Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Rioolreinigen, Noodkap en Woon & Energiebeurs

7 april 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 8 april 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Verplaatsing weekmarkt Zuidhorn
Op vrijdag 10 april 2015 vindt in het centrum van Zuidhorn de Energiewacht Tour plaats. In verband hiermee wordt de weekmarkt van die dag verplaatst naar het parkeerterrein tegenover het gemeentehuis.

Kom naar de Woon & Energiebeurs Zuidhorn
Zaterdag 18 april aanstaande van 11.00 - 15.00 uur organiseert de gemeente met bouwers en adviseurs een Woon & Energiebeurs in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Deze beurs is gericht op de thema’s wonen en duurzaamheid. Naast uitgebreide informatie over alle lopende en toekomstige bouwprojecten in de gemeente presenteren de ondernemers van Slim Wonen Westerkwartier de vele mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.
 

Stremmingen Grijpskerk
Op maandag 27 april 2015 is de Stationsstraat te Grijpskerk van 13.00 tot 19.00 uur voor al het verkeer afgesloten tussen de aansluiting op de Groningerstraatweg/Herestraat en de aansluiting op de Bouwhuisstraat.
Op maandag 27 april 2015 zijn de Herestraat, Groningerstraatweg, Lageweg, Stationsstraat en het Kerkplein afgesloten voor alle verkeer tussen 7.00 uur en 15.00 uur. Op bovenstaande genoemde tijdstippen geldt voor een deel van de Stationsstraat en de Bouwhuisstraat (in de bocht) een tweezijdig parkeerverbod.
Op maandag 27 april 2015 worden activiteiten georganiseerd in het kader van Koningsdag in het centrum van Grijpskerk.
Op woensdag 10 juni 2015 zijn de Herestraat, Groningerstraatweg, Lageweg, Stationsstraat en het Kerkplein afgesloten voor al het verkeer tussen 9.00 uur en 22.00 uur. Ook geldt dan voor een deel van de Stationsstraat en de Bouwhuisstraat (in de bocht) een tweezijdig parkeerverbod.
Op woensdag 10 juni 2015 wordt de jaarlijkse Midzomermarkt georganiseerd in het centrum van Grijpskerk.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Rioolreinigen Aduard
In opdracht van de gemeente Zuidhorn begint het bedrijf Dusseldorp in de week van 13 april met het reinigen van diverse rioolleidingen in het dorp Aduard. Tijdens deze werkzaamheden zullen de rioolverzamelleidingen worden gereinigd en zal de technische staat van de rioolbuizen worden opgenomen en vastgelegd door middel van camera-inspectie. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen deze activiteiten naar verwachting tot halverwege mei in beslag nemen. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat in tuinen aanwezige inspectieputten worden vrij gegraven. Wij rekenen op uw medewerking want een schoon en goed riool is in ieders belang. Als gevolg van deze reinigingsactiviteiten kan het voorkomen dat er (stank)overlast ontstaat in de woningen doordat het waterslot (syfon of zwanehals) wordt leegezogen doordat er onderdruk in de riolering ontstaat. In dat geval adviseren wij u enig water door de afvoer te laten lopen zodat het waterslot zich weer vult.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken en/of de algemene servicebalie van de gemeente Zuidhorn, te bereiken via het volgende nummer: (0594) 50 88 88.

Vertrek onbekend waarheen
Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP. Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staat ingeschreven. De persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat betrokkene daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zal zijn. Het betreft de volgende persoon:
X. Ye, geb. 23-09-1985 te Renzhuang (China).
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (8 april 2015) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Noodkap
Aan de Niehoofsterweg (buiten bebouwde kom) te Oldehove is toestemming verleend om 4 iepen, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd met onmiddellijke ingang te kappen. Betreffende iepen zijn door de storm van afgelopen week scheef/los gewaaid, en hierdoor vormen ze een direct gevaar voor de directe omgeving en gebruikers van de openbare weg.
Aan de Klinckemalaan5/hoek Jellemaweg te Zuidhorn is toestemming verleend om 1 linde, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd met onmiddellijke ingang te kappen. Betreffende linde is door de storm van afgelopen week scheef/los gewaaid, en vormt hierdoor een direct gevaar voor de directe omgeving en gebruikers van de openbare weg.
Voor vragen en/of opmerkingen over beide maatregelen kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0594) 50 88 76.

Evenementen in de vakantieperiode
Bent u van plan om een evenement te organiseren in de maanden juli, augustus of september? Wacht dan niet te lang met het aanvragen van een evenementenvergunning. Wij verzoeken u voor 1 mei aanstaande uw vergunning aan te vragen! Dit in verband met de aanstaande vakantieperiode. Meer over evenementenvergunningen via http://www.zuidhorn.nl/evenement

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> spelweek met div. activiteiten van 4 t/m 9 augustus 2015, sportveld a/d Stadsweg te Lauwerzijl
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> plaatsen van een dakkapel, Frederiksweg 2 te Aduard
> bouwen van een woning, Spanjaardsdijk Noord 4 te Den Ham
> vervangen kademuur, Eiso Jargesstraat 17/19 te Saaksum
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> dempen van enkele sloten, Medenerweg 13 te Den Ham
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 es, Admiraal Helfrichstraat 10 te Zuidhorn
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
> plaatsen van een dakopbouw, Waterbies 17 te Zuidhorn (verzonden 30 maart 2015)
> plaatsen van lichtreclame, Industrieweg 32 te Noordhorn (verzonden 1 april 2015)

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> aanleggen van een landbouwontsluitingsweg, Noorderweg 63 te Noordhorn (verzonden 1 april 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
> duurzaamheidsmarkt en filmvoorstelling (open lucht) op 25 april 2015 van 18.30 tot 24.00 uur, speelveld t/o Dorpsstraat te Den Horn (verzonden 1 april 2015)
> Koningsmarkt (Oranjemarkt) van 09.00 tot 14.00 uur op 27 april 2015, o.a. a/h Kerkplein, Herestraat te Grijpskerk (verzonden 1 april 2015)
> Koningsdag van 13.00 tot 19.00 uur op 27 april 2015, a/d Oosterkade te Grijpskerk (verzonden 1 april 2015)
> Midzomermarkt van 11.00 tot 22.00 uur op 10 juni 2015, o.a. Herestraat, Kerkplein te Grijpskerk (verzonden 1 april 2015)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een duurzaamheidsmarkt en filmvoorstelling op 25 april 2015 van 20.30 tot 23.00 uur, speelveld t/o Dorpsstraat te Den Horn (verzonden 1 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Koningsdag op 27 april 2015 van 13.00 tot 19.00 uur, a/d Oosterkade te Grijpskerk (verzonden 1 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Koningsmarkt (Oranjemarkt) op 27 april 2015 van 09.00 tot 14.00 uur te Grijpskerk (verzonden 1 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Midzomermarkt op 10 juni 2015 van 11.00 tot 22.00 uur, o.a. Herestraat, Kerkplein te Grijpskerk (verzonden 1 april 2015)
> plaatsen van 4 aankondigingsborden in de gemeente Zuidhorn van 6 t/m 27 april 2015 ter aankondiging van activiteiten te Grijpskerk (verzonden 1 april 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Koningsdag op 27 april 2015 van 13.00 tot 19.00 uur, in een partytent a/d Oosterkade te Grijpskerk (verzonden 1 april 2015)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffing binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

 

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Agenda beurs
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus, afval tijdens Pasen en Steun ondernemers en maatschappelijke organisaties

07 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 7 april 2020
Lees verder →
Kor bethlehem

Kor Bethlehem blijft in training voor de Tour for Life

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Thuis met de fiets op de roller bank
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Raad Westerkwartier vergaderd op beeld

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Door de coronacrisis liggen veel activiteiten stil en dat geldt ook voor gemeenteraadsvergaderingen. Gemeenten passen daar een mouw aan door de vergaderingen via een beeldverbinding te laten verlopen.
Lees verder →
Fre oosterhof

Door brand gedupeerde ondernemer Grijpskerk geeft na acht jaar strijd tegen Aegon niet op

06 april 2020    Zuidhorn-nieuws
,,Uiteindelijk zal het recht zegevieren’’.
Lees verder →
Adrian mey zonnehuis (1)

Muzikale injectie voor bewoners en medewerkers Zonnehuis

03 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Adrian Mey laat zijn betrokkenheid zien én horen
Lees verder →
Adrian mey-2019 zonder tekst

Adrian Mey laat bewoners Zonnehuis genieten

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Buitenoptreden van zanger
Lees verder →