Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Oranjemarkt Zuidhorn, Preventietruck “Stop woninginbraken” en Gratis compost

7 maart 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 8 maart 2016

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Oranjemarkt Zuidhorn
Op woensdag 27 april 2016 wordt de traditionele Oranjemarkt gehouden in het centrum van Zuidhorn. Dit levert een behoorlijke verkeersstroom op. De bezoekers worden naar de volgende parkeerterreinen verwezen:
|• vanuit Grijpskerk: parkeerterreinen vóór en naast het gemeentehuis en het transferium aan de Hooiweg en bij zalencentrum Balk. Wanneer de genoemde terreinen vol zijn, wordt doorverwezen naar de parkeerterreinen bij “De Rank” en de “Gasthorn”;
• vanuit Groningen: parkeerterreinen vóór en naast het gemeentehuis en het transferium aan de Hooiweg en bij zalencentrum Balk. Wanneer de genoemde terreinen vol zijn, wordt doorverwezen naar de parkeerterreinen bij “De Rank” en de “Gasthorn”.
• vanuit Niekerk/Enumatil/Gaarkeuken: parkeerterrein bij het Johan Smitpark aan de Sportlaan.
De parkeerterreinen zijn bereikbaar vanaf de N980 en de N355. Door middel van bebording en verkeersregelaars worden de bezoekers naar de parkeerterreinen verwezen. Het parkeren is gratis. In verband met de verwachte drukte verzoeken we u zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of per fiets te komen. Voor een overzicht van de dienstregeling van Qbuzz op Koningsdag kunt u de website http://www.qbuzz.nl raadplegen of bellen met Reizigersinformatie Openbaar Vervoer: 0900-9292.

De provincie Groningen stelt voor de N980 tussen de aansluiting op de N355 (Friesestraatweg) en de Verlengde Hanckemalaan een tweezijdig stopverbod in. Deze stopverboden zijn geldig op 27 april 2016. De stopverboden houden onder meer in dat er niet in de bermen van genoemde wegen mag worden geparkeerd. Indien bezoekers toch in de berm parkeren, treedt de politie verbaliserend op.
Voor meer informatie over de Oranjemarkt kijk op http://www.oranjemarktzuidhorn.nl.

Vergaderingen gemeenteraad
Maandag 14 maart 2016 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis.Aan de orde komen:
• Tijdelijke vervanging raadslid Geertje Veenstra (CDA)

Opiniërend
• Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016*)
(Voorbereidend) besluitvormend
• Rekenkamercommissie: evaluatie en voortzetting*)
• Actieplan stimulering lokale economie en werkgelegenheid gemeente Zuidhorn 2016-2017*)
• Initiatiefvoorstel GroenLinks verordening referendum*)
Woensdag 16 maart 2016 om 19.30 uur houdt de gemeenteraad in het gemeentehuis van Zuidhorn een extra vergadering over de kaderstellende notitie herindeling Westerkwartier. Op hetzelfde moment vergaderen de gemeenteraden van Grootegast, Leek en Marum ook hierover. Het is de bedoeling dat de vier raden eenzelfde besluit nemen. De kaderstellende notitie dient als basis voor de strategische visie, die wordt opgenomen in het herindelingsontwerp. Dat herindelingsontwerp vormt de formele basis voor de herindeling per 01-01-2019.
De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom!
Inspraak door belanghebbenden is mogelijk over de agendapunten met *). Verzoek om dit voor de raadsvergadering door te geven aan de griffier, griffie@zuidhorn.nl of 0594- 508781. Gelegenheid voor inspraak over de kadernotitie herindeling is geboden tijdens de voorbereidende behandeling in de raadsvergadering van 15 februari 2016. Mocht u alsnog uw mening willen geven, dan adviseren wij u uw mening te mailen naar de griffie. Ook kunt u altijd raadsleden benaderen.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.zuidhorn.nl.

Preventietruck “Stop woninginbraken”
Op vrijdag 18 maart komt de preventietruck “Stop woninginbraken” naar Zuidhorn. In de truck geven medewerkers van politie en gemeente advies en voorlichting over inbraakpreventie. Er worden voorlichtingsfilmpjes getoond en ook zijn er voorbeelden van hang- en sluitwerk.

Aantal inbraken gedaald
De gezamenlijke inspanningen van de noordelijke gemeenten, inwoners en politie op dit gebied begint zijn vruchten af te werpen. Het aantal inbraken in Noord-Nederland is de afgelopen tijd gedaald, maar is nog steeds te hoog en daarmee onacceptabel.
Wilt u weten wat u kunt doen om inbrekers een voet dwars te zetten? Kom dan naar de preventietruck op vrijdag 18 maart. Deze staat van 13.00 tot 17.00 uur in Zuidhorn (op de markt op de Overtuinen). Neem dan ook deel aan de prijsvraag in de preventietruck. U maakt kans op een gratis preventiecheck voor uw woning.

Gratis compost voor inwoners gemeente Zuidhorn
De gemeente Zuidhorn neemt samen met de firma Vagroen deel aan de landelijke compostactie op zaterdag 19 maart. De locatie Gaarkeuken is zaterdag 19 maart van 10.00-14.00 uur open. Op vertoon van een legitimatie kunnen inwoners van de gemeente Zuidhorn maximaal drie zakken gratis compost per huishouden (inhoud 40 liter per zak) ophalen. Het aanbod geldt alleen voor particulieren en is zolang de voorraad strekt, dus op = op. U dient persoonlijk aanwezig te zijn bij het ophalen van de compostzakken.

Beloning
Met deze actie bedanken de gemeente Zuidhorn en Vagroen de inwoners voor hun inspanningen groenafval zoals snoeihout, takken en gras, gescheiden aan te leveren. Het gescheiden ingezamelde afval verwerkt Vagroen op de locatie Gaarkeuken tot compost.

Milieuvriendelijk en goedkoop
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert op een milieuvriendelijke wijze de groei van gewassen, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Composteren bespaart ook geld. Het is een goedkope manier van afvalverwerking. In veel gevallen is het twee keer zo goedkoop als het verbranden van restafval. Compost is, gemengd met tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten.

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
• Midzomer-/jaarmarkt op 11 juni 2016 te Grijpskerk
• Feestweek van 29 mei t/m 4 juni 2016 te Noordhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• aanleggen van een uitrit, Rijksstraatweg 1 te Niezijl
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingsplichtig evenement
• gezelligheidsrit op 9 juni 2016 vanuit Grijpskerk

Ontheffing Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontheffing is verleend voor het branden van een brandstapel op:
• 27 maart 2016 op een perceel nabij rolpalen Oldehoofsterkanaal te Saaksum (Verzonden 2 maart 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffing binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• verplaatsen van tijdelijke kantoorunits, Van Starkenborghkanaal NZ 45 te Noordhorn (Verzonden 29 februari 2016)

Activiteit sloop
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• slopen van 2 bijgebouwen, de Gast 34 te Zuidhorn (Verzonden 29 februari 2016)

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• eenmalig innemen van een standplaats i.v.m. preventietips woninginbraken op 18 maart 2016 van 12.00 tot 17.30 uur, Overtuinen te Zuidhorn (Verzonden 29 februari 2016)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. viering Koningsdag op 27 april 2016 van 12.00 tot 17.00 uur, in een partytent bij de kazerne, Boslaan 16 te Zuidhorn (Verzonden 29 februari 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

4 mei monument in het Wilhelminapark

1940 – 1945: Opdat wij niet vergeten

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Zaterdag 4 mei – 19.30 uur: herdenking bij het monument in het Wilhelminapark in Zuidhorn
Lees verder →
Wethouder be schollema

Gemeente Westerkwartier kiest voor toekomstbestendig grondstoffencentrum

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
De gemeente Westerkwartier heeft circulaire ambities die aansluiten bij het Rijksprogramma Nederland circulair in 2050.
Lees verder →
Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Vrijheidsmaaltijd, Juni Fietsmaand & Europees Parlementsverkiezing

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 23 april 2024
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →