Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Inloopavond woningbouw Grijpskerk en Ontmoet welzijnsorganisatie Tintengroep

10 oktober 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 10 oktober 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

 

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

 

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Vergadering gemeenteraad 15 oktober 2018
Maandag 15 oktober 2018 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom! Tijdens de vergadering komen de volgende inhoudelijke onderwerpen aan de orde:
Besluitvormend
• Motie Uitvoering Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 (voorbereidend) Besluitvormend
• Grondexploitatie Oostergast (herijking) en Tussen de Gasten *)
• Innovatieboerderij *)
Wilt u inspreken op bovengenoemde agendapunten met *), verzoek om dit voor de raadsvergadering door te geven aan de griffier, E. griffie@zuidhorn.nl, T. (0594) 50 87 81. Meer informatie kunt u vinden op http://www.zuidhorn.nl.

Ontmoet de nieuwe welzijnsorganisatie van de Tintengroep
Op woensdag 17 oktober 2018 stellen de Westerkwartiergemeenten de Tintengroep voor als nieuwe welzijnsorganisatie. Dit doen zij om 16.00 uur in de Kruisweg in Marum. Vanaf 1 januari 2019 voert de Tintengroep de basisondersteuning in het Westerkwartier uit. De Tintengroep richt voor de uitvoering een lokale stichting op.
De gemeenten in het Westerkwartier en de Tintengroep ondertekenen het contract, de Tintengroep stelt zichzelf voor en geeft een doorkijk naar de nieuwe organisatie die vanaf 1 januari van start gaat in het Westerkwartier. Ook is er ruimte voor vragen, tips en opmerkingen. Er wordt afgesloten met een hapje en drankje. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.
De opdracht voor basisondersteuning is eind september door de Westerkwartiergemeenten definitief gegund aan de Tintengroep. Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk.

Kom naar de startbijeenkomsten Erven & Tuinen Westerkwartier
Woont u in het buitengebied van de gemeente Leek, Zuidhorn, Marum of Grootegast en wilt u aan de slag met uw erf of tuin? Dan is het project ‘Erven & Tuinen Westerkwartier’ voor u interessant. U kunt deelnemen aan workshops, tuinadvies bij u thuis krijgen en er is subsidie voor streekeigen beplanting, fruitbomen en vlinder- en bijenplanten.
Project
Doel van dit project is het herstel van het streekeigen karakter van het Westerkwartier en het vergroten van de natuurwaarden en biodiversiteit. Hiermee wordt het gebied aantrekkelijker om te wonen en werken. Daarnaast zijn (boeren)erven en tuinen belangrijke stapstenen in de natuur. Het project is bedoeld voor ‘boeren en buitenlui’, die aan de slag willen met hun erf en tuin. Voor deelnemers is er subsidie voor erfbeplanting binnen dit project.
Startbijeenkomsten
In elk gemeentehuis vindt een startbijeenkomst Erven & Tuinen Westerkwartier plaats waar u informatie krijgt over het project. U kunt zich dan ook direct aanmelden voor één van de workshops, die dit najaar starten bij u in de buurt. Naast een presentatie over (boeren)erven en natuurtuinen kunt u tijdens de startbijeenkomst meedoen aan een kennisquiz. U bent van harte welkom bij één van de startbijeenkomsten!
De startbijeenkomsten in de gemeentehuizen vinden plaats op:
• Maandag 15 oktober, gemeentehuis Marum, Molenstraat 45
• Donderdag 18 oktober, gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66
• Maandag 22 oktober, gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9
• Dinsdag 23 oktober, gemeentehuis Grootegast, Hoofdstraat 97
De bijeenkomsten zijn van 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Samen
Erven & Tuinen Westerkwartier is een initiatief van Het NoorderErf en IVN in het Westerkwartier. Alle vier de gemeenten in het Westerkwartier en de provincie Groningen dragen bij aan het project. We organiseren samen deze startbijeenkomsten en nodigen u van harte uit naar een van de vier bijeenkomsten te komen!
Nieuwsgierig?
Kijk voor actuele informatie en een workshop bij u in de buurt op: erven-tuinenwesterkwartier.nl of neem contact op met Stieneke van der Wal, telefoonnummer 06 - 83 972 103 of info@hetnoordererf.nl

Inloopavond woningbouw Grijpskerk
Woensdag 17 oktober organiseert de gemeente Zuidhorn een inloopavond over de voortgang van woningbouwplannen in Grijpskerk. U kunt hier informatie krijgen over de stand van zaken voor diverse locaties. Ontwikkelaar Kroonsfeld laat het stedenbouwkundig plan zien voor de locatie Meindertsma en een mogelijke invulling voor de locatie Molenstraat. De gemeente kan u meer informatie geven over de toekomstige invulling van locatie Kerkplein 6 en de nog uit te werken herinrichting van de Kievitsweg (entree van Grijpskerk).
Benieuwd?
U bent van harte welkom in Kerkplein 6. De avond is als informatiemarkt opgezet. U kunt bij verschillende stands informatie krijgen en deze avond tussen 19.30 en 21.30 uur op ieder tijdstip binnenlopen om u te laten informeren.

Officiële bekendmakingen
week 41 dinsdag 9 oktober
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een  mgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een garage, Noorderweg 49 te Noordhorn ontvangen 20 september 2018
• plaatsen van zonnepanelen, Groningerstraatweg 66 te Grijpskerk ontvangen 26 september 2018
• uitbreiden van kantoorruimte, Industrieweg 2a te Noordhorn ontvangen 27 september 2018
• plaatsen van een airco-unit op het dak, Groningerstraatweg 66 te Grijpskerk ontvangen 2 oktober 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau  welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare  vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van
• 1 boom, Friesestraatweg 14 te Aduard
De melding ligt vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
•  realiseren van een tijdelijk mestbassin, Medenerweg 13 te Den Ham verzonden 1 oktober 2018
• bouwen van een vrijstaande woning, Schoolstraat 18 te Pieterzijl verzonden 1 oktober 2018
• bouwen van een tuinhuisje, als tijdelijke woning, Anserstraat 10 te Zuidhorn verzonden 4 oktober 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• verrichten van kabelwerkzaamheden ivm de aanleg van een CAI-aansluiting, Molenstraat 18 te Zuidhorn verzonden 2 oktober 2018
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 15 t/m 28 oktober 2018 ter aankondiging van Cinekid van 20 t/m 26 oktober 2018 in Groninger Forum verzonden 3 oktober 2018
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 22 oktober t/m 4 november 2018 ter aankondiging van Let’s Gro van 31 oktober t/m 4 november 2018 in Groningen verzonden 3 oktober  2018
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 19 november t/m 9 december 2018 ter aankondiging van Opera Veendammer Wind verzonden 3 oktober 2018
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 17 t/m 30 december 2018 ter aankondiging van het Roald Dahl Festival van 27 t/m 30 december 2018 in Groninger Forum verzonden 3 oktober 2018
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 21 januari t/m 3 februari 2019 ter  aankondiging van IFFR 30-1 t/m 3-2-2019 in Groninger Forum verzonden 3 oktober 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de  dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Bedanktboomaanz
  • Modder
  • Goudgeluk
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kinderspelweek-2017

Kinderspelweek Zuidhorn: week lang bouwen, spelen en plezier maken

19 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
Inschrijving vanaf maandag 1 juli
Lees verder →
Cowboys

Noar Huus vaardigt fotowedstrijd uit ‘Thuis in het Westerkwartier’

19 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
twee vrijkaartjes voor één van de voorstellingen
Lees verder →
Wethouder geertje dijkstra-jacobi 1 westerkwartier

Woningbouw Grijpskerk van de grond met ontwikkeling locatie Meindertsma

19 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
overeenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Kroonsfeld BV
Lees verder →
Pand 10a

Pasar Ketjil in Pand 10a buurthuiskamer van Zuidhorn

18 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
'MARI MASOEK' ('Kom binnen').
Lees verder →
Next education windroos (12)

De Windroos naar Kinderuniversiteit met Peter Kuipers Munneke

17 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
Finale Next Education
Lees verder →
Hoeve paradij bord

22 juni open Dag Hoeve Paradij

17 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
Beleef en ervaar Paradij!
Lees verder →