Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Militaire oefening en Officiële bekendmakingen

11 juni 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 12 juni 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• renoveren van 16 woningen aan de Scholekster/Taling te Grijpskerk ontvangen 25 mei 2018
• bouwen van een nieuwe woning, Rijksstraatweg, kavel D, te Noordhorn, ontvangen 28 mei 2018
• bouwen van een nieuwe woning, Rijksstraatweg, kavel A, te Noordhorn, ontvangen 29 mei 2018
• bouwen van een vrijstaande woning, Antaresstraat, kavel 27, te Zuidhorn ontvangen 29 mei 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van zes weken: ontvangen 19 april 2018
• plaatsen van een schutting, Ranastraat 3 te Zuidhorn

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen v/h kappen van:
• 2 esdoorns, aan de Englumerweg te Oldehove
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk,  kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
• veranderen van een bedrijf, Barnwerderweg 10a te Oldehove
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Meldingsplichtig evenement
• (Buurt)barbecue op 23 juni 2018 te Aduard

Verleende vergunningen
Ontheffing Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontheffing is verleend voor het houden van een vreugdevuur:
• op 1 september 2018 nabij Sportlaan 6 te Grijpskerk verzonden 6 juni 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffing binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• herbouwen van een bedrijfspand, Kievitsweg 23a te Grijpskerk verzonden 4 juni 2018
• plaatsen van 2 windmolens, Gaaikemaweg 2 te Niehove verzonden 4 juni 2018
• realiseren van een opbouw, Klinckemalaan 9 te Zuidhorn verzonden 4 juni 2018
• herinrichten van de voormalige stal met boerderijkamers, Hoendiep WZ 66 te Zuidhorn verzonden 4 juni 2018
• verbouwen/uitbreiden van een basisschool, Boslaan 38 te Zuidhorn verzonden 4 juni 2018
• wijzigen van een woning naar 6 appartementen, De Bongerd 2a te Zuidhorn verzonden 4 juni 2018
• realiseren van een tijdelijke mestopslag, Rijksstraatweg 6 te Niezijl verzonden 5 juni 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
• Jaarafsluiting/Familiedag VV Aduard 2000 van 15.00 tot 01.00 uur op 16 juni 2018, op het sportveld aan de Burg. van Barneveldweg 21c te Aduard verzonden 5 juni 2018
• Nationale Buitenspeeldag van 14.00 tot 17.00 uur op 13 juni 2018, a/d Van Asschendorplaan te Grijpskerk verzonden 5 juni 2018
• Drankje met muziek van 10.00 tot 16.00 uur op 16 juni 2018, voor het perceel Herestraat 16 te Grijpskerk verzonden 5 juni 2018
• Nationale Buitenspeeldag van 13.30 tot 17.00 uur op 13 juni 2018, aan de Pelmolen/Watermolen en Oliemolen te Niezijl, verzonden 5 juni 2018
• Garageverkoop van 10.00 tot 15.00 uur op 23 juni 2018 te Niezijl verzonden 5 juni 2018
• 40 mijl midzomernachtwandeling door het Lauwersmeergebied van 23 juni 2018 vanaf 20.00 uur tot 24 juni 2018 tot 12.00 uur, start vanaf Teenstraweg te Lauwerzijl verzonden 5 juni 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Jaarafsluiting/Familiedag VV Aduard 2000 op 16 juni 2018 van 17.00 tot 01.00 uur, op het sportveld  a/d Burg. van Barneveldweg 21c te Aduard verzonden 5 juni 2018
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Drankje met muziek op 16 juni 2018 van 10.00 tot 16.00 uur, voor het perceel Herestraat 16 te  Grijpskerk verzonden 5 juni 2018
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Garageverkoop op 23 juni 2018 van 10.00 tot 15.00 uur, te Niezijl, verzonden 5 juni 2018
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 18 juni t/m 1 juli 2018 ter aankondiging van de Nienorun voor Kika op 30 juni  2018 verzonden 6 juni 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is gedaan:
• o.g.v. art. 7c van de Wet op de kansspelen i.v.m. een bingo op 13 juni 2018 van 20.00 tot 22.00 uur, in een tent a/d Oosterkade te Grijpskerk verzonden 5  juni 2018

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 van de Drank- en Horecawet i.v.m. een Jaarafsluiting/Familiedag op 16 juni 2018 van 15.00 tot 01.00 uur, in een tent op het sportveld Burg.  van Barneveldweg 21c te Aduard, verzonden 5 juni 2018
• o.g.v. art. 35 van de Drank- en Horecawet i.v.m. een Drankje met muziek op 16 juni 2018 van 10.00 tot 16.00 uur, voor het perceel Herestraat 16 te Grijpskerk, verzonden 5 juni 2018

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 16 juni 2018 ten behoeve van een Jaarafsluiting/Familiedag VV Aduard 2000,  op het sportveld a/d Burg. van Barneveldweg 21c te Aduard verzonden op 5 juni 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift  indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven.

Vergadering Adviesraad Wmo
Maandag 18 juni 2018 vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn om 9.30 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn. Wilt u aanwezig zijn bij deze  vergadering? Dan kunt u dit melden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via e-mail wmo.zuidhorn@gmail.com of telefoonnummer  0594) 21 28 37.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van 16 april 2018
5. Gast: - Wmo Consulent Alies van Weperen (10.00 uur)
6. Ingekomen/uitgaande stukken:
- Toezichthouder kwaliteit Wmo
- Koepel adviesraad: Inspiratie bijeenkomst rol en positie van adviesraden in tijden van transformatie
- Lokale inclusie agenda
- Uitnodiging zorgbelang + participatieplan omgevingsvisie WK
- Privacy Protocol
- Buitengewone mensen
- Kosten Jeugdzorg 2017 Zuidhorn
7. Samenwerking adviesraden Sociaal Domein
8. Sociaal domein Westerkwartier:
- Terugkoppeling adviesgroep inkoop Wmo
9. Rondvraag
10. Sluiting

Militaire oefeningen
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 18 t/m 22 juni 2018 in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen en de kop van Overijssel. De Koninklijke Landmacht oefent op 20 juni 2018 op een boerderijencomplex te Oldehove en in de omgeving van het militaire oefenterrein de Marnewaard. Wanneer er schade door de oefeningen ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030- 2180420 of via jdvclaims@mindef.nl.

Register Niet Ingezetenen
Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP. Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat  onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn  staat ingeschreven. Onderstaande persoon wordt daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dit is een register van personen die wel op  én of andere manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij horende rechten. Het betreft de  volgende persoon: M.J. Shabaan, geboren 24-08-1990.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (12 juni 2018)  gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Militairen jeep
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Reageren

Om een reactie achter te kunnen laten dient u ingelogd te zijn. Inloggen...

 

Laatste nieuws

Snel internet

Snel Internet Groningen levert werk op voor bedrijven Grijpskerk

21 februari 2019    Zuidhorn-nieuws
Wegwijsrent en Koninklijke Oosterhof Holman
Lees verder →
 

Pilotproject ‘Werken aan werk’ voor statushouders succesvol afgerond

21 februari 2019    Zuidhorn-nieuws
Tijdens de slotbijeenkomst ontvangen alle deelnemers aan het project een ‘Bewijs van deelname’
Lees verder →
Burgemeester wiersma

Wie gaat deze ketting dragen?

20 februari 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Inwoners Westerkwartier mogen meedenken over nieuwe burgemeester
Lees verder →
Fiets

Ver weg wonen en toch op tijd komen

19 februari 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Actie Dag van de Leerplicht
Lees verder →
Rar reny kramer

Zen Zien: Teken- en schilderworkshop

19 februari 2019    Zuidhorn-nieuws
Wanneer je echt stil bent en gaat zien
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over aanvragen minimabeleid, gemeentelijke belastingen en verkiezingen

19 februari 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 19 februari 2019
Lees verder →