Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over openingstijden vakantie & vergunningen

17 juli 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 18 juli 2017

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden zomervakantie

Vanaf 24 juli tot en met 1 september is het gemeentehuis i.v.m. de vakantieperiode alleen ’s ochtends van 8.30 tot 12.30 uur en op maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur open. 

Stremming Hoofdstraat te Niezijl 

In het kader van de vervanging van de brug over het Hoerediep te Niezijl (westzijde dorp) dient ter voorbereiding op deze werkzaamheden een gastranssportleiding van Enexis verlegd te worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de Hoofdstraat ter hoogte van deze brug gestremd wordt voor het autoverkeer. De stremming start maandag 17 juli en loopt naar verwachting door tot uiterlijk 4 augustus. De stremming wordt door middel van borden aangegeven en direct aanwonenden worden per brief door Enexis geïnformeerd.

 Officiële bekendmakingen

 Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:

realiseren van een aanbouw, Aykema Burchtstraat 16 te Grijpskerk ontvangen 30 juni 2017

verbouwen van de woning, Kievitsweg 18 te Grijpskerk ontvangen 30 juni 2017

plaatsen van een blokhut, Jan Nienhuisstraat 17 te Oldehove ontvangen 30 juni 2017

bouwen van een schuur, Moormanweg 24 te Aduard ontvangen 10 juli 2017

De aangevraagde omgevingsvergunnin- gen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88

Activiteit uitvoeren werkzaamheden 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het: • vervangen van de waterleiding, de Gast 66 t/m 76 te Zuidhorn ontvangen 21 juni 2017 In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

 Rectificatie

 Onderstaande aanvraag is per abuis gepubliceerd. Dit betrof een aanvraag om een voorlopige toet- sing en diende niet gepubliceerd te worden.

Activiteit in-/uitrit Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het: • verbreden van een uitrit, Kumastraat 30 te Zuidhorn ontvangen 28 juni 2017 

Verlenging beslistermijn

 De volgende beslistermijnen worden verlengd met een termijn van 6 weken: 

plaatsen van een schutting, Zonstraat 21 te Zuidhorn ontvangen 9 mei 2017  

De meldingen ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie. bouwen van 2 bruggen, nabij Electrastraat te Zuidhorn ontvangen 24 mei 2017  o

Meldingen  

Kapmeldingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van: 

1 kastanje, Ds. Koppiusweg 6 te Den Ham  2 eiken, Hornerhof 8 te Zuidhorn 

De meldingen liggen vanaf nu twee  weken ter inzage bij de Publieksbalie.  Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer

 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen Ac- tiviteitenbesluit zijn ontvangen voor het:• veranderen van het bedrijf, Gaaike- madijk 4 te Aduard

• veranderen van het bedrijf, De Ruige Waard 6 te Kommerzijl 

• starten van een bedrijf, Dorpsstraat 12 te Kommerzijl• veranderen van het bedrijf, Englumer- weg 12 te Oldehove

 De meldingen ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

 Verleende vergunningen

 Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het: 

bouwen van een nieuwe schuur, Balmahuisterweg 1 te Niehove verzonden 11 juli 2017  

vervangen van een brug, Hoofdstraat te Niezijl verzonden 11 juli 2017  

plaatsen van beschoeiing, Klinckemalaan 16 te Zuidhorn verzonden 12 juli 2017  

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:

 • vervangen van een fietspad, de Lindt te Aduard verzonden 11 juli 2017

Algemene Plaatselijke Verordening 

De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:• het Kom in Zuidhorn feest van 12.00 tot 17.00 uur op 30 september 2017 Overtuinen, Dorpsvenne en Hoofd- straat te Zuidhorn verzonden 12 juli 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de: 

algemeen geldende geluidsvoor- schriften i.v.m. het Kom in Zuidhorn feest van 12.00 tot 17.00 uur op 30 september 2017, Overtuinen, Dorpsvenne en Hoofdstraat te Zuidhorn  verzonden 12 juli 2017  

plaatsen van 10 driehoeks-/reclame- borden in de gemeente Zuidhorn van 25 juli t/m 7 augustus 2017 ter aankondiging van ‘Healthy sea, Happy Seal’ 

Belanghebbenden kunnen tegen de ver- lening van deze vergunningen/onthef n- gen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.  Informatie over publicaties bij de Publieksbalie(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. De bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl  

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval

 Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn

Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur. 

Tijdens de bouwvak (7 t/m 25 augustus) is het depot gesloten. 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zunobri 2023 zaal

Zunobri plukt geen vruchten van nieuw aanvalsplan

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Kampioensplannen voorlopig in de ijskast
Lees verder →
Ruben, hanne en mathijs tafeltennis

Kampioenen bij tafeltennisvereniging Talero!

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
jeugdteam & seniorenteam
Lees verder →
Avishai cohen foto sam harfouche

Jazz te Gast 2024 met toppers Avishai Cohen en Tijn Wiebenga

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Bekend gemaakt tijdens info avond
Lees verder →
Ftc robotwedstrijd

Pretty Smart Robotics haalt FTC robotwedstrijd naar Westerkwartier

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Eerste "thuiswedstrijd" voor Noordelijke teams
Lees verder →
Overhandiging kunstwerk marijke-001

Voor de feestdagen kunst in huis dankzij Etalageroute Zuidhorn

30 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Marijke Buijs en C.G. van den Bos-van Oostveen vallen in de prijzen
Lees verder →
Smartphone

Hoe kies je de telefoon die bij je past?

30 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →