Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Fanerweg drie weken afgesloten, ontheffing carbid en Erven & Tuinen Westerkwartier

15 oktober 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 16 oktober 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

 

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

 

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Fanerweg Zuidhorn drie weken afgesloten
Bericht Groningen Bereikbaar
Niet alleen in Groningen en Hoogkerk wordt gewerkt aan het spoor vanwege het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL). Ook in Zuidhorn wordt het spoor  klaargemaakt. Van 15 oktober tot en met 4 november is de Fanerweg daarom afgesloten voor alle verkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via de N980, N388 en de N355. Na 4 november is er voor autoverkeer één rijbaan beschikbaar tot medio 2019. Met een tijdelijk verkeerslicht wordt het verkeer dan geregeld. Fietsers worden tot medio mei 2019 omgeleid via het fietspad 150 meter verderop tussen de Wegalaan en de Julianalaan.
Spoorbrug Fanerweg
De spoorbrug bij de Fanerweg is in 1929 gebouwd en is aan vervanging toe. Er gaan meer treinen rijden tussen Groningen en Leeuwarden, die treinen zullen ook harder rijden en langer zijn. Daarom wordt het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn verdubbeld en vervangt ProRail de spoorbrug. Meer info via http://www.groningenbereikbaar.nl

Aanvragen ontheffing carbid
Carbidschieten is een traditie rond de jaarwisseling. De gemeente Zuidhorn wil dit leuk en vooral veilig houden. Wilt u op oudjaarsdag met carbid schieten? Dan hoeft u alleen een ontheffing aan te vragen wanneer u schiet met meer dan tien bussen of met bussen groter dan 30 liter. Doe dit voor 16 november 2018 door het formulier in te vullen via http://www.zuidhorn.nl/carbid
Let op!
Is het geen oud en nieuw? Dan moet je altijd een ontheffing aanvragen bij het college.
Informatie over publicaties bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. De bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Kom naar de startbijeenkomsten Erven & Tuinen Westerkwartier
Woont u in het buitengebied van de gemeente Leek, Zuidhorn, Marum of Grootegast en wilt u aan de slag met uw erf of tuin? Dan is het project ‘Erven & Tuinen Westerkwartier’ voor u interessant. U kunt deelnemen aan workshops, tuinadvies bij u thuis krijgen en er is subsidie voor streekeigen beplanting, fruitbomen en vlinder- en bijenplanten.
De startbijeenkomsten in de gemeentehuizen vinden plaats op:
• Maandag 15 oktober, gemeentehuis Marum, Molenstraat 45
• Donderdag 18 oktober, gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66
• Maandag 22 oktober, gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9
• Dinsdag 23 oktober, gemeentehuis Grootegast, Hoofdstraat 97
De bijeenkomsten zijn van 20.00 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Inloopavond woningbouw Grijpskerk
Woensdag 17 oktober organiseert de gemeente Zuidhorn een inloopavond over de voortgang van woningbouwplannen in Grijpskerk. U kunt hier informatie krijgen over de stand van zaken voor diverse locaties. Ontwikkelaar Kroonsfeld laat het stedenbouwkundig plan zien voor de locatie Meindertsma en een mogelijke invulling voor de locatie Molenstraat. De gemeente kan u meer informatie geven over de toekomstige invulling van locatie Kerkplein 6 en de nog uit te werken herinrichting van de Kievitsweg (entree van Grijpskerk).
Benieuwd?
U bent van harte welkom in Kerkplein 6. De avond is als informatiemarkt opgezet. U kunt bij verschillende stands informatie krijgen en deze avond tussen 19.30 en 21.30 uur op  ieder tijdstip binnenlopen om u te laten informeren.

Inspraakmogelijkheid Woonzorgvisie Westerkwartier
Door de vergrijzing, wijziging in wetgeving en doordat overheidstaken naar de gemeenten zijn gegaan, verandert de wijze van het aanbieden van zorg en (geschikte) huisvesting. De vraag is dan ook hoe de zorgvraag zich in het Westerkwartier de komende jaren gaat ontwikkelen en in hoeverre er voldoende en geschikte woningen zijn. Om dit in beeld te brengen is de woonzorgopgave voor de komende jaren onderzocht. De bevindingen staan in de Woonzorgvisie Westerkwartier. Van 12 oktober tot en met 1 november 2018 ligt de Woonzorgvisie Westerkwartier ter inzage in het gemeentehuis (tijdens openingstijden) en is deze te downloaden op de website van de gemeente (http://www.zuidhorn.nl). Het college van burgemeester en wethouders bundelt de inspraakreacties en laat insprekers weten wat er met hun reactie is gebeurd. Mede op basis van de inspraakreacties wordt de definitieve Woonzorgvisie Westerkwartier, met scenario's, ter vaststelling aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier.

Noodkap
Aan de Nieuwbrugsterweg te Aduard nabij de oude brug over het Aduarderdiep, is toestemming verleend om een abeel, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd, met onmiddellijke ingang te kappen. De abeel staat dermate scheef dat er risico is voor omvallen. Hierdoor vormt de boom een gevaar voor de directe omgeving en openbare weg. Voor vragen en/of opmerkingen over deze noodkap kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer (0594) 50 88 76.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• inrichten van het plein voor het dorpshuis en uitbreiding parkeerplaatsen (tijdelijk voor 10 jaar), Hoofdstraat 83 te Niezijl ontvangen 26 september 2018
• bouwen van een overdekte doorgang van Heirweg 11 naar 13 te Visvliet ontvangen 28 september 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van zes weken: ontvangen 22 juli 2018
• bouwen van een nieuwbouw woning met schuur, Klinckemaburen 12 te Zuidhorn

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 berk, Tureluur 10 te Grijpskerk
• 1 esdoorn, Nieuwstraat 11 Noordhorn
• 1 boom, op grens Tjalk 52/Klipper 4 te Zuidhorn
• 1 larix, Frankrijkerlaan 4 te Zuidhorn
De melding ligt vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van een kleine windmolen, Westerhornerweg 20 te Grijpskerk verzonden 10 oktober 2018
• verbouwen van een tandartspraktijk, Molenstraat 18 te Zuidhorn verzonden 10 oktober 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor van 16 oktober 2018 om 01.30 uur tot en met 29 oktober 2018 tot 04.45 uur tbv  het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL) verzonden 9 oktober 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Route chemokar oktober / november 2018
Woensdag 31 oktober
08.30 - 09.00 uur Niezijl 't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken terrein Hoendiep Noordzijde 12
10.45 - 11.15 uur Visvliet Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)
Donderdag 1 november
08.30 - 09.00 uur Oldehove Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra Parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn Hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o. Menno van Coehoornstraat)
Vrijdag 2 november
08.30 - 09.00 uur Den Horn Hogeweg (voormalige OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard Hoek Heereweg / A. en J. van Damlaan
Kijk voor uw persoonlijke afvalkalender op http://www.zuidhorn.nl/afvalkalender

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de  dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/gemeente-informatie-politiek/

  • Nvdn-2018
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Reageren

Om een reactie achter te kunnen laten dient u ingelogd te zijn. Inloggen...

 

Laatste nieuws

Parels westerkwartier-visvliet-stella van marketing groningen

Drukke Paasdag bij toeristische ondernemers Westerkwartier

23 april 2019    Zuidhorn-nieuws
Tien jaar lang is dit onder de noemer Ei Ei gehouden maar dit jaar was het de aftrap van Parels in Het Westerkwartier.
Lees verder →
Parels westerkwartier-aftrap (1)

Aftrap Parels Westerkwartier in Tolbert

23 april 2019    Zuidhorn-nieuws
Themaroutes die het gehele jaar gewandeld of gefietst kunnen worden
Lees verder →
Lentefestival-2019 shanty

Zonnig Lentefestival in Zuidhorn

23 april 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Muziek om mee te zingen en om op te swingen
Lees verder →
Buurkracht

Zuidhorn gaat vol voor zonnepanelen

23 april 2019    Zuidhorn-nieuws
Veel animo voor zonnepanelenactie van groep bewoners
Lees verder →
Oranjemarkt20121 (188)

Programma Oranjemarkt Zuidhorn 2019

23 april 2019    Zuidhorn-nieuws
Zaterdag 27 april houden wij weer onze traditionele Oranjemarkt in het centrum van Zuidhorn.
Lees verder →