Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 4 juni 2012

5 juni 2012    Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend

Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• vernieuwen van de voorgevel, Westersingel 12 te Aduard
• plaatsen van een brandtrap, Kievitsweg 13 te Grijpskerk
• bouwen van twee woningen in bestaand pand, Lauwersweg 8 te Pieterzijl
• bouwen van 7 starterswoningen, plan Oostergast te Zuidhorn

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verbreden van de in-/uitrit, A. en J. van Damlaan te Aduard
• aanleggen van een in-/uitrit, Fazant 18 te Grijpskerk

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Activiteit sloop                                                                                                                                       Ontwerp-omgevingsvergunning                                                                                        Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “sloop” te verlenen voor: •     het slopen van diverse bouwwerken, Kleiweg 2 te Aduard
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf nu voor zes weken ter inzage bij de Publieksbalie: (0594) 50 88 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
• het verbouwen van een schuur, Julianalaan 17 en 19 te Zuidhorn
Ontvangen 9 maart 2012
• het bouwen van een berging, Hornerhof 7 te Zuidhorn
Ontvangen 22 maart 2012

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• een esdoorn, Grutto 9 te Grijpskerk
• een esdoorn, Grutto 10 te Grijpskerk

De meldingen liggen vanaf nu voor twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het:
• Activiteitenbesluit: veranderen van het café, Friesestraatweg 12 te Aduard

De melding ligt vanaf nu voor vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.


Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van 21 appartementen en 11 rijwoningen, perceel Oosterburcht te Zuidhorn
Verzonden 29 mei 2012

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
• seniorenvoetbaltoernooi op 9 juni 2012 van 13.00 tot 23.00 uur, sportpark te Aduard
(Verzonden 31 mei 2012)
• kerkdienst in de open lucht op 10 juni 2012 van 19.00 tot 20.00 uur te Oldehove
(Verzonden 31 mei 2012)
• zondagavondzang in de open lucht op 10 juni 2012 tot 20.00 uur te Zuidhorn
(Verzonden 31 mei 2012)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• gebruik trottoir (openbare weg) als terras o.g.v. art. 2:10 (APV), Nieuwstraat 1 te Zuidhorn
(Verzonden 29 mei 2012)
• plaatsen van 6 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 30 mei t/m 10 juni 2012 ter aankondiging van een Fout Feest op 9 juni 2012, zaal Balk te Zuidhorn
(Verzonden 29 mei 2012)
• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 5 juni t/m 16 juni 2012 ter aankondiging van een Pink Floyd Project (15 juni 2012) en Bonkers (16 juni 2012)
(Verzonden 29 mei 2012)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.


Wegstremmingen

Wegstremming in verband met de intocht van de avondvierdaagse te Zuidhorn

Op donderdag 7 juni vindt de feestelijke intocht van de avondvierdaagse plaats op de parkeerplaats voor Hotel In ’t Holt te Zuidhorn. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om een deel van de Emmalaan, Hoofdstraat en Klinckemalaan af te sluiten voor het verkeer.

Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op 7 juni 2012 van 16.30 uur tot 22.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. (verzonden 24 mei 2012)

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Wegstremming in verband met kermis te Grijpskerk

Van woensdag 13 juni tot en met 17 juni 2012 wordt aan de Stationsstraat en de Oosterkade een kermis gehouden. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om de Stationsstraat, tussen de Groningerstraatweg en de Bouwhuisstraat af te sluiten voor het verkeer.

Deze verkeersmaatregel is geldig van 9 juni tot en met 19 juni 2012. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. (verzonden 5 juni 2012)

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Wegstremming in verband met jaarmarkt te Grijpskerk

Op zaterdag 16 juni 2012 wordt op het Kerkplein, de Herestraat, de Groningerstraatweg en de Stationsstraat een jaarmarkt gehouden. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om het Kerkplein, een gedeelte van de Herestraat, een gedeelte van de Groningerstraatweg, een gedeelte van de Stationsstraat en een gedeelte van de Lageweg af te sluiten voor het verkeer.

Deze verkeersmaatregel is geldig op 16 juni 2012 van 07.00 uur tot 18.00 uur. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. (verzonden 5 juni 2012)

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Start herinrichting plein Overtuinen
Na het Pinksterweekend is aannemer Broekema Wegenbouw bv begonnen met de werkzaamheden voor de herinrichting van het plein Overtuinen. De aannemer begint met de aanleg van zes tijdelijke parkeerplaatsen en daarna pakt hij het plein aan. Tijdens de werkzaamheden blijft de Burg. Kruisingalaan open voor alle verkeer. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk 27 juli 2012 gereed.

Aanleg tijdelijke parkeerplaatsen
In nauw overleg met de zakenkring is besloten, bij wijze van proef, parkeerplaatsen aan te leggen voor maximaal een half uur parkeren. Er komen vijf nieuwe  parkeerplaatsen ter hoogte van Overtuinen 1 (dameskledingzaak) en voor Hoofdstraat 30 (het oude postkantoor) komen drie nieuwe parkeerplaatsen.

Plein Overtuinen
Het plein Overtuinen wordt autovrij gemaakt en ingericht als voetgangersgebied. Alleen bevoorradingsverkeer van de winkels mag daarna nog gebruik maken van het plein. Voor de herinrichting van het plein wordt de bestaande verharding van het plein verwijderd. Een smalle strook van het plein voor de Albert Heijn en Action is vorig jaar al aangelegd. Aansluitend hierop legt de aannemer de nieuwe verharding aan. Het nieuwe plein bestaat uit gebakken klinkers. Om het hoogteverschil met de weg te overbruggen wordt een natuurstenen trap aangebracht. Op dat moment is de westelijke toegang van het plein (nabij bakkerij Staghouwer) nog tijdelijk bruikbaar.
Een situatietekening van het nieuwe plein is te zien op de website van het komplan Zuidhorn (http://www.komplanzuidhorn.nl).

Weekmarkt
Wanneer het plein gereed is, staat de weekmarkt op vrijdagmiddag voortaan op de Overtuinen.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Winterfair zuidhorn (2)

Winterfair Zuidhorn: Gluhwein, Oliebollen, vuurkorven, kerstbomen en muziek

07 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Nieuwe traditie: Gezamenlijk ontsteken van de Kerstboom
Lees verder →
Vrijwilligers  2023

Gemeente Westerkwartier waardeert de inzet van vrijwilligers enorm

07 december 2023    Zuidhorn-nieuws
7 december is het de Dag van de Vrijwilliger.
Lees verder →
Verlichte boerderij

Met de auto langs verlichte boerderijen op 15 december

06 december 2023    Zuidhorn-nieuws
boerderijenroute van 35 kilometer van Westerkwartier Boert Bewust!
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Wijzigingen openingstijden en afval feestdagen & Mantelzorgcafé Westerkwartier

05 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Westerkwartier Gemeentenieuws 5 december 2023
Lees verder →
Zunobri 2023 zaal

Zunobri plukt geen vruchten van nieuw aanvalsplan

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Kampioensplannen voorlopig in de ijskast
Lees verder →
Ruben, hanne en mathijs tafeltennis

Kampioenen bij tafeltennisvereniging Talero!

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
jeugdteam & seniorenteam
Lees verder →