Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Neem meer tijd voor ‘Tussen de Gasten’

18 september 2018    Zuidhorn-nieuws
Gebiedsvisie roept nog vragen op
Cda-stol-20142

De Gebiedsvisie 'Tussen de Gasten' werd uitgebreid besproken in de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Alhoewel er veel complimenten werden gegeven en het innovatieve karakter wordt gewaardeerd, werd er een aantal kanttekeningen geplaatst.

Stol, die graag ziet dat het plan door deze raad ( nog voor de herindeling ) wordt aangenomen zal haast moeten maken met een correcte afronding.

Bewoners die meegenomen zijn in het proces en de vier gehouden werksessie hebben gevolgd voelen zich aan het eind toch overvallen door het resultaat. Er is een verschil tussen de conceptkaart en het uiteindelijke plan wat werd gepresenteerd.

“Ergens tussen sessie drie en vier is iets misgegaan” zo stelde de raad. Een aanwonende gaf aan dat de samenstelling van de sessies niet representatief was. “ slechts acht bewoners en een groot gezelschap van bestuurders en ambtenaren die ook nog mochten stemmen over onderwerpen” schoot bij hem in het verkeerde keelgat. Een petitie was het gevolg.

Ook bewoners van de Oostergast hebben zorgen. Zij kochten een woning op basis van andere verwachtingen. De vrees is dat zij straks uitkijken op een “rommelige” wijk met huizen van klei en autobanden.

Ze hebben behoefte aan duidelijkheid en rechtszekerheid. Met een drietal moties, die het college overnam, droeg de raad wethouder Stol op het proces goed “af te hechten” en nader uit te werken en te verdiepen.

Voor de raadsvergadering in november zal hij met betrokken deelnemers en omwonenden in gesprek moeten om hun zorgen te horen, voldoende draagvlak en vertrouwen te creëren en te garanderen dat zij bij het vervolgproces worden betrokken.

Volgens raadslid Temmingh van Groen Links is het geen noodzaak om al in november een besluit te nemen en kan het eventueel naar de nieuwe raad. Zoals Geertje DijkstraJacobi ( VVD ) toevoegde; “het fundament moet goed zijn anders kom je de problemen in het hele bouwproces tegen”

innovatieve woonwijk ‘Tussen de Gasten’

Voor het gebied ‘Tussen de Gasten’ is een gebiedsvisie opgesteld waarmee een experimenteel woon- en leefgebied mogelijk kan worden. Bewoners(groepen) met een droom kunnen die in de innovatieve woonwijk waarmaken. Het gebied moet een schakel zijn tussen het oude en nieuwe dorp  met verschillende woonvormen en woongemeenschappen. Bij de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van technische, sociale en duurzame innovatie. Het moet een aantrekkelijke groene plek worden waar een grote variatie aan woon- en leefvormen ontstaat voor jong en oud.’

  • Tussendegasten
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →