Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 5 februari 2013

5 februari 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend

Vergadering gemeenteraad
Maandag 11 februari 2013 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom! Aan de orde komen:
Besluitvormend
• Krediet bouw Brede School
• Begroting Westerwijs 2013
Opiniërend
• Evaluatie lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011
(Voorbereidend) besluitvormend
• Integraal veiligheidsplan 2013-2014
• Notitie Werken naar Vermogen

Uw mening geven tijdens de vergadering (inspreken) is mogelijk. Bent u dit van plan? Geef dit dan voor de raadsvergadering door aan de griffier. U kunt uw mening van te voren ook delen met de raadsleden. De contactgevens vindt u op zuidhorn.nl/gemeenteraad/raadsleden. Meer informatie via de griffier, via telefoonnummer (0594) 50 78 81 of e-mailadres: griffie@zuidhorn.nl.


Besluit Waterwet

Woningcorporatie Wold en Waard heeft een vergunning aangevraagd ingevolge de Waterwet voor het water in de bodem brengen en eraan onttrekken ten behoeve van een warmte/koude opslag voor een woningbouwcomplex van 32 woningen, gelegen aan de Oosterburcht 1 te Zuidhorn.

          Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

Terinzagelegging
Tot en met 11 maart 2013 ligt het besluit met bijbehorende stukken ter inzage op werkdagen;
 Tijdens openingsuren in het gemeentehuis van Zuidhorn.
 In de mediatheek van het Provinciehuis Groningen. Wilt u zich melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4, Groningen.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
Indien u beroep instelt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Rechtbank Groningen. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Groningen, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen

Het besluit Waterwet kan ook worden ingezien op http://www.provinciegroningen.nl.

Opgeruimd staat netjes!

Hondenpoep op straat, in speeltuinen of op sportterreinen is een veelvoorkomend probleem, ook in de gemeente Zuidhorn. Vaak horen we van inwoners dat poep niet is opgeruimd en overlast veroorzaakt.

Help ook mee de overlast te voorkomen. Met een paar simpele oplossingen kunt u de ergernis van uw buurtgenoten verhelpen:
• Ruim bij het uitlaten van uw hond zoveel mogelijk de uitwerpselen op. Dit kan heel makkelijk als u plastic zakjes meeneemt bij het uitlaten. In de dierenspeciaalzaken zijn hiervoor speciale zakjes verkrijgbaar.
• Spreek hondenbezitters aan op hun gedrag als ze de uitwerpselen van hun dier niet opruimen.
Als we allemaal een handje helpen blijft de gemeente Zuidhorn veilig en schoon!

Vragen over huisvuilinzameling?
Met al uw vragen over huisvuilinzameling kunt u contact opnemen met het Diftar Bureau via telefoonnummer (0594) 69 57 99.

Meldpunt Bezorgd

Kent u iemand in uw omgeving die door bijvoorbeeld psychiatrische problemen of problemen met geld hulp nodig heeft, maar niet aanvraagt? Wacht niet en neem contact op met Meldpunt Bezorgd via het Zorgloket van de gemeente, telefoonnummer (0594) 50 88 10.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avond4daagse 2023 (11)

Avondvierdaagse Zuidhorn 2024: Record aantal kinderen uit Noordhorn en Zuidhorn in beweging

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Starttijden en routes voor de 5km en 10km en start/finish-locaties
Lees verder →
Onderling sterk karaoke (4)

Zingen en Swingen in Zonnehuis

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Karaoke en spelletjes middag voor jong en oud
Lees verder →
Braderie noordhorn 2024 (1)

Bui, braderie, bui

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Noordhorn voor en na de braderie geplaagd door regen, maar 's middags ontmoetingen en koopjes
Lees verder →
Zunobri stadskanaal

Zunobri pakt zwaarbevochten punten tegen MN en W

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
vorige wedstrijd werd redelijk makkelijk gewonnen door Zunobri
Lees verder →
Tentdienst

Tentdienst tijdens de feestweek in Noordhorn

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De tentdienst brengt mensen uit Noordhorn en omgeving uit de verschillende kerken samen.
Lees verder →
Stekkie

Vissen is Cool!  Jeugdvergunning of jeugdvispas (de verschillen)

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Tip van hengelsportvereniging Noordhorn
Lees verder →