Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over DroomBoom Expositie, Boom aan Z en Innovatieprijs

17 september 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 18 september 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

 

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

 

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Noodkap
Aan de Klinckemalaan 23 te Zuidhorn is toestemming verleend om een kastanje, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd, met onmiddellijke ingang te  kappen. De kastanje is zwaar aangetast door echte honingzwam en de kastanje-bloedingsziekte. Hierdoor vormt de boom een gevaar voor de directe  omgeving en openbare weg. Voor vragen en/of opmerkingen over deze noodkap kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, via telefoonnummer (0594) 50 88 76.

Gemeentehuis gesloten
In verband met een jaarlijkse personeelsreis zijn op vrijdag 21 september aanstaande het gemeentehuis en alle werkplaatsen gesloten.

Regiobijeenkomst Publiek Vervoer voor reizigers
Wmo-pashouders en ouders/verzorgers van kinderen in het leerlingenvervoer opgelet! Maak kennis met uw vervoerder en bekijk auto’s en bussen van dichtbij Wanneer: Donderdag 20 september
Waar: Taxi Nuis, Nieuweweg 120 te Nuis
Tijdstip: 14.00 - 15.30 uur
Aanmelden: via info@publiekvervoer.nl

Wint u de Innovatieprijs 2018 gemeente Zuidhorn?
De gemeente Zuidhorn reikt jaarlijks de Innovatieprijs uit aan de meest innovatieve ondernemer van de gemeente. Deze ondernemer moet onder andere uitblinken in technologische innovatie, toekomstgericht ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid. Kandidaten kunnen zichzelf en elkaar vanaf nu  tot 20 september aanmelden voor de Innovatieprijs, waarna de selectiecommissie en de jury aan de slag gaan om de uiteindelijke winnaar aan te wijzen.
Aanmelden
De Innovatieprijs is gericht op alle ondernemers in de gemeente Zuidhorn, van groot tot klein, uit de industrie en de horeca, uit de agrarische en de  toeristische sector en uit het midden- en kleinbedrijf. Wij nodigen innovatieve ondernemers graag uit om zich aan te melden via  http://www.zuidhorn.nl/innovatieprijs U kunt zich als ondernemer zelf aanmelden, maar ook andere ondernemers kunnen voorgedragen worden. Na de aanmelding nemen wij contact met u op om deze compleet te maken. Naast roem, kunt u een mooie prijs winnen. De winnaar wordt tijdens een feestelijk evenement (Goud Geluk) van de gemeente op 1 november gehuldigd!

DroomBoom Expositie
Per 1 januari 2019 gaat gemeente Zuidhorn op in de gemeente Westerkwartier. Met het project Boom aan Z. van Platvormwest neemt de gemeente Zuidhorn afscheid. Boom aan Z. is een schitterende achtbaan van fotografie, muziek, poëzie, kunst, muziek en theater.
Woensdag 19 september opent wethouder Henk Bakker om 16.00 uur, de expositie DroomBoom in de hal van het gemeentehuis te Zuidhorn, Hooiweg 9.  Vijf (internationale) studenten van kunstacademie Minerva hebben prachtige kunst gemaakt waarin ze de verhalen van de gemeente Zuidhorn en haar  oudste inwoners (bomen) vertellen. Kunstenaar Arjen Boerstra uit Den Horn heeft de studenten begeleid. De vruchten van de DroomBoom zullen enkele weken in de hal van het gemeentehuis te zien zijn. De toegang is gratis. Via http://www.zuidhorn.nl/droomboom vindt u meer informatie over de studenten en hun werk. Ondermeer dat van Erika Buchanan (VS) op de gevel van de Innovatieboerderij in Zuidhorn

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een garage, Kastanjelaan 26 te Grijpskerk ontvangen 30 augustus 2018
• aanbouwen van een fietsenschuur, De Bongerd 28 te Zuidhorn ontvangen 5 september 2018
• bouwen van een carport, Albert Coendersstraat 4 te Aduard ontvangen 10 september 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• versterken van boezemkaden, Hoendiep OZ te Briltil en nabij Havenstraat 10 te Niezijl ontvangen 31 augustus 2018
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijnen worden verlengd met een termijn van 6 weken:
ontvangen 27 juni 2018 • bouwen van een vrijstaande woning, Schoolstraat 18 te Pieterzijl
ontvangen 10 juli 2018  • bouwen van een tuinhuisje, Anserstraat 10 te Zuidhorn

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
• 72 populieren (einde levensduur/ herplant), langs Hoendiep OZ te Zuidhorn
 De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur  schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen Activiteitenbesluit zijn ontvangen voor het:
• veranderen van een bedrijf, Englumerweg 10 te Oldehove
• veranderen van een bedrijf, Lauwersweg 3 te Pieterzijl
De meldingen liggen vanaf nu gedurende vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Beschikking Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende milieuvergunning ambtshalve hebben gewijzigd van:
• Burgler Transport B.V., Industrieweg 2a te Noordhorn verzonden 7 september 2018
De beschikking ligt vanaf nu zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Als u het niet eens bent met het besluit en u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende omgevingsvergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift het besluit in werking treedt, dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening  in te dienen. U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Meldingsplichtig evenement
• Opening volleybalseizoen op 29 september 2018 te Grijpskerk (sporthal)

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• vervangen en uitbreiden van een mestsilo, Rijksstraatweg 51a te Niezijl verzonden 10 september 2018
• realiseren van acht appartementen, a/d Wihelminalaan te Zuidhorn verzonden 10 september 2018
• uitbreiden van een woning, Zijl 1 te Grijpskerk verzonden 13 september 2018
• uitbreiden van de entree van de woning, Oude Dijk 5 te Niehove verzonden 13 september 2018
• plaatsen van een kleine windmolen, Zijldiepweg 5 te Pieterzijl verzonden 13 september 2018
• plaatsen van een kleine windmolen, Hoendiep WZ 66 te Zuidhorn verzonden 13 september 2018

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• verplaatsen van een verdeelkast, Lageweg 43 te Grijpskerk verzonden 5 september 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor:
• de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. werkzaamheden aan het spoor t.b.v. het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden voor de  periode van 22 september 2018 van 01.30 uur t/m 24 september 2018 tot 05.30 uur in de gemeente Zuidhorn verzonden 13 september 2018
• het plaatsen van een partytent en het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk en/of het aanwezig houden van consumentenvuurwerk van 28  december 2018 t/m 31 december 2018, Nieuwstraat 3/ Dorpsvenne 5 te Zuidhorn verzonden 13 september 2018

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de  dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Boomaanzeind
  • Innovatieprijs
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kinderspelweek-2017

Kinderspelweek Zuidhorn: week lang bouwen, spelen en plezier maken

19 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
Inschrijving vanaf maandag 1 juli
Lees verder →
Cowboys

Noar Huus vaardigt fotowedstrijd uit ‘Thuis in het Westerkwartier’

19 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
twee vrijkaartjes voor één van de voorstellingen
Lees verder →
Wethouder geertje dijkstra-jacobi 1 westerkwartier

Woningbouw Grijpskerk van de grond met ontwikkeling locatie Meindertsma

19 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
overeenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Kroonsfeld BV
Lees verder →
Pand 10a

Pasar Ketjil in Pand 10a buurthuiskamer van Zuidhorn

18 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
'MARI MASOEK' ('Kom binnen').
Lees verder →
Next education windroos (12)

De Windroos naar Kinderuniversiteit met Peter Kuipers Munneke

17 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
Finale Next Education
Lees verder →
Hoeve paradij bord

22 juni open Dag Hoeve Paradij

17 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
Beleef en ervaar Paradij!
Lees verder →