Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Kwartiermaker onderzoekt of MFC Grijpskerk haalbaar is

21 december 2015    Zuidhorn-nieuws
behoefte voor een mfc vanuit een breed maatschappelijk draagvlak

Het college van de gemeente Zuidhorn heeft besloten een kwartiermaker aan te stellen om te onderzoeken of een multifunctioneel centrum (mfc) in Grijpskerk haalbaar is. ICS adviseurs uit Zwolle is hiervoor geselecteerd. In overleg met de raad is ervoor gekozen een kwartiermaker aan te stellen.

Advies
De kwartiermaker krijgt de opdracht een adviesrapport op te stellen over de haalbaarheid van de realisatie van een mfc in Grijpskerk. Het advies dient een zo concreet mogelijke beschrijving te geven van onder meer de bouw, het beheer, de exploitatie, het eigendom, de kosten, risico’s en draagkracht. Met daarbij een plan van aanpak inclusief een tijdpad. Ook wil het college dat ICS waar mogelijk  inhoudelijke alternatieven aandraagt, die leiden tot verbetering van het gebouw, het beheer en de exploitatie. Uiterlijk 1 april 2016 dient het adviesrapport gereed te zijn.

Als het plan haalbaar blijkt, vraagt het college de gemeenteraad medio 2016 medewerking te verlenen aan de uitvoering ervan. De raad dient hiervoor krediet beschikbaar te stellen en de bouw planologisch mogelijk te maken.

Locatie
Uit de besprekingen met een afvaardiging van het dorp is gebleken, dat er een behoefte ligt voor een mfc vanuit een breed maatschappelijk draagvlak, met een concentratie van maatschappelijke en commerciële functies. De concentratie van functies voor het mfc ligt op de locatie aan de Kievitsweg met woningbouw op de plaats van de voormalige Rabobanklocatie. Het college kijkt ook naar Kerkplein 6 als mogelijke ontwikkellocatie voor huurappartementen. Daarnaast moet nader onderzoek uitwijzen of obs De Triangel ook in de ontwikkelopgave meegenomen kan worden.

Bestuur in oprichting
De voorbereidingen voor de ontwikkeling en realisatie van een multifunctioneel centrum in Grijpskerk zijn al enige tijd gaande. Daarbij werken de vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk, bouwer/ontwikkelaar Esbi Huis uit Vroomshoop en de gemeente Zuidhorn nauw samen. Inmiddels hebben zich ook kandidaten gemeld voor een bestuur in oprichting.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Mollematocht-2019 (5)

Fietsen en vrienden maken tijdens Mollematocht

25 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
En fans langs de route
Lees verder →
Henk staghouwer hielke westra fotograaf arjen schilperoord

Westerkwartier Paardenkwartier presenteert visiedocument

25 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws
kansen door schaalvergroting agrarische sector
Lees verder →
Picknickbank voedselbank

Picknickbank RTVNoord naar Voedselbank Westerkwartier

25 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws
mensen met elkaar verbinden
Lees verder →
Igor wijnker

Workshop Creatief Schrijven start in september

23 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws
Ruim 1 miljoen Nederlanders doet aan creatief schrijven en droomt ervan ooit een boek te publiceren.
Lees verder →
Sexy

Pensioen is niet sexy, maar het heeft je aandacht wel nodig!

23 augustus 2019    Zuidhorn-nieuws
stichting VrouwenVisie en stichting Vrouwensalon organiseren symposium
Lees verder →