Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Groen licht voor bruggen Zuidhorn en rondweg Aduard

3 juni 2014    Zuidhorn-nieuws
Bij Aduard gefaseerde uitvoering. Eerst rondweg dan brug.

De provincie Groningen geeft groen licht voor de aanleg van twee nieuwe bruggen bij Zuidhorn en een nieuwe rondweg om Aduard. Bij Zuidhorn worden de huidige beweegbare brug ('tafelbrug') en de spoorbrug vervangen door nieuwe bruggen. Bij Aduard kiezen Gedeputeerde Staten voor een gefaseerde uitvoering. Eerst wordt begonnen met de aanleg van een rondweg met een aansluiting op de provinciale weg N355 bij Nieuwklap. In een later stadium komt er ook een nieuwe brug bij Aduard. Provinciale Staten moeten na de zomer nog
instemmen met de plannen.

Voor de brug bij Aduard is nog geen sluitende financiële dekking. De dekking moet gevonden worden in meevallers uit andere projecten en besparingen in het bestaande ontwerp. De provincie gaat samen met het Rijk op zoek naar mogelijkheden om te besparen op het ontwerp van de tafelbrug in Zuidhorn en de brug in Aduard.
Eind dit jaar verwachten de provincie Groningen en Rijkswaterstaat meer duidelijkheid te hebben over meevallers en tegenvallers op andere projecten van de hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl, waar het Van Starkenborghkanaal deel van uit maakt. Dan wordt ook besloten welke aanpassingen aan de bruggen nodig zijn


Rondweg Aduard
Om de leefbaarheid in Aduard te verbeteren wordt om het dorp een rondweg aangelegd, die bij Nieuwklap aansluit op de provinciale weg N355. De provincie stelt nu eerst 16 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van de rondweg en het vernieuwen van de aansluiting op de Friesestraatweg en de brug bij Nieuwklap.
De werkzaamheden voor de rondweg en de aansluiting bij Nieuwklap gaan begin 2015 van start en moeten eind 2016 klaar zijn.

Beweegbare brug Zuidhorn
De huidige beweegbare brug tussen Noordhorn en Zuidhorn wordt vervangen door een nieuwe die hoger is en een grotere doorvaartbreedte heeft voor de scheepvaart. De brug kost circa 12 miljoen euro. Naar verwachting wordt vóór de zomer van 2015 begonnen met de werkzaamheden, als de nieuwe vaste brug, de rondweg bij Noordhorn en de tunnel klaar zijn. Zomer 2016 moet de nieuwe beweegbare brug klaar zijn.

Spoorbrug Zuidhorn
De huidige spoorbrug bij Zuidhorn wordt vervangen door een langere en hogere brug. Daarbij worden de noord- en zuidoever van het Van Starkenborghkanaal aangepast.
In totaal stelt het Rijk hiervoor ongeveer 32 miljoen euro beschikbaar. De nieuwe brug komt aan de oostkant, vlak naast de huidige brug te liggen en is voorbereid op de komst van een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden vanaf 2018. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de vervanging van de brug eind 2015 van start gaan. In 2018 moet de nieuwe brug klaar zijn. De algehele projectleiding ligt bij de provincie.  ProRail voert het grootste deel van de werkzaamheden uit.


Hoofdvaarweg
De provincies Groningen, Fryslân en Rijkswaterstaat werken aan de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl; Rijkswaterstaat is de belangrijkste financier.
De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Daardoor moeten grotere schepen vlot en veilig kunnen varen. Dan gaat het onder
meer om klasse Va-schepen. Dat zijn schepen van 110 bij 11,4 meter met een gewicht van minimaal 3.000 ton. Zo is de weg vrij voor meer transport over water.

 

Inloopmoment
11 juni is er een vragenuur om betrokkenen en belanghebbende de gelegenheid te geven om vragen te stellen over het besluit van Gedeputeerde Staten, het verdere proces, de planning en de versoberingsopties. Op dat moment is nog geen aangepast ontwerp klaar.

Dit ‘vragenuurtje’ is op woensdag 11 juni van 18.00 uur tot 20.00 uur in zalencentrum Balk in Zuidhorn. U bent van harte welkom.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →