Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Kick-off ZorgSaam Aduard op Burendag!

25 september 2019    Zuidhorn-nieuws
ZorgSaam Aduard is een project waarbij inwoners van Aduard, jong en oud, elkaar gaan bijstaan. Doel is dat dorpsbewoners prettiger en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 10.30- 12.00 uur (Inloop 10 uur)

Een inventarisatie onder alle inwoners in april j.l. leverde 120 vrijwilligers op. Zaterdag 28 september a.s., op Burendag, is de kick-off met een brunch in de Ontmoetingskerk.
Naar een goed voorbeeld De overheid verwacht steeds meer dat burgers zelf hun zaken regelen. Maar niet alles hoeft op eigen kracht! Krachtig samen kan ook. Aduard slaat de handen ineen om te komen tot een netwerk voor onderlinge hulp. Dorpsbelangen, Buurthuiskamer Aduard, Stichting Aduard Helpt, GKV Ontmoetingskerk, Protestantse gemeente Aduard en Platform Kerken Westerkwartier werken samen aan dat netwerk, met als naam: ZorgSaam Aduard. Dit naar voorbeeld van ZorgSaam Oldehove, waar een vergelijkbaar netwerk is opgezet. 

Organisatie
In april j.l. is er een kaart huis aan huis bezorgd waarop men kon aangeven of men bij het netwerk van ZorgSaam Aduard wil horen. Dit leverde veel reacties op: maar liefst 120 vrijwilligers zijn bereid om kortdurend en incidenteel mededorpsbewoners te helpen. Dat varieert van huiswerkbegeleiding tot vervoer naar arts of ziekenhuis, van de hond uitlaten tot hulp bij internetten. Vanaf deze maand kunnen inwoners van Aduard telefonisch of per email hun vraag stellen of zich als vrijwilligers melden. Een team van drie coördinatoren zorgt dat alles in goede banen wordt geleid. Het Buurtwerk van Sociaal werk De Schans adviseert en ondersteunt daarbij.

Op 3 september j.l. was er een goed bezochte informatiebijeenkomst voor alle vrijwilligers en op Burendag, 28 september a.s. is er een feestelijk start met een gezamenlijke brunch. Met muzikale medewerking van de Christelijke Muziekvereniging Juliana (10 uur). De officiële openingshandeling wordt verricht door wethouder Nederveen van de gemeente Westerkwartier.

Met steun van: ZorgSaam Aduard is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Westerkwartier, Rabobank Noordenveld West Groningen en het Oranjefonds

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Elly pastoor

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →
Hans-en-wilgis hoorcentrum

Tienjarig bestaan van Hoorcentrum Westerkwartier

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Met een unieke hoorbelevingswandeling door Zuidhorn.
Lees verder →
Irma van beek-ombudsvrouw

Meldpunt discriminatie Westerkwartier van start

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Irma van Beek luistert en neemt de klacht of vraag van de inwoner over discriminatie serieus.
Lees verder →
 

Informatie-avond Humanitas Westerkwartier

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws
De avond is bedoeld voor mensen die meer willen weten over Humanitas of die zich als vrijwilliger willen inzetten voor andere mensen in de buurt of dorp.
Lees verder →
Woldzoom

Pluim van de PvdA voor Aebe de Jong

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Lees verder →
Oude-riet-bovenloop-voor-toukomst

Uitkijkpuntenroute Oude Riet een stap dichter bij

22 september 2021    Zuidhorn-nieuws
€ 25.000 beschikbaar gesteld door regio Groningen Assen (RGA)
Lees verder →