Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Ouderenmiddag, Energie Verbindt &Tegemoetkoming Meerkosten

27 september 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 27 september 2022
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

Uitnodiging gezellige ouderenmiddag Westerkwartier
De ouderencommissie nodigt alle 60-plussers in de gemeente Westerkwartier uit voor een gezellige en onvergetelijke ouderenmiddag.
Wanneer: Donderdag 6 oktober, 14.00 uur
Locatie: Museumplein Legolaan 1c, Grootegast
Opgave: voor 1 oktober 2022 per mail folekro22@gmail.com of telefonisch 06 20 53 89 91.

Energie Verbindt Westerkwartier
Gemeente Westerkwartier nodigt je uit voor het duurzame evenement: Energie Verbindt Westerkwartier:
u Vrijdag 7 oktober, 15.30 - 17.00 uur
u Gemeentehuis Zuidhorn, achterzijde op de parkeerplaats
Energie verbindt de gemeente. De afgelopen periode hebben we met verschillende partijen het Stationspark in Zuidhorn duurzaam ingericht. Kom op 7 oktober kijken hoe alles werkt. Geef je met jouw team op voor de ElektriciTijdrit. Maak kennis met verschillende slimme energieoplossingen of laat je verrassen door de allernieuwste, duurzame auto’s!
Bekijk het programma op http://www.westerkwartier.nl/zonnecarport

Tegemoetkoming Meerkosten
U kunt een aanvraag tegemoetkoming Meerkosten 2022 inleveren. Dit is een financiële tegemoetkoming voor inwoners met een (langdurige) beperking of chronische ziekte die  meerkosten hebben.
Voorwaarden
u U bent 18 jaar of ouder, woont en verblijft in de gemeente Westerkwartier
u U heeft het eigen risico over het jaar 2022 van € 385,00 volledig verbruikt
u U maakt geen gebruik van de Collectieve Ziektekostenverzekering GarantVerzorgd 3 van Menzis
u Uw inkomen is niet meer dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
u Uw vermogen is niet hoger dan € 6.505 (alleenstaande) of € 13.010 (gezin)
De tegemoetkoming is maximaal € 300,00 per jaar. Ontvangt u van het UWV een tegemoetkoming arbeidsongeschikten? Dan wordt dat bedrag van de tegemoetkoming Meerkosten afgehaald.
Aanvragen kan tot en met 30 juni 2023
U kunt met uw DigiD via de website van de gemeente, http://www.westerkwartier.nl/meerkosten een aanvraag inleveren. Ontvangt u liever een aanvraagformulier via de post? Laat dat dan weten via de website of telefoon. Vragen? Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker inkomen via telefoonnummer 14 0594

Aankondiging raadsavond woensdag 28 september 2022 
Op woensdag 28 september vindt er een raadsoverleg plaats. Deze vergadering begint om 19.30 uur. 
Agenda
1) Opening
2) Vaststellen agenda
3) Bestemmingsplan Fanerweg 1 te Niekerk
4) Ontwerpbesluit op verzoek tot onttrekking openbaarheid Oude Dijk te Opende
5) Agendering bespreken raadsbrief jaarplan Duurzaamheid
6) Schuldhulpverlening
7) Meerjarenbegroting en jaarrekening Quadraten
8) Sluiting
De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Zuidhorn, Hooiweg 9. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De livestream, de volledige agenda en de te bespreken stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website https://westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl
Inspreken? U kunt ook inspreken op de geagendeerde onderwerpen tijdens het raadsoverleg. Neemt u dan contact op met de griffie via griffie@westerkwartier.nl

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)
Maandag 3 oktober, van 19.30-21.30 uur
Locatie: gemeentehuis Leek
Op de agenda staat onder andere:
u Themagroep Wmo, o.a. resultaten CEO 2021 en het Koplopersproject
u Themagroep Participatiewet
u Themagroep Jeugd
De ASDW vergadert op de eerste maandag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres:  adviesraad@westerkwartier.nl (graag met vermelding van uw contactgegevens)

Vogelgriep in Oldekerk
Op 18 september 2022 is op een pluimveebedrijf in Oldekerk in de gemeente Westerkwartier vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 38.000 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
In de één-kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt één ander bedrijf dat leegstaat. Binnen de drie-kilometerzone ligt ook nog één ander pluimveebedrijf. Dat bedrijf wordt door de NVWA gescreend op vogelgriep.
Vervoersverbod
In een straal van tien kilometer rondom het besmette bedrijf liggen nog dertien andere pluimveebedrijven. Voor die zone geldt een vervoersverbod. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Meer informatie over het vervoersbeperkingsgebied van tien kilometer rondom Oldekerk is te lezen op de website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/vogelgriep
Ophok- en afschermplicht
Er gelden op dit moment landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Verder is in deze regio de ophok- en afschermplicht nog steeds van kracht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht: http://www.nvwa.nl/vogelgriep
Meld dode wilde vogels
Soms worden dode vogels gevonden in de buurt van pluimveebedrijven waar geruimd wordt. Ziet u dode vogels? Raap ze dan niet zelf op. Dan verspreidt u misschien per ongeluk de vogelgriep. Op de website van de NVWA leest u wie u kunt bellen: http://www.nvwa.nl/vogelgriep

Verkeersstremmingen 
Haarsterweg Marum 30 september van 18.00 uur tot  02.00 uur Mega Piraten/ Festijn Marum
Het verkeer wordt met bebording en verkeersregelaars omgeleid.
Centrum Zuidhorn 1 oktober 2022 van 11.00 uur tot 17.00 uur Het evenement ‘Kom in Zuidhorn’ 
(de Dorpsvenne, de Overtuinen, de Hoofdstraat en gedeelten van het Holtplein)
Kijk voor andere stremmingen en meer informatie op http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

Verleng uw rijbewijs snel en gemakkelijk online via de RDW 
1. Laat een pasfoto maken door een RDW erkende fotograaf: http://www.rdw.nl/locatiewijzer
2. De fotograaf stuurt deze digitaal naar de RDW.
3. Verleng uw rijbewijs via http://www.rdw.nl en betaal via iDEAL.
4. Na 2 werkdagen is uw rijbewijs klaar.
5. Afhalen kan zonder afspraak bij de locaties Leek en Zuidhorn. Meer informatie via http://www.westerkwartier.nl/rijbewijs

Informatie over opvang van vluchtelingen uit Oekraïne
De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een grote vluchtelingencrisis in Europa. De gemeente Westerkwartier neemt in de opvang van deze vluchtelingen voor oorlogsgeweld haar  verantwoordelijkheid. Ook in onze gemeente zijn al enkele honderden vluchtelingen opgevangen in opvanglocaties van de gemeente en bij particulieren. Wij richten ons op het verzorgen van opvanglocaties voor grotere groepen in bestaande gebouwen.
Deze week starten we met het inrichten van de voormalige basisschool De Springplank in Marum voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De eerste vluchtelingen uit Oekraine worden verwacht vanaf medio november van dit jaar. 
Bereikbaarheid opvanglocaties
Heeft u vragen of klachten of ziet u iets waarvan u vindt dat zij het moeten weten, komt u dan gerust langs op de locatie. U kunt ook bellen of mailen via oekraine@westerkwartier.nl
De locaties zijn telefonische bereikbaar op onderstaande telefoonnummers:
u Museumplein in Grootegast : 06 - 27 02 03 15
u Het Gomarus-college in Zuidhorn : 06 - 15 92 53 64
u De Aquarel in Sebaldeburen: 06 - 25 43 05 49
Spreekuren opvanglocaties
Wekelijks is er spreekuur op de twee grotere locaties. Ook daar kunt u terecht met uw  vragen, suggesties en ideeën.
De spreekuren zijn:
u Museumplein in Grootegast dinsdag 17.00 – 18.00 uur
u Gomarus-college in Zuidhorn donderdag 17.00 – 18.00 uur
Spreekuren Sociaal Werk De Schans en VluchtelingenWerk
Sociaal Werk De Schans en VluchtelingenWerk houden spreekuur in de opvanglocaties. De actuele tijden en locaties staan op onze website: http://www.westerkwartier.nl/spreekuren .
Contactgegevens gemeente
De contactgegevens van de gemeente voor vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn: oekraïne@westerkwartier.nl en 14 0594 of (0594) 55 15 51.
Wilt u meer informatie, of weten wat u kunt doen, waar u moet zijn en meer? Kijkt u dan op onze website http://www.westerkwartier.nl/ukr . Daar staat de meest actuele informatie.

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST? 
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Zonnepark
  • Euro-geld
  • Vogel roek
  • Oekraine-vluchtelingen
  • Gemeenteinsta
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Dalbema wildeboer

Bakken voor bevingen in Indonesië ( en u kunt bestellen )

29 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Eigenaar Dalbema Wildeboer van Huis-tuin kamer restaurant Bij Bima, zelf met roots in Indonesië zet zich deze maand in voor slachtoffers van de recente aardbevingen op Java.
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over De gemeentepolis, Nieuwe contracten in zorg en ondersteuning & Online rijbewijs

29 november 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 29 november 2022
Lees verder →
Vioolschool lambermont

BLIJE gezichten na het uitreiken van de medailles

28 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Leerlingen Vioolschool Oktje Lambermont, Charley en Aukje doen mee aan Haydn Muziekfestival
Lees verder →
Tme1

Transformatoren en kernen

28 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Sint in leek nienoord

Sinterklaas en Museum Piet bezoeken Museum Nienoord

28 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Knutselen in de Schelpengrot
Lees verder →
Zunobri zaal

Zunobri heeft een zware zaterdag

28 november 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Het koude weer komt eraan, dus er wordt weer binnen gekorfbald.
Lees verder →