Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Boom aan Z, Westerkwartier Marathon Estafette en officiële bekendmakingen

28 mei 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 28 mei 2018
Boom aan z

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88
Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Stremmingen Aduard
Informatie van de provincie Groningen
Albert Harkemaweg Aduard ook afgesloten voor fietsers en voetgangers Het gebeurt regelmatig dat fietsers en voetgangers gebruik maken van de Albert Harkemaweg. Dit levert gevaarlijke situaties op, omdat hier veel  bouwverkeer rijdt. De Albert Harkemaweg is tussen het bedrijventerrein/loswal en Nieuwklap in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten, ook voor fietsers en voetgangers. Dit geldt ook voor de gedeeltelijk  geasfalteerde rondweg. De afsluiting is met borden aangegeven.

Stremming E.H. Woltersweg
Van 2 tot en met 27 juli is de E.H. Woltersweg tussen de Sietse Veldstraweg (N983) en de weg Aduarderdiep ter hoogte van Steentil, in beide richtingen afgesloten. De stremming geldt voor alle verkeer. Fietsers kunnen er wel langs, met uitzondering van de dagen waarop er frees- en asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden. Deze dagen staan aangegeven op http://www.lemmer-delfzijl.nl onder projecten Omgeving Aduard. De stremming duurt ongeveer 4 weken.
Omleidingsroute
De omleidingsroute vindt u op http://www.lemmer-delfzijl.nl onder projecten Omgeving Aduard.

Inloopbijeenkomst
Maandag 4 juni 2018 tussen 17.00 - 19.00 uur in mfc De Meeden aan de Burg. van Barneveldweg 23 in Aduard, is er een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich laten  informeren over de werkzaamheden, wat deze voor u betekenen en welke maatregelen wij kunnen nemen voor de bereikbaarheid van uw huis of bedrijf. U bent van harte welkom. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Judy Dekenga, per e-mail: J.Dekenga@provinciegroningen.nl of per telefoon: 06 52 63 29 53.

Stremmingen Zuidhorn
Hanckemalaan (gedeeltelijk) en Zilverschoon Tot vrijdag 1 juni
Maandag 28 mei is gestart met de uitvoering van groot onderhoud aan de rijbaan van de Hanckemalaan vanaf de afslag Sportlaan en de Zilverschoon tot aan de afslag Menno van Coehoornstraat. Hiervoor is het noodzakelijk deze wegen te stremmen voor het doorgaande (auto)verkeer. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt de stremming naar verwachting tot vrijdag 1 juni 17.00 uur. De stremming en de daarbij behorende omleiding geven we met borden aan. De buslijn wordt omgeleid. Dit staat bij de diverse haltes aangegeven.

Stremming De Gast (spoorwegovergang tot en met kruising Hooiweg)
Maandag 4 juni
Maandag 4 juni is De Gast van de spoorwegovergang tot en met de kruising van de Hooiweg gestremd voor doorgaand autoverkeer. Die dag vinden herstelwerkzaamheden plaats aan het straatwerk. De buslijn wordt omgeleid. Dit staat bij de diverse haltes aangegeven. Hebt u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met de Publieksbalie, (0594) 508888.

Westerkwartier Marathon Estafette
Zaterdag 6 oktober vindt de Westerkwartier Marathon Estafette plaats. De Westerkwartier Marathon Estafette is een sportief en feestelijk evenement georganiseerd door de vier Westerkwartiergemeenten: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Deze gemeenten fuseren per 1 januari 2019 en met dit evenement willen we een letterlijke verbinding aanbrengen tussen de inwoners van deze gemeenten. Ga voor meer informatie naar  http://www.westerkwartiermarathon.nl

Kunstevenement Boom aan Z. neemt in juni tot september 2018 afscheid van de gemeente Zuidhorn
Verhalen
Niet alleen kinderen zijn aan zet bij Boom aan Z. Iedereen in de gemeente kan vanaf nu zijn/haar beeld of verhaal kwijt over een boom. Iedereen die zich geïnspireerd voelt of uitgedaagd door bomen in Zuidhorn, kan zijn/haar verhaal inzenden. Uiterlijk voor 1 juli. Dat mag op allerlei manieren, in een gedicht, verhaal, tekening, met een (video)filmpje, muziek, een foto, enz. Alle inzendingen krijgen een plek op de site, in het boek of op de culturele manifestatie. De inzending kan naar boomaanz@zuidhorn.nl. Nina van der Broek uit Groningen en onder meer bekend van het boek 'Kom vul de glazen' gaat op basis van al deze inzendingen een  boek schrijven. Ze reist hiervoor, op een ludieke manier, door de gemeente en gaat in gesprek met inwoners om hun verhalen op te tekenen.

Operatie Steenbreek


Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van een overkapping, Pabe Broersemastraat 17 te Zuidhorn ontvangen 9 mei 2018
• plaatsen van een schutting, de Bongerd 43 te Zuidhorn ontvangen 17 mei 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt   een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van een schutting, Van Houtenstraat 2 te Zuidhorn verzonden 17 mei 2018
• aanbouwen van een carport, Friesestraatweg 4 te Grijpskerk verzonden 22 mei 2018
• bouwen van een erf- of perceelafscheiding, de Gast 47 te Zuidhorn verzonden 22 mei 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• het evenement Blij dat ik Glij en een Feestweek van 10 t/m 16 juni 2018, a/d Oosterkade te Grijpskerk verzonden 17 mei 2018
• een Draverij op 8 juni 2018 van 15.00 tot 21.00 uur, op drafbaan in het sportpark te Aduard verzonden 24 mei 2018
• het 100-jarig bestaan van Burgler Transport op 9 juni 2018 van 13.00 tot 18.00 uur, Industrieweg 2-2a te Noordhorn verzonden 24 mei 2018
• een Buitenspeeldag op 13 juni 2018 van 13.30 tot 17.00 uur, op de Overtuinen te Zuidhorn verzonden 24 mei 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een mixtoernooi op 16 juni 2018 van 11.00 tot 21.00 uur, terrein KV Zunobri, Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn verzonden 15 mei 2018
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een feestweek met div. activiteiten op 10 juni 2018 van 11.00 tot 12.00 uur, 11 juni 2018 van 20.00 tot 23.00 uur, 12 juni 2018 van 20.00 tot 21.30 uur, 13 juni 2018 van 19.00 tot 22.30 uur, 14 juni 2018 van 20.30 tot 23.00 uur, 15 juni 2018 van 19.00 tot 01.00 uur en op 16 juni 2018 van 14.00 tot 24.00 uur, in een feesttent, ad/ Oosterkade te Grijpskerk verzonden 17 mei 2018
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 16 t/m 29 juli 2018 ter aankondiging van het Peter de Grote Festival 2018 verzonden 17 mei 2018
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 11 t/m 24 juni 2018 ter aankondiging van het dwarsevent (muziek) verzonden 22 mei 2018
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Draverij op 8 juni 2018 van 15.00 tot 21.00 uur, op de drafbaan in het sportpark te Aduard verzonden 24 mei 2018
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Buitenspeeldag op 13 juni 2018 van 13.30 tot 17.00 uur, op de Overtuinen te Zuidhorn verzonden 24 mei 2018

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een feestweek met diverse activiteiten op 11 en 12 juni 2018 van 19.30 tot 23.00 uur, 13 juni 2018 van 20.00 tot 23.00 uur, 14 juni 2018 van 18.30 tot 23.30 uur, 15 juni 2018  van 19.00 tot 01.00 uur en op 16 juni 2018 van 14.30 tot 24.00 uur, in een tent, aan de Oosterkade te Grijpskerk verzonden 17 mei 2018

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 10 t/m 16 juni 2018 ten behoeve van een feestweek met div. activiteiten, aan de Oosterkade te Grijpskerk verzonden op 17 mei 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Meer informatie kunt u  erkrijgen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, kcc@zuidhorn.nl.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is gedaan:
• o.g.v. art. 7c v/d Wet op de kansspelen i.v.m. een bingo op 13 juni 2018 van 20.00 tot 23.00 uur, in een tent op het perceel aan de Oosterkade te Grijpskerk verzonden 17 mei 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de  dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Steenbreek
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →