Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Kruisingsvlakken en Inspraakavond Mountainbikeroute

20 november 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 21 november 2017

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Kruisingsvlakken in Het Noorderlicht Zuidhorn
Maandag 27 november beginnen we met het aanbrengen van de verhoogde kruisingsvlakken (drempels) in Het Noorderlicht. Hiervoor gebruiken we gebakken klinkers in de kruisingsvlakken, die we in twee gedeelten aanbrengen. Het verkeer kan dan via één rijstrook blijven rijden. Voor een goede doorstroming zetten we verkeersbegeleiders in. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van enige verkeershinder. We vragen hiervoor uw begrip. De werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag.
Deklaag
In het voorjaar 2018 brengen we nog een nieuwe deklaag aan op het asfalt. Hiervoor is de weg ongeveer één dag gestremd. Over de uitvoering van deze werkzaamheden informeren we u tijdig.
Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met:
• de heer T. Douma, uitvoerder van Plegt-Vos Infra, 06 14 41 20 02 of • de heer E. IJpma, medewerker Openbare Werken gemeente Zuidhorn, (0594) 50 88 74.

Inspraakavond Mountainbikeroute
Op 18 december 2017 bespreekt de gemeenteraad van Zuidhorn onder meer een voorstel over het inwonerinitiatief Mountainbikeroute Joh. Smitpark te Zuidhorn. De gemeenteraad wil graag inwoners uit Zuidhorn en andere betrokkenen de gelegenheid geven hun mening te geven over dit voorstel. Elke inspreker krijgt maximaal 5 minuten de tijd zijn/haar mening te geven. Vervolgens kunnen de raadsleden nog enkele vragen stellen aan de inspreker. De raadsleden nemen alle ingebrachte informatie mee om hun mening te vormen. Op 18 december vindt de raadsbespreking en zo mogelijk besluitvorming over het voorstel plaats.
De inspraakavond is donderdag 7 december, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Hooiweg 9 in Zuidhorn. U kunt zich tot dinsdag 5 december opgeven bij de griffie via (0594) 50 87 81 of griffie@zuidhorn.nl, onder vermelding van uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Ook voor vragen kunt u bij de griffie terecht. Het voorstel kunt u vanaf 1 december vinden op  http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen bij de stukken van de raadsvergadering van 18 december 2017.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 27 november t/m 1 december 2017 in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum. Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030- 2180420 of via jdvclaims@mindef.nl

Wat doe je als je kindermishandeling of verwaarlozing vermoedt?
Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. De vier Westerkwartier gemeenten sluiten zich hierbij aan. In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt hier aandacht aan besteed. Vermoed jij kindermishandeling? Praat hier (anoniem) over met Veilig Thuis Groningen (0800-2000) of ga naar veiligthuisgroningen.nl. Of neem contact op met CJG Westerkwartier via info@cjgwesterkwartier.nl en (0594) 51 21 33. Richtlijnen bij vermoeden kindermishandeling:
• neem je gevoel altijd serieus en check het bij anderen
• zoek niet naar een kant-en-klare oplossing, die is er vrijwel nooit
• neem het belang van het kind altijd als uitgangspunt
• geef het kind altijd het gevoel dat het van waarde is en vertel het dat de situatie waarin het verkeert, niet zijn/haar schuld is
• al doe je maar iets kleins, doe het vanuit zorg en niet vanuit oordeel

Uit de gemeenteraad van 13 november 2017
De raad heeft unaniem:
- het afvalwaterplan Westerkwartier en specificatie Zuidhorn (2018) vastgesteld. In dit plan is aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de wettelijke zorgplicht met betrekking tot de gemeentelijke watertaken. De raad heeft daarnaast het college de opdracht gegeven om ter voorkoming van overlast en schade door grote regenval de mogelijkheden voor een Waterpact (tussen overheden, waterschap en maatschappelijke organisaties) na te gaan.
- goedkeuring gegeven aan de bestuurlijke fusie tussen Westerwijs en Penta Primair; ingestemd met de statuten van de nieuwe gefuseerde Stichting; als lid van de Raad van Toezicht te benoemen de heer T. van Duinen uit Noordhorn en de heer A.J.H.M. Kurvers uit Zuidhorn; en goedkeuring te geven aan het voorstel tot ontbinding van de Stichting Westerwijs. Het voorstel tot actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is doorgeschoven naar de raadsvergadering op 18 december 2017.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een nieuwe woning, Anserstraat, kavel 18, te Zuidhorn ontvangen 3 november 2017
• uitbreiden van de woning en het aanbrengen van 2 dakkapellen, Dreesstraat 7 te Zuidhorn ontvangen 4 november 2017
• bouwen van een nieuwe woning, Oostergast, kavel 25, te Zuidhorn ontvangen 14 november 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie.

Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• gedeeltelijk wijzigen van de woonbestemming, Klinckemalaan 7 te Zuidhorn ontvangen 8 november 2017
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 boom, Westersingel 17 te Aduard
• 1 boom, Niekerkerdiep NZ 17 te  Briltil
• 12 essen (herplant), a/d Sportlaan te Grijpskerk
• 1 wilg, Langestraat 19 te Noordhorn
• 6 bomen, Heralmastraat 4 te Saaksum
• 3 bomen, Bospad 10 te Zuidhorn
• 1 esdoorn, de Gast 30 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontheffing is verleend voor het:
• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 6 t/m 12 maart 2018 ter aankondiging van ‘NNT- Salam’ verzonden 9 november 2017
• plaatsen van 8 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 8 t/m 21 januari 2018 ter aankondiging van de open dagen Lauwerscollege verzonden 14 november 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Wie verdient volgens u de Meer dan Handen vrijwilligersprijs?
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet jaarlijks vrijwilligers en organisaties in het zonnetje met de Meer dan Handen vrijwilligersprijzen. Dit jaar kunnen de gemeenten vrijwilligersorganisaties, -initiatieven en –projecten uit hun gemeente voordragen. Daarvoor roepen gemeente Zuidhorn en vrijwilligerswerk Zuidhorn inwoners van de gemeente op om een top 3 te maken van vrijwilligersorganisaties, initiatieven en -projecten die voorgedragen kunnen worden voor de Meer dan Handen vrijwilligersprijzen.
Welke organisatie, initiatief of project is volgens u een verbinder, vernieuwend en draagt bij aan een zorgzame samenleving en/ of is duurzaam? Stuur vóór 26 november 2017 uw top 3 met een korte motivatie per organisatie of initiatief naar steunpuntwelzijn@swgz.nl
Vanaf 7 december, de landelijk vrijwilligersdag, kan er gestemd worden op alle aangemelde organisaties, initiatieven en projecten. Naast de publieksprijs van € 2.000 is er ook een juryprijs te winnen van € 5.000. Deze prijzen worden op 2 februari 2018 uitgereikt.
Heeft u vragen over de Meer dan Handen vrijwilligersprijs? Dan kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van Vrijwilligerswerk Zuidhorn via e.pleizier@swgz.nl of telefonisch op (0594) 50 47 11. Meer informatie is ook na te lezen op http://www.vrijwilligersprijzen.nl

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avond4daagse 2023 (11)

Avondvierdaagse Zuidhorn 2024: Record aantal kinderen uit Noordhorn en Zuidhorn in beweging

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Starttijden en routes voor de 5km en 10km en start/finish-locaties
Lees verder →
Onderling sterk karaoke (4)

Zingen en Swingen in Zonnehuis

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Karaoke en spelletjes middag voor jong en oud
Lees verder →
Braderie noordhorn 2024 (1)

Bui, braderie, bui

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Noordhorn voor en na de braderie geplaagd door regen, maar 's middags ontmoetingen en koopjes
Lees verder →
Zunobri stadskanaal

Zunobri pakt zwaarbevochten punten tegen MN en W

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
vorige wedstrijd werd redelijk makkelijk gewonnen door Zunobri
Lees verder →
Tentdienst

Tentdienst tijdens de feestweek in Noordhorn

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De tentdienst brengt mensen uit Noordhorn en omgeving uit de verschillende kerken samen.
Lees verder →
Stekkie

Vissen is Cool!  Jeugdvergunning of jeugdvispas (de verschillen)

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Tip van hengelsportvereniging Noordhorn
Lees verder →