Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Coronavirus, Brief van de burgemeester, woningbouw Borghlocatie en vergaderingen

30 juni 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 30 juni 2020
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

BRIEF VAN DE BURGEMEESTER
Beste Westerkwartierders,
De zomer is weer aangebroken. We hebben inmiddels de eerste snikhete dagen gehad. We zijn na alle corona-maatregelen weer veel buiten, bezoeken familie, winkelen, sporten, zitten op terrassen. Nog even en de meesten van ons hebben vakantie. Het lijkt allemaal weer redelijk normaal. Maar toch is dat niet zo.
Nog steeds gelden de corona-richtlijnen, zijn er beperkingen en moeten we 1,5 meter afstand houden van elkaar. Nog steeds is het de vraag of het virus weer terug komt en wachten we gespannen af wanneer er een vaccin is. Nog steeds is het de vraag wat de economische gevolgen zullen zijn.
De coronacrisis heeft een enorme invloed op ons allemaal. Velen van ons zijn verdrietig en teleurgesteld of gewoon moe van alle onzekerheid. Niemand heeft op dit moment het antwoord op hoe lang dit nog gaat duren. Het is voor onze samenleving misschien wel de moeilijkste periode sinds de oorlog.
Wat we wel hebben is de steun van elkaar. Van onze naasten, onze familie en vrienden, van collega’s en buren. In tijden als deze merken we dat het hierom gaat in het leven. Ik hoop dat u ook in de komende maanden in het bijzonder aandacht heeft voor de mensen die eenzaam zijn.
Na deze hectische maanden is nu het moment van ontspanning en tijd voor elkaar. Gelukkig is ons Westerkwartier zo mooi dat we thuis ook vakantie kunnen vieren. Ik ga de komende weken regelmatig wandelen of fi etsen in onze mooie gemeente. Als u me ziet, spreek me dan gerust aan. Ik hoor graag hoe het met u gaat, wat uw zorgen zijn, maar ook wat u plezier geeft in deze zomerweken. Ik wens u een geweldige zomer, waarin u kracht opdoet voor de komende maanden, maar vooral ontspanning vindt en geniet van uw familie en vrienden en van het mooie Westerkwartier. 
Blijf gezond! 
Ard van der TuukBurgemeester Westerkwartier

Speciaal voor de kinderen in het Westerkwartier
Ik wens jullie een hele gezellige en mooie vakantie. Hopelijk kunnen jullie veel buiten zijn en lekker spelen met je vriendjes en vriendinnetjes. En intussen gaan we allemaal ons best doen om alles weer zo snel mogelijk gewoon te laten zijn. Maak er een hele mooie zomer van!

CORONAVIRUS 
Als gemeente Westerkwartier volgen we de landelijke richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM. We stemmen ons beleid continu en in nauw overleg af met de Veiligheidsregio Groningen. 
Kijk op http://www.westerkwartier.nl/corona voor de meest actuele informatie.

Gemeente Westerkwartier opent gemeentelocatie Leek weer 
Vanaf 1 juli kunnen inwoners van de gemeente Westerkwartier weer terecht bij de gemeentelocatie in Leek. Vanwege de coronacrisis was alleen de locatie in Zuidhorn open. Om de toenemende drukte op te vangen richten we ook de locatie in Leek corona-proof in. Voor burgerzaken zoals rijbewijzen en paspoorten op beide locaties bent u welkom, nadat u online een afspraak hebt gemaakt. Voor andere afspraken blijft het nodig dat u telefonisch een afspraak maakt, zodat we maatwerk kunnen leveren. Beide locaties zijn geopend van 8.00 tot 12.00 uur.
Coronamaatregelen 
Door de coronacrisis werd de locatie Zuidhorn speciaal ingericht om de dienstverlening binnen de coronaregels te leveren. De andere drie gemeentelocaties werden voor inwoners gesloten. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, neemt de drukte op de locatie  Zuidhorn toe. Om te zorgen voor een betere verspreiding van de drukte gaat de gemeentelocatie in Leek weer open. Ook komen we inwoners van het zuiden van de gemeente hiermee tegemoet. Uiteraard treff en we in Leek ook coronamaatregelen om inwoners en medewerkers te beschermen. Zo is er plexiglas bij de balies, zijn speciale wachtruimtes ingericht en looplijnen aangebracht. 
Bouwvak 
Ook in de bouwvak (week 30, 31, 32) geldt dat deze twee locaties geopend zijn. Wel is er een beperkte telefonische bereikbaarheid in deze weken: van 8.00 uur tot 12.00 uur, in plaats van tot 17.00 uur. Voor jeugdzorg en noodgevallen blijft de gemeente bereikbaar. 
Rest van het jaar 
Tot 31 december 2020 zijn de locaties Leek en Zuidhorn ‘s ochtends geopend voor de dienstverlening aan de inwoners. 
Maatregelen sport 
De richtlijnen voor sport(activiteiten) vindt u op onze site http://www.westerkwartier.nl/ corona. Hebt u vragen, dan kunt u een mail sturen naar sportmaatregelen@westerkwartier.Nl 
Afvalinzameling 
 KCA-depot Noordhorn Het KCA-depot Noordhorn is gesloten. Wij onderzoeken de mogelijkheden om na de zomer weer open te kunnen. 
 Takkenroute en snoeiafval De takkenroute verschuift naar het najaar. Zodra we een datum hebben waarop we deze gaan rijden, maken we dat bekend. 
Milieustraat de Tweemat 
Bij de milieustraat worden de kiosken, waar het opwaarderen en betalen plaats vindt, ook weer in gebruik genomen. Bij de kiosken staat desinfectiemiddel waarmee u uw handen kunt ontsmetten, voordat u gebruik maakt van het betaal/opwaardeerscherm. Op  sommige dagen loopt de wachttijd bij de Milieustraat De Tweemat in Grootegast op. Door de drukte kan het voorkomen dat wanneer u op een doordeweekse dag na 15.30 uur en op zaterdag na 13.15 uur langs komt, u lang moeten wachten en uiteindelijk niet meer naar binnen kunt. 
Het advies is dan ook om: 
 door de week de milieustraat niet te bezoeken tussen 11.30 en 12.00 uur en na 15.30 uur; 
 liever niet op zaterdag de milieustraat te bezoeken of; 
 als u op zaterdag langskomt liever niet na 13.15 uur. 
Wat kunt u afgeven op de milieustraat? 
De milieustraat is bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. Grofvuil (zoals bijvoorbeeld oude meubels en vloerbedekking), groenafval, Klein Chemisch Afval (KCA), asbest en bruin- en witgoed kunt u aanbieden op de milieustraat. Voor meer informatie: http://www.westerkwartier.nl/milieustraat Heeft u alleen groenafval dan adviseren wij u dit naar de Vagroen locatie TOP Gaarkeuken te brengen. Over het algemeen zijn hier geen/korte wachtrijen.

GECOMBINEERDE VERGADERING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN WESTERKWARTIER (ASDW) EN PLATFORM CLIËNTPARTICIPATIE (PC)
Maandag 6 juli 2020, van 19.00-21.30 uur Raadzaal te Zuidhorn (Hooiweg 9) 
Op de agenda staan onder meer de volgende punten: 
 Harmonisatie subsidiebeleid 
 Presentatie Preventieprogramma Sociaal Domein 
 Presentatie Klachtenfunctionaris 
 Bespreekpunten: resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019, resultaten onderzoekspanel armoede Groningen en evaluatie minimabeleid 2019 
 Themagroepen Jeugd/Participatiewet/Wmo 
Deze vergadering is openbaar 
De ASDW vergadert op de eerste maandag van de maand roulerend over de vier locaties van de gemeente Westerkwartier in Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en soms in Tolbert. Wilt u een vergadering bijwonen, meldt u zich dan aan via  adviesraad@westerkwartier.nl Bij eventuele wijziging van plaats of tijd kan de ambtelijk secretaris dan contact met u opnemen via de mail. Op http://www.westerkwartier.nl/asdw vindt u de agenda van deze vergadering van de ASDW

PLAN WONINGBOUW BORGHLOCATIE
Woningcorporatie Wold & Waard heeft plannen voor de Borghlocatie, op de hoek Boslaan/Hanckemalaan, in Zuidhorn. Zij willen op dit terrein 24 woningen bouwen. Op het terrein stonden de basisschool De Borgh en het Groene Kruisgebouw. Deze zijn gesloopt  en het terrein is tijdelijk met groen ingericht. Wold & Waard wil op het terrein zes blokken van vier woningen realiseren. Er komt een nieuwe ontsluitingsweg, die de woningen ontsluit aan de Boslaan en de Hanckemalaan. In het middengebied is ruimte om te parkeren en we leggen voetpaden aan. De bomen en het groen aan de buitenrand van het plangebied blijven zoveel mogelijk bestaan. Het plan houdt daardoor een groen aanzicht. Een deel van de bomen in het middengebied maakt plaats voor de woningen. Voor gekapte bomen planten we nieuwe.
KAW Groningen heeft de woningen ontworpen. De woningen krijgen twee slaapkamers op de verdieping. De goothoogte bedraagt ongeveer 4 meter en de nokhoogte ongeveer 9,5 meter. De woningen hebben een kleine voortuin en een achtertuin met berging. Het zijn Nul-Op-de-Meter woningen zonder gasaansluiting. De 25 zonnepanelen op het dak wekken voldoende energie op voor gebruik van en in de woning. Meer informatie over dit plan vindt u op http://www.westerkwartier.nl/borghlocatie en www.woldwaard.nl

FOUTPARKEERDERS NIENOORDSHAVEN LEEK
Het mooie weer leidt de afgelopen weken regelmatig tot parkeeroverlast aan de Nienoordshaven in Leek. Gebruikers van de boothelling parkeren hun auto met trailer op plekken waar dit niet is toegestaan. De rijbaan in de wijk is te smal om te parkeren en moet goed toegankelijk blijven voor hulpdiensten, daarom geldt hier een parkeerverbod en wegsleepregeling. 
Om parkeeroverlast te voorkomen zet de gemeente sinds kort verkeersregelaars in en wijst de mensen op parkeermogelijkheden op het parkeerterrein van het landgoed Nienoord. Ook is extra bebording aangebracht. We gaan er vanuit dat iedereen meewerkt. Zo blijft de haven van Leek een mooie plek om uw vaartocht te starten.

RAADSVERGADERING 1 JULI: VANAF 14.00 UUR!
Tijdens deze vergadering worden de perspectiefnota 2021-2024, de jaarrekening 2019 en de eerste bestuursrapportage 2020 vastgesteld. Deze vergadering start om 14.00 uur. 
Inspraak 
Op woensdag 17 en dinsdag 23 juni is er ruimte geweest voor inwoners(organisaties) om in te spreken over de perspectiefnota. Verder heeft de raad ook een aantal schriftelijke reacties mogen ontvangen. De raad wil iedereen die input heeft geleverd nogmaals hartelijk danken!De livestream, de volledige agenda en de te bespreken stukken voor deze vergaderingen zijn digitaal te raadplegen op de website http://www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen
De gemeenteraad vergadert digitaal. Dit betekent dat de raadsleden vanuit huis vergaderen en via een liveverbinding met elkaar verbonden zijn. De livestream functioneert wel zoals u gewend bent, maar in plaats van de raadszaal krijgt u de afzonderlijke deelnemers in beeld. Op deze manier kan de gemeenteraad ‘gewoon’ vergaderen en gaan de discussie en besluitvorming door

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

OPENINGSTIJDEN DEPOT KLEIN CHEMISCH AFVAL
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Maatregelen-per 1 juli
  • De borgh tuin
  • Borghlocatie nieuwbouw
  • Borghlocatie- impressie
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →