Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 27 november 2013

27 november 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over Wegstremming Noordhorn maar Ondernemers bereikbaar, Militaire oefening en vlooiemarkt in maart

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uit de gemeenteraad van 18 november 2013

De raad heeft:
- de nota “Duurzame mobiliteit/bereikbaarheid’ vastgesteld (meerderheidsbesluit). In de nota worden mogelijkheden benoemd om optimale en duurzame bereikbaarheid te bevorderen in de gemeente Zuidhorn.
- goedkeuring verleend aan de herbenoeming van zittende bestuursleden van de Stichting Westerwijs (unaniem).
- het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 vastgesteld (unaniem).
- een schenking van € 10.000 euro beschikbaar gesteld voor de hulp aan slachtoffers van de tyfoon op de Filipijnen (meerderheidsbesluit).

Meer informatie?
Ga naar http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie: (0594) 50 87 81 / griffie@zuidhorn.nl.

Week 48

Aangevraagde vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/-ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een/de:
• kerstmarkt op 20 december 2013 van 10.00 tot 17.00 uur, Overtuinen te Zuidhorn
• braderie met vlooienmarkt op 29 maart 2014, 14 juni 2014 en op 16 augustus 2014 van 10.00 tot 17.00 uur, Overtuinen te Zuidhorn
• interkerkelijke bijeenkomst op 19 april 2014 van 19.30 tot 22.00 uur, Overtuinen te Zuidhorn
• de wielerklassieker 36ste Ronde van Groningen op 1 maart 2014 door de gemeente Zuidhorn

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• legaliseren van een inpandige bedrijfswoning, Hoendiep NZ 12 te Grijpskerk
• bouwen van een berging, Oosterburcht 2 te Zuidhorn
• plaatsen van een dakkapel, Klein Frankrijk 6 te Zuidhorn

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• aanleggen van een nieuwe dam, Rikkerdaweg 36 te Niehove

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 kastanje, a/h Kaakheem te Aduard
• 1 eik, Noorderweg 35 te Noordhorn
• 20 bomen, Brugstraat 21 te Pieterzijl
• 1 es en 1 kastanje, Hoofdstraat 6 te Zuidhorn
• 1 den, Troelstraweg 6 te Zuidhorn
• 14 bomen, a/d Adm. de Ruyterstraat te Zuidhorn
• 1 lijsterbes, Adm. Helfrichstraat t/o nr. 68 te Zuidhorn
• 1 esdoorn, a/d Jellemaweg te Zuidhorn

De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het:
• Activiteitenbesluit: veranderen van het bedrijf, Nittersweg 1 te Lauwerzijl

De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

 

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• aanbrengen van gevelreclame, Hoofdstraat 31c te Zuidhorn
(Verzonden 18 november 2013)
• aanleggen van een paardenbak, E.H. Woltersweg 3 te Den Ham
(Verzonden 21 november 2013)
• aanbrengen van een veetunnel in rondweg N355, nabij Van Starkenborghkanaal NZ 1a Noordhorn
(Verzonden 21 november 2013)


Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
• de aanleg van dammen in karakteristieke sloten, Wierumerschouwsterweg 6 te Aduard
(Verzonden 21 november 2013)


Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een feest op 14 december 2013 van 20.00 tot 02.00 uur en op 1 januari 2014 van 01.00 tot 06.00 uur, Englumstraat 10 (dorpshuis Humsterland) te Oldehove
(Verzonden 19 november 2013)
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 1 t/m 17 december 2013 ter aankondiging van een feest op 14 december 2013 in het dorpshuis Humsterland te Oldehove
(Verzonden 19 november 2013)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 2 t/m 5 december 2013 in de strook van Dokkum, Burgum, Groningen, Delfzijl en Eemshaven.

Schade?
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit,
onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd,
plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 9004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420

Wegstremming Noordhorn

Vanwege de aanleg van een rotonde in de provinciale weg N355 op het kruisvlak met de aansluiting met de Mokkenburgweg/Schippersstraat wordt een gedeelte van de N355 gesloten voor het doorgaande verkeer van vrijdag 29 november, 19.00 uur tot zondag 1 december 2013, 22.00 uur.

De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de Bindervoetpolder (N388) te Grijpskerk en de aansluiting (rotonde) met de N980 te Zuidhorn. (Brom)fietsers worden ter plaatse omgeleid.
Het verkeer wordt omgeleid via met borden aangegeven routes. De eindtijd hangt af van de werkelijke duur van de activiteit(en). Kijk ook op http://www.provinciegroningen.nl/werkaandeweg”

Ondernemers Noordhorn bereikbaar
Tijdens bovenstaande stremming zijn de ondernemers in Noordhorn vrijdagavond en zaterdag gewoon bereikbaar.

Verblijfplaats onbekend

Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 47, lid 2 Wet GBA.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar betrokkenen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Zuidhorn staan ingeschreven. De persoonslijsten zullen daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat betrokkenen daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn. Het betreft de volgende personen:

M. ten Have, geb. 05-12-1984 te Groningen;
W.R.W. Wiltschut, geb. 02-05-1977 te Groningen.

Belanghebbenden ,kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het
besluit, of de datum van publicatie (27 november 2013) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Bekendmaking wijziging

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

22 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →
Inspiratiesessie ai (2)

Inspiratieavond AI boeiend voor ondernemers Westerkwartier

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De kracht van Artificiële Intelligentie
Lees verder →
Kampioensteam met kees, mathijs, marcel en victor

Tafeltennissers Talero 2 kampioen!

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
volgend seizoen een klasse hoger
Lees verder →
Klimplanten test (3)

Rode, Witte en Blauwe bloemenpracht: Eerst in Wilhelminapark Zuidhorn dan in centrum Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wethouder Haze plant klimplanten met stagiere Tim: Wilde Wingerd, Toscaanse Jasmijn en bruidsluier en Blauwe regen
Lees verder →