Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Naar een rijk platteland: Groningse uitwerking van Deltaplan Biodiversiteit

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen bundelen krachten in manifest biodiversiteit
Naar een rijk

Een landelijk gebied met een fraai cultuurlandschap en een rijke biodiversiteit, versterking van het toekomstperspectief voor boerenbedrijven én een actieve betrokkenheid van de Groningers hierbij, dat is het streefbeeld van 14 natuur- en landbouworganisaties en kennisinstellingen. Gezamenlijk overhandigden zij op 26 mei 2020 het manifest ‘Naar een rijk platteland’ aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Het manifest is de Groningse uitwerking van het Deltaplan Biodiversiteit: een brede landelijke coalitie om natuurverlies om te buigen naar herstel van biodiversiteit.

De biodiversiteit is de afgelopen decennia gedaald: de aantallen vlinders, insecten, weidevogels, akkervogels namen allemaal af. Zonder biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten. Met een Gronings Deltaplan voor Biodiversiteit slaan de landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen de handen ineen om de natuur in de provincie Groningen te verbeteren.

Het manifest benoemt 11 actiepunten waarmee de 14 partijen, samen met de provincie, aan de slag willen om de biodiversiteit in Groningen te herstellen:

Zorg voor een samenhangende aanpak op gebiedsniveau voor natuur, landbouw en openbare ruimte.
Zorg voor natuurvriendelijk beheer van nieuwe en bestaande landschapselementen zoals akkerranden, slaperdijken, bermen en oevers.
Zorg voor perspectief voor de transitie naar een natuurinclusieve landbouw met maatregelen gericht op herstel van de biodiversiteit.
Zorg voor een landbouw die onderdeel is van een  circulaire economie en die niet ten koste gaat van de biodiversiteit.
Zorg voor een nieuw bedrijfseconomisch perspectief voor landbouwers.
Zorg voor één integrale benadering voor het landelijk gebied met gebiedsgerichte samenwerking.
Maak van projecten programma’s: borg continuïteit voor herstel van biodiversiteit.
Zorg voor gebiedsgerichte samenwerking en bewaak voortgang bij de uitvoering van lopende processen.
Maak provinciale spelregels rondom een gebiedsgerichte uitwerking van landinrichting en afstemming over ruimtelijke ontwikkelingen.
Maak van de akkerbouwgebieden in Groningen een Deltalab voor het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel ter bevordering van monitoring en kennisontwikkeling.
Stimuleer burgerparticipatie en educatie en geef inwoners de mogelijkheid om bij te dragen aan herstel van biodiversiteit en stimulering van natuurinclusieve landbouw in Groningen.

De coalitie van landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen zien een noodzakelijke en actieve rol voor zichzelf en voor onderlinge samenwerking weggelegd bij het realiseren van deze elf actiepunten voor een rijk platteland en een rijke biodiversiteit. Dit kan echter niet zonder een regie, strategie en coördinatie van de Provincie.

Gezamenlijk doen de veertien organisaties dan ook een oproep aan Provincie Groningen om de regie te nemen bij de gezamenlijke uitvoering van dit manifest.

De veertien ondertekenaars staan klaar om samen met de Provincie, waterschappen, gemeente en de inwoners van Groningen de biodiversiteit in Groningen te versterken.

Ondertekenaars:
Jan Willem Kok, Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen   
Freek Nieuwenhuis, Collectief Groningen West 
Wouter Schep, Collectief Midden Groningen 
Nel Sangers, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels 
Willem Dinkla, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) 
Janneke Snijder, Gronings Particulier Grondbezit 
Marco Glastra, Het Groninger Landschap 
Kees Siderius, IVN Noord-Nederland 
Peter Hellinga, Landschapsbeheer Groningen 
Wietse Duursma, LTO Noord 
Jan-Willem Lobeek, Natuur en Milieufederatie Groningen 
Rombout Bennema, Natuurmonumenten 
Raymond Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen 
Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer

  • Nmf staghouwer
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

22 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →
Inspiratiesessie ai (2)

Inspiratieavond AI boeiend voor ondernemers Westerkwartier

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De kracht van Artificiële Intelligentie
Lees verder →
Kampioensteam met kees, mathijs, marcel en victor

Tafeltennissers Talero 2 kampioen!

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
volgend seizoen een klasse hoger
Lees verder →
Klimplanten test (3)

Rode, Witte en Blauwe bloemenpracht: Eerst in Wilhelminapark Zuidhorn dan in centrum Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wethouder Haze plant klimplanten met stagiere Tim: Wilde Wingerd, Toscaanse Jasmijn en bruidsluier en Blauwe regen
Lees verder →