Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over openingstijden vakantieperiode, vergunningen en gevonden/verloren voorwerpen

28 juli 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie 29 juli 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden gemeentehuis in vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode zijn we van 6 juli tot en met 16 augustus:
- alleen ’s ochtends open van 8.30 tot 12.30 uur en
- op de maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur.
Telefonisch ook bereikbaar na openingstijden van 13.30 - 16.30 uur, met uitzondering van vrijdag.

KGA-depot gesloten tijdens bouwvak
Het depot bij de werkplaats in Noordhorn is van 20 juli tot en met 7 augustus gesloten. U kunt hier dan geen bruin- en witgoed inleveren. Vanaf maandag 10 augustus aanstaande is het KGA-depot in Noordhorn weer geopend.

Vertrokken onbekend waarheen
Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staat ingeschreven. Onderstaande persoon wordt daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dit is een register van personen die wel op één of andere manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij horende rechten. Het betreft de volgende persoon:
W.H.C. de Jong, geboren op 03-02-1970 te Edam.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (29 juli 2015) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Gevonden/verloren voorwerpen
Bij de gemeente kunt u terecht voor gevonden of verloren voorwerpen. Melden van gevonden en verloren voorwerpen kan via http://www.zuidhorn.nl . Of neem contact op met de Publieksbalie (0594) 50 88 88.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verbouwen en uitbreiden van een woning, Wessel Gansfortstraat 20 te Aduard
> plaatsen van een mestsilo, Balmahuisterweg 1 te Niehove
> plaatsen van een dakkapel, Prof. van Giffenweg 8 te Noordhorn
> bouwen van 30 woningen, Noorderlicht te Zuidhorn
> uitbreiden van het aantal wooneenheden, De Woonhaven 5 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl).

Activiteit milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> wijzigen van een stalsysteem, Noorderweg 65 te Noordhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Activiteit bouw
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouw” te weigeren waarvoor ook een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, voor:
> het plaatsen van hekwerken op het perceel Buitensingel 42 te Oldehove
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 30 juli 2015 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Activiteit bouw/milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> vervangen/ herbouwen van een stal, Selwerd 4 te Oldehove (verzonden 20 juli 2015)

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> vervangen damwand en kademuur, de Kade 2-6 te Kommerzijl (verzonden 21 juli 2015)

Activiteit monument
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> plaatsen van een herinneringsplaquette, Schippersstraat 2a te Noordhorn (verzonden 23 juli 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl, tenzij anders is aangegeven.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Vakantie tip
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →