Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Middag Humsterland krijgt bijdrage Erfgoed Deal

12 oktober 2022    Zuidhorn-nieuws
Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland, die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen.
Terp van ezinge

Nationaal Landschap Middag Humsterland heeft een bijdrage van € 156.000 gekregen van Erfgoed Deal. Met deze bijdrage gaat de Gebiedsraad, samen met gebiedspartners aan de slag  met het opstellen van een landschapsvisie.  Daarnaast laten zij een gebiedsofferte opstellen voor langjarig landschapsbeheer, waarbij erfgoedwaarden de verbindende factor zijn. Via uitvoeringspilots wordt gezocht naar nieuwe oplossingen om de opgaven samen te overbruggen. Dit wordt samen met de boeren opgepakt.

Erfgoed Deal
Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland, die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen. In de zesde (en vooralsnog laatste) ronde van de Erfgoed Deal zijn zes nieuwe projecten toegevoegd, waaronder die van de Gebiedsraad Middag Humsterland. In totaal doen er nu 36 projecten mee.

Project 
Middag Humsterland is een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Het is gevormd door wierden, kwelderruggen en dijken. De invloed van de zee is nog duidelijk zichtbaar. Boeren hebben het landschap verder vormgegeven. Het landschap krijgt ook te maken met opgaven voor biodiversiteit en klimaat. Door te kijken naar het verleden en boeren aan zet te laten voor behoud van het gebied, ontstaat de beste borging voor het erfgoed. Belangrijk is dat tegenover de extra inspanningen een bijdrage staat vanuit de maatschappij.

Het project combineert opgaven voor biodiversiteit, klimaat en circulariteit. Met het behoud van kronkelige slotenpatronen, reliëf in het landschap en historisch agrarisch gebruik. De gemeente Westerkwartier heeft de bijdrage voor het project aangevraagd.

Wethouder Plattelandsbeleid, Natuur en Landschap Bert Nederveen is blij met deze toekenning: “Met deze extra middelen kan het gebied zelf stappen maken voor een bestendig en aantrekkelijk nationaal landschap. De kracht van het gebied zit bij de betrokken inwoners, boeren en ondernemers: het is voor en door het gebied.”

Samenwerking
In deze erfgoeddeal werken de Gebiedsraad Middag Humsterland, het Programma Westerkwartier Natuurinclusief, project Ontwikkelend Landschap, het Nationaal Programma Groningen (Toukomst) en de gemeente Westerkwartier samen. Binnen deze organisaties zijn veel partijen vertegenwoordigd.

Gebiedsraad Middag Humsterland
De Gebiedsraad bestaat uit twaalf leden en een onafhankelijk voorzitter. De Gebiedsraad is een bijzondere vorm van inwonersparticipatie. Deze zet zich in om samen te werken aan oplossingen voor een duurzaam, leefbaar en biodivers landschap. De gemeente ondersteunt de Gebiedsraad.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

4 mei monument in het Wilhelminapark

1940 – 1945: Opdat wij niet vergeten

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Zaterdag 4 mei – 19.30 uur: herdenking bij het monument in het Wilhelminapark in Zuidhorn
Lees verder →
Wethouder be schollema

Gemeente Westerkwartier kiest voor toekomstbestendig grondstoffencentrum

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
De gemeente Westerkwartier heeft circulaire ambities die aansluiten bij het Rijksprogramma Nederland circulair in 2050.
Lees verder →
Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Vrijheidsmaaltijd, Juni Fietsmaand & Europees Parlementsverkiezing

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 23 april 2024
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →