Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over ondernemers met groene vingers, Supermama’s, Mantelzorgers en rondleiding Natuureiland

23 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 24 oktober 2017
Natuureiland-rondleiding (6)

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88
Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeenteraad
Uit de gemeenteraad van 16 oktober 2017
De raad heeft:
- ingestemd met het voorstel om vanaf 1 januari, voor de duur van een jaar, de functie van Sociaal Ombudsman/vrouw in te voeren voor de gemeente Zuidhorn. Aan het eind van deze periode vindt samen met de andere Westerkwartier gemeenten een evaluatie plaats met het oog op eventuele voortzetting in Westerkwartierverband. (meerderheidsbesluit)
- besloten de (bijna) energieneutrale nieuwbouw te stimuleren door het vaststellen van de subsidieverordening Zeer Energiezuinige Nieuwbouw 2018. (unaniem besluit)
- de herijking van de grondexploitatie Oostergast per 1 januari 2018 vastgesteld. (unaniem besluit)
- de herijkte grondexploitatie van Mokkenburg vastgesteld. (unaniem besluit)
- het bestemmingsplan 'Oostergast - Fase 2D-a Oost' vastgesteld. (unaniem besluit)
- kennis genomen van de afrekening van Brede School De Noordster. Alle fracties zijn positief over de eindafrekening. Ze concluderen dat het gebouw voldoet aan de verwachtingen, de gebruikers tevreden zijn en de kosten zo goed als binnen de financiële kaders zijn gerealiseerd. Wel zijn er wat zorgen over de verkeers- en parkeerproblemen. Het is belangrijk dat hiervoor aandacht is, zeker in het licht van de toekomstige uitbreidingsplannen.
- Ter uitvoering van de woonvisie over het Bod 2018 en de daarop gebaseerde concept prestatieafspraken voor het jaar 2018 haar gevoelen richting het college doen blijken. Aandachtspunten zijn het tempo van verduurzaming, het maken van een woonzorgvisie (o.a. domotica, medische aanpassingen), onderzoek naar woonwensen van jongeren in kleine kernen, huisvesting van vergunninghouders en financiële mogelijkheden die het nieuwe kabinet biedt. Het college neemt dit mee in de onderhandelingen tussen de corporatie en de vier gemeenten. Aan het begin van de raadsvergadering heeft de plaatsvervangend raadsvoorzitter deelnamecertificaten uitgereikt aan de cursisten uit de gemeente Zuidhorn die de cursus ‘Politiek Bewust Politiek Actief hebben gevolgd. Deze door de raden in het Westerkwartier georganiseerde cursus was voor mensen die meer van de gemeentepolitiek willen weten. De cursus bestond uit zes avonden, waarin diverse onderwerpen aan bod kwamen, zoals besluitvorming, burgerparticipatie, debatteren, etc. Vanwege de grote belangstelling wordt de cursus nogmaals gegeven in november en december dit jaar.

Uit de gemeenteraad van 18 oktober 2017
In de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober 2017 is mevrouw Greetje de Vries- Leggedoor geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidhorn. De waarneming geldt tot de gemeente Zuidhorn overgaat in de nieuwe gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergaderingen? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.

Bloemen en activiteiten voor mantelzorgers
De Dag van de Mantelzorg is jaarlijks op 10 november. Ook dit jaar besteden de gemeenten in het Westerkwartier deze dag extra aandacht aan mantelzorg(ers). Dit doen ze door op 10 november een gratis bloemetje of ander passend presentje te laten bezorgen bij mantelzorgers. En door het aanbieden van diverse activiteiten in het Westerkwartier (overzicht onderaan).
Bloemetje
Inwoners die mantelzorg ontvangen en deze mantelzorger(s) willen verrassen met een bloemetje, kunnen hun mantelzorger(s) aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg in hun eigen gemeente. Voor jonge  mantelzorger(s) hebben we een ander presentje.
• Grootegast: 0594 - 512334 of t.turksema@vredewold.nl
• Leek: 0594 - 512334 of t.turksema@vredewold.nl
• Marum: 0594 - 642257 of hoogeveen@spinn.nl
• Zuidhorn: 0594 - 505866 of steunpuntwelzijn@swgz.nl
De vier gemeenten hopen veel mantelzorgers in het zonnetje te zetten!

Datum Activiteit Initiatief van Steunpunt
Dinsdag 7 november Tijd voor uzelf middag Grootegast/Leek Mantelzorgcafé Zuidhorn
Woensdag 8 november Mantelzorgers Op Stap Grootegast/Leek Tijd voor uzelf middag Zuidhorn
Donderdag 9 november Mantelzorgers Op Stap Marum Mantelzorgcafé Grootegast/Leek 
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle mantelzorgers woonachtig in het Westerkwartier. Men kan zich inschrijven voor meerdere activiteiten via de genoemde steunpunten. Opgeven kan tot vrijdag 3 november. Heeft u geen vervoer? Bel dan (0594) 512334.

Zuidhorn zoekt ondernemers met groen vingers
Gemeente Zuidhorn heeft zich recent aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. De acties van Operatie Steenbreek zijngericht op het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van groene tuinen en bewoners te ondersteunen bij het creëren van een groene tuin. Wij zoeken ondernemers die zich willen verbinden aan deze acties.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Westerhof via het algemeen nummer van gemeente Zuidhorn (0594) 50 88 88.

Supermama
Wil je weer graag aan het werk? Woon je in de gemeente Grootegast, Leek, Marum of Zuidhorn? Heb je kinderen jonger dan 12 jaar? Dan is Supermama misschien wel wat voor jou! Kom voor meer informatie maandag 30 oktober naar de gezellige bijeenkomst in de bibliotheek van Grootegast aan Marktplein 11. Vanaf 9.30 uur ben je van harte welkom. Het programma is van 10 tot 11 uur. Je mag je kind(eren) meenemen. Geef je op via supermama@westerkwartier.nl of 06 25 74 67 04. Of geef je meteen op voor de groep Supermama’s die start op maandag 6 november aanstaande via bovenstaande contactgegevens.

Tweede rondleiding Natuureiland de Oostergast
Midden in de woonwijk de Oostergast ligt een groen pareltje: het Natuureiland. Woensdagmiddag 25 oktober is de tweede rondleiding op het Natuureiland. Ga mee en ontdek wat het Natuureiland jou allemaal te bieden heeft in de toekomst!
Voor jong en oud
Tijdens de rondleiding vertelt de ontwerper van het eiland, Leo Dop, alles over dit bijzondere stukje natuur. De rondleiding is bedoeld voor alle inwoners van Zuidhorn en is leuk voor jong en oud. Om 15.00 uur start de rondleiding vanaf het gemeentehuis (Hooiweg 9). Leo neemt dan alle geïnteresseerden mee naar het eiland en laat de nieuwe bruggen zien. Hij vertelt vol enthousiasme over de boomsoorten en toont het voetbalveld waar vanaf volgend jaar kinderen een balletje kunnen trappen.
Het Natuureiland, hoe staat het ervoor? 
In april was de eerste rondleiding op het Natuureiland. Inmiddels is het Natuureiland een stuk groener geworden en is het voetbalveld al zichtbaar! De doeltjes zijn al besteld, maar het allergrootste nieuws is toch wel dat het Natuureiland vanaf eind oktober bereikbaar is door de nieuwe bruggen! 
Meedoen?
Geef je op via deoostergast@zuidhorn.nl Vergeet niet je laarzen aan te trekken!

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 30 oktober t/m 3 november 2017 in het gebied tussen de plaatsen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum. Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030-2180420 of via jdvclaims@mindef.nl

Stremmingen
Stremming (auto)verkeer Den Ham
In verband met groot onderhoud gelden de volgende stremmingen voor (auto)verkeer:
• Lageweg van 6 t/m 13 november dagelijks van ca. 7.00 - 19.00 uur.
• Meedenerweg (vanaf de E.H. Wolterweg 1100 meter in noordelijke richting) van 6 t/m 15 november dagelijks van ca. 7.00 - 19.00 uur.
Stremming (auto)verkeer Den Horn In verband met groot onderhoud geldt de volgende stremming voor (auto)verkeer:
• Nieuwbrugsterweg (vanaf de Friese Straatweg tot aan de woonschepenlokatie) van 7 tot 14 november dagelijks van ca. 7.00 - 19.00 uur.
Voor bovenstaande stremmingen geldt:
Doormiddel van borden worden de stremmingen ter plekke aangegeven. Voor voetgangers en hulpverleningsdiensten is vrije doorgang mogelijk. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de stremmingen korter  of langer duren. Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente via (0594) 50 88 88.

Route klein chemisch afval november 2017
Woensdag 1 november
08.30 - 09.00 uur Niezijl 't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken terrein Hoendiep Noordzijde 12
10.45 - 11.15 uur Visvliet Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)
Donderdag 2 november
08.30 - 09.00 uur Oldehove Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra Parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn Hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o. Menno van Coehoornstraat) Vrijdag 3 november
08.30 - 09.00 uur Den Horn Hogeweg (voormalige OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard Hoek Heereweg / A. en J. van Damlaan
Kijk voor uw persoonlijke afvalkalender op http://www.zuidhorn.nl/afvalkalender

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verbouwen van de woning, Poortkampen 5 te Zuidhorn ontvangen 4 oktober 2017
• bouwen van een nieuwe berging/ garage, Rikkerdaweg 36 te Niehove ontvangen 5 oktober 2017
• bouwen van een nieuwe machineberging, Aalsumerweg 9 te Oldehove ontvangen 6 oktober 2017
• verbouwen van de woning, Dorpsstraat 14 te Kommerzijl ontvangen 10 oktober 2017
• plaatsen van een dakkapel, de Akkers 16 te Kommerzijl ontvangen 14 oktober 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• aanleggen van een uitrit, Albert Harkemaweg 56 te Aduard
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 iep, E.H. Woltersweg 11 te Den Ham
• 2 essen, aan de Teenstraweg te Lauwerzijl
• 1 den, Molenpad 1 te Niehove
• 4 eiken, Maurits Clantlaan 4 te Zuidhorn
• 3 essen, Hoofdstraat 43 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluit maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit om de benodigde geluidsruimte vast te leggen aan:
• Green Logistics Groningen B.V., Albert Harkemaweg 66, 9831 TA te Aduard verzonden 18 oktober 2017
Inzage
Het besluit en andere relevante stukken liggen vanaf nu zes weken ter inzage bij de Publieksbalie.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Als spoed dit vereist, kan ook een verzoek  om voorlopige  voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).

Meldingsplichtig evenement
• Kerst in de Hofstraat op 16 december 2017 te Aduard
• Spel Levend Cluedo op 10 november 2017 te Kommerzijl

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• verbouwen van een berging, Nittersweg 3 te Lauwerzijl verzonden 19 oktober 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 16 t/m 29 november 2017 ter aankondiging van RTV Noord Samen zijn wij Noord verzonden 17 oktober 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

 

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Supermama
  • Martijn-living-lab
  • Nacht-nacht
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Frouwina

Wisselwinkel dit weekend open in Zuidhorn

28 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Pand in Overtuinen passage Ingericht door Tosja en Gerard Schaeffer, Frouwina bloem en Moes en Moes
Lees verder →
Grote dorus

Festivals Westerkwartier op pad met Draaiorgel Dorus

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Komend weekend naar publiek toe
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Wethouder Westerkwartier naar Stadskanaal

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Bert Nederveen wordt verkenner in Stadskanaal na opstappen SP
Lees verder →
Wilhelminapark (3)

Gemeente pakt Wilhelminapark aan

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Groenonderhoud en reparatie
Lees verder →
Middag-humsterland fakkert

Naar een rijk platteland: Groningse uitwerking van Deltaplan Biodiversiteit

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen bundelen krachten in manifest biodiversiteit
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus, hulp in de buurt en afval tijdens Pinksteren

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 mei 2020
Lees verder →