen Goede Vrijdag en Pasen
Openingstijden
Het gemeentehuis is gesloten en telefonisch niet bereikbaar op Goede Vrijdag (vrijdag 7 april) en tweede paasdag (maandag 10 april). De milieustraten zijn tweede paasdag gesloten.
Afval
De routes van de milieuboer en grijze container van tweede paasdag (10 april) gaan naar zaterdag 8 april
Spoed of crisiszaken
Bij spoed of crisiszaken op het gebied van Jeugd belt u met het algemene nummer, 14 0594. U wordt dan doorgeschakeld naar een consulent Jeugd. In geval van spoedeisende calamiteiten op het gebied van wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen en groen, belt u met het algemene nummer, 14 0594. U wordt dan doorgeschakeld met het calamiteitennummer.

Enquête ‘Communicatie en dienstverlening aan bedrijven’ 
s uw bedrijf gevestigd in het Westerkwartier? En wilt u uw mening geven over onze communicatie en dienstverlening aan bedrijven? Vul dan deze enquête in!
Dit kan tot 10 april 2023. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Ga naar http://www.westerkwartier.nl/ondernemers Alvast heel erg bedankt.

Enquêtes leerlingen
Help mee Westerkwartier nog gezonder, fijner en kindvriendelijker te maken
Enquête ouders basisschool leerlingen 
Woont u in de gemeente Westerkwartier en heeft u kinderen op de basisschool? Wilt u dan deze enquête samen met uw oudste kind dat nog op de basisschool zit invullen? Hoe gaat het met uw kind(eren)? Hoe gaat het met hen op school, thuis, met hun gezondheid?
De gemeente Westerkwartier en Sociaal Werk De Schans willen dit graag weten, want dan kunnen wij bedenken wat uw kinderen nodig hebben en wij zouden kunnen regelen.
ga naar de website http://www.westerkwartier.nl/PO2023
Het invullen duurt maximaal 15 minuten en kan tot 10 april. Alvast
bedankt

Enquête leerlingen middelbare school
Woon je in Westerkwartier en zit je op de middelbare school over hoger? Vul dan deze enquête in! Hoe gaat het met je? Hoe gaat het op school, thuis, met je gezondheid? Wat heb je nodig om (nog) gezonder te kunnen leven?
Vul jijonze vragenlijst in? Dan help je ons Westerkwartier fijner en gezonder te maken. Ga naar de website www.westerkwartier.nl/VO2023
Het invullen duurt maximaal 15 minuten en kan tot 10 april. Alvast bedankt.
Zit je op een middelbare school in het Westerkwartier, dan zal school je ook vragen om de enquête (tijdens een les) in te vullen. Natuurlijk hoef je de enquête maar één keer in te vullen.

OVERZICHT STREMMINGEN
http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST? 
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Info centrumvisie (2)
  • Fietsroute (9)
  • Iwema 2022
  • Nl doet takken kruiwagen
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →