Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

NAM mag Fracken in Pieterzijl

13 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
Definitief instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl-Oost voor gaswinning
Nam

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan Pieterzijl-Oost.

Net vanavond is er een informatiebijeenkomst in Pieterzijl over het sluiten van de gasopslag in het nabijgelegen Grijpskerk.
De bijeenkomst in het Dorpshuis De Wending in de schoolstraat van 17.00 tot 20.00 uur. Er zijn informatiepanelen en belangstellenden kunnen met medewerkers van de NAM in gesprek. Ook de gemeente Westerkwartier zal hier bij aanwezig zijn. Donderdag 20 juni is er een bijeenkomst in Niezijl in ´t Schanshuis.

Gaswinning uit de kleine velden

In Nederland zijn er zo’n 240 kleine gasvelden waarvan ongeveer de helft op land ligt. Ongeveer de helft van het geproduceerde gas in Nederland komt uit de kleine velden. De jaarlijkse hoeveelheid gas dat wordt gewonnen uit alle kleine velden neemt af omdat verschillende gasvelden uitgeput raken. En ook al is Nederland voor de energietransitie begonnen met het afbouwen van gas, is gas de komende decennia voor de leveringszekerheid en de energievoorziening nog steeds nodig. Het gebruik van gas uit eigen land leidt daarbij tot een lagere uitstoot dan geïmporteerd gas. De risico’s en impact van gaswinning uit kleine velden zijn niet vergelijkbaar met die van gaswinning uit het Groningerveld. Waar het gas uit kleine velden veilig gewonnen kan worden, wordt de winning dan ook toegestaan. Pieterzijl-Oost is zo’n klein veld.

Gasveld Pieterzijl-Oost
Het gasveld bevindt zich op ruim 3 kilometer diepte en ligt geografisch gezien in de gemeenten Westerkwartier en Noardeast-Fryslân en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân. Om de winning van aardgas te optimaliseren gaat de NAM hydraulische stimulatie (fracken) toepassen in het Pieterzijl-Oost gasveld.  De NAM geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van de gasproductie in 2024 aan.

Aanpassingen aan het ontwerp-instemmingsbesluit
Het ontwerp-instemmingsbesluit met betrekking tot dit winningsplan heeft reeds ter inzage gelegen. Alle ingediende zienswijzen en reacties op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn betrokken bij het opstellen van het definitieve besluit.

Ten opzichte van het ontwerp-instemmingsbesluit is het definitieve besluit aangepast. Tevens is niet langer een bouwkundige nulmeting aan bouwwerken voorgeschreven. In plaats daarvan is ingezet op een voldoende netwerk van versnellingsmeters. Er blijken reeds voldoende versnellingsmeters aanwezig te zijn waardoor hier geen voorschrift voor is opgenomen.

Stukken inzien?
U kunt het instemmingsbesluit met het winningsplan Pieterzijl-Oost en de Nota van Antwoord van 14 juni 2019 tot en met 26 juli 2019 inzien op: http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

– Gemeentehuis Noardeast-Fryslân, Koningstraat 13 te Dokkum;
– Gemeentehuis Westerkwartier, Hooiweg 9 te Zuidhorn;
– Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Als u op het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingediend en u bent belanghebbende, dan kunt u nu desgewenst beroep instellen.

Wilt u meer weten?
Kijk op http://www.hoewerktgaswinnen.nl en www.nlog.nl voor meer informatie over gaswinning.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kies je kunst

Opening Kunst in de Etalage route Zuidhorn

19 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Kunst bekijken, loten kopen en met een kunstwerk naar huis
Lees verder →
Vioolles oktje (5)

Drie jarige op viool in de kerk

19 september 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Open les onder leiding van Oktje Lambermont van Klank en woord
Lees verder →
Rommelmarkt noordhorn (21)

Koopwoede groter dan de achterbak

18 september 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Gezellige rommelmarkt in Noordhorn
Lees verder →
Veur-aaltied

Veur Aaltied in Visvliet

18 september 2019    Zuidhorn-nieuws
Levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten basis voor bijzonder theaterstuk
Lees verder →
Blote voetenhof

Werkschuur Staatsbosbeheer Peebos Opende wordt multifunctioneel gebouw

17 september 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek - Regio-nieuws
ontwerpbestemmingsplan ‘Peebos 1a, Opende’ ter inzage
Lees verder →
Burgemeester ard van der tuuk

Over receptie nieuwe burgemeester, Energieadviesgesprek en Takkenroute

17 september 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 17 september 2019
Lees verder →