Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Ingebruikname Brede school Oostergast Zuidhorn verschoven naar eind april 2015

24 september 2013    Zuidhorn-nieuws
keuze van een duurzame installatie en het komen tot een verantwoorde exploitatie nemen meer tijd in beslag dan gepland
Brede school

De stuurgroep Brede School heeft besloten de ingebruikname van de Brede School in Zuidhorn te verschuiven naar eind april 2015. De betrokken kernpartners Westerwijs, Penta Primair, SKSG, De Zijlen en de gemeente zijn al geruime tijd bezig met het realiseren van een Brede School in de Oostergast te Zuidhorn. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het Definitief Ontwerp van het gebouw.

Zorgvuldigheid
De stuurgroep heeft de uitvoering van de planning voor de Brede School besproken. Hierin is een aantal aspecten naar voren gekomen, die meer tijd vragen dan voorzien. Zo nemen de keuze van een duurzame installatie en het komen tot een verantwoorde exploitatie meer tijd in beslag dan gepland. Daarnaast is de aanbestedingswet aangepast. De stuurgroep heeft dan ook besloten een extra controle uit te voeren op de stukken voor de aanbesteding. Dit betekent een langere doorlooptijd van de aanbesteding.
Voorzitter stuurgroep Bert Nederveen: ”De stuurgroep vindt kwaliteit en zorgvuldige afweging in het proces van totstandkoming van de Brede School erg belangrijk. Dat betekent dat we de procedures nauwgezet willen uitvoeren. Daarnaast hecht de stuurgroep ook aan een goede onderlinge afstemming en samenwerking. Deze processen vergen tijd en zorgvuldigheid. Tenslotte kan teveel tijdsdruk ook negatieve financiële consequenties hebben. We hebben dan ook besloten de planning bij te stellen.”

Planning
De planning was de Brede School begin januari 2015 in gebruik te nemen. Nu bepaalde processen in het traject meer tijd kosten, is deze planning niet realistisch meer. De stuurgroep heeft dan ook besloten de ingebruikname te verplaatsen naar eind april 2015.
__________________________________________________________________________________________

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Elly pastoor

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →
Hans-en-wilgis hoorcentrum

Tienjarig bestaan van Hoorcentrum Westerkwartier

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Met een unieke hoorbelevingswandeling door Zuidhorn.
Lees verder →
Irma van beek-ombudsvrouw

Meldpunt discriminatie Westerkwartier van start

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Irma van Beek luistert en neemt de klacht of vraag van de inwoner over discriminatie serieus.
Lees verder →
 

Informatie-avond Humanitas Westerkwartier

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws
De avond is bedoeld voor mensen die meer willen weten over Humanitas of die zich als vrijwilliger willen inzetten voor andere mensen in de buurt of dorp.
Lees verder →
Woldzoom

Pluim van de PvdA voor Aebe de Jong

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Lees verder →
Oude-riet-bovenloop-voor-toukomst

Uitkijkpuntenroute Oude Riet een stap dichter bij

22 september 2021    Zuidhorn-nieuws
€ 25.000 beschikbaar gesteld door regio Groningen Assen (RGA)
Lees verder →