Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Humanitas tekent Intentieverklaring Vrijwillige Schuldhulp

17 november 2020    Zuidhorn-nieuws
Begeleiding bij financiële problemen
Humanitas ondertekening-twitter

Dinsdag 17 november ondertekent Humanitas Westerkwartier een intentieverklaring met de landelijke Alliantie Vrijwillige Schulphulp. Wethouder Bert Nederveen van de Gemeente Westerkwartier is hierbij aanwezig. Met deze ondertekening sluit ook Humanitas Westerkwartier zich aan bij de Alliantie die als doel heeft mensen met (dreigende) schulden beter en sneller te helpen en daarbij streeft naar een landelijk dekkend netwerk van samenwerkende organisaties in de schuldhulp.

Begeleiding bij financiële problemen
Voor Humanitas Westerkwartier betekent dit dat zij de begeleiding van mensen met financiële problemen kan versterken. Belangrijk hierbij is de samenwerking met lokale partners en een goed en vroegtijdig bereik. Om mensen zo goed mogelijk te informeren over (financiële) mogelijkheden en tips heeft Humanitas de facebookpagina ‘Rondkomen in het Westerkwartier’ opgezet. Hiermee kan al in vroeg stadium contact worden gelegd met mensen met dreigende schuldenproblematiek. De begeleiding van Humanitas vindt plaats vanuit de activiteit Thuisadministratie. Deelnemers krijgen hulp van vrijwilligers bij het op orde brengen en houden van hun financiën en administratie. De goed geschoolde vrijwilligers worden ondersteund door coördinatoren die tevens intermediair zijn voor alle voorzieningen in het Westerkwartier. In de intake met de deelnemers nemen zij de screening voor die voorzieningen mee.

Armoedepact
Deze aanpak van begeleiding en hulp sluit aan op het Armoedepact Westerkwartier. Hierin werkt de gemeente Westerkwartier samen met zowel vrijwillige als professionele organisaties[1] aan het bestrijden van armoede en terugdringen van schulden. Afgelopen jaar heeft Humanitas haar rol als kernpartner binnen het Armoedepact uitgebouwd. Met de ontwikkelde kennis en ervaring levert Humanitas zowel een praktische bijdrage als een bijdrage op beleidsniveau.

[1] Samenwerkende organisaties zijn: biblionet Groningen, Schuldhulpmaatje Westerkwartier, Sociaal werk De Schans, GKB Groningen, GKB Assen, Vluchtelingen Werk, Wold en Waard, Stichting Forus, Stichting Leergeld, Humanitas Westerkwartier, De kracht van Groningen, Hanzehogeschool, ministerie van BZK en diverse omliggende gemeenten.


(Foto: Anke Mulder)
Vlnr: Ingrid de Bruijn (Humanitas), Bianca Kaatee (Humanitas), Bert Nederveen (gemeente Westerkwartier), Dîde Şörman (Alliantie Vrijwillige Schuldhulp).

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Elly pastoor

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →
Hans-en-wilgis hoorcentrum

Tienjarig bestaan van Hoorcentrum Westerkwartier

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Met een unieke hoorbelevingswandeling door Zuidhorn.
Lees verder →
Irma van beek-ombudsvrouw

Meldpunt discriminatie Westerkwartier van start

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Irma van Beek luistert en neemt de klacht of vraag van de inwoner over discriminatie serieus.
Lees verder →
 

Informatie-avond Humanitas Westerkwartier

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws
De avond is bedoeld voor mensen die meer willen weten over Humanitas of die zich als vrijwilliger willen inzetten voor andere mensen in de buurt of dorp.
Lees verder →
Woldzoom

Pluim van de PvdA voor Aebe de Jong

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Lees verder →
Oude-riet-bovenloop-voor-toukomst

Uitkijkpuntenroute Oude Riet een stap dichter bij

22 september 2021    Zuidhorn-nieuws
€ 25.000 beschikbaar gesteld door regio Groningen Assen (RGA)
Lees verder →