Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 27 februari 2013

27 februari 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend

Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een werktuigenloods, Langeweersterweg 7 te Den Horn

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• aanleggen van een in-/uitrit, Brilweg 50 te Briltil
• verbreden van een bestaande uitrit, Selwerd 2 te Oldehove

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 eik, De Gast 5 te Zuidhorn
• 4 berken, De Bongerd 2a te Zuidhorn

De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het:
• Activiteitenbesluit: lozen van grondwater, Frankrijkerlaan 19 te Zuidhorn

De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
• jaarlijkse tuinmarkt van 09.30 tot 16.00 uur op 20 april 2013, terrein Piloersemaborg te Den Ham
(Verzonden 15 februari 2013)
• rommelmarkt van 10.00 tot 14.00 uur op 20 april 2013 te Aduard
(Verzonden 19 februari 2013)
• wielerklassieker de 35e Ronde van Groningen op 16 maart 2013 van 12.00 tot 16.15 uur door de gemeente Zuidhorn
(Verzonden 19 februari 2013)
• wielertocht “Homeride” op 15 juni 2013 van 15.30 tot 17.00 uur door de gemeente Zuidhorn
(Verzonden 19 februari 2013)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de wielerklassieker 35e Ronde van Groningen op 16 maart 2013 van 12.00 tot 16.15 uur door de gemeente Zuidhorn
(Verzonden 19 februari 2013)
• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 21 maart t/m 14 april 2013 ter aankondiging van de Noordelijke Hengelsportbeurs te Groningen
(Verzonden 19 februari 2013)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.


WEGSTREMMING IN VERBAND MET ROMMELMARKT TE ADUARD

Op zaterdag 20 april 2013 vindt er een rommelmarkt plaats in de Schoolstraat in Aduard. Voor de veiligheid van de bezoekers hebben burgemeester en wethouders besloten om de Schoolstraat ter hoogte van de kruisingen met de Burg. Seinenstraat en de Kloosterstraat af te sluiten voor alle verkeer.

Deze verkeersmaatregel geldt alleen op 20 april 2013 van 06.00 uur tot 16.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, via telefoonnummer (0594)50 88 88.

Stremming N388

Stremming verkeer provinciale weg A7-Boerakker-Grijpskerk-Zoutkamp-Menneweer (N388).
Vanwege groot onderhoud op de provinciale weg N388 wordt een gedeelte van deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten van: maandag 4 maart, 06.00 uur tot vrijdag 26 april 2013, 17.00 uur.

De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de provinciale weg N980 (Langewolderweg) te Sebaldeburen tot de aansluiting met de provinciale weg N355 (Groningerstraatweg) te Grijpskerk.

Het verkeer wordt omgeleid via met borden aangegeven routes.

Bereikbaarheid Tellus
De locatie Tellus blijft voor particulieren via Zuidhorn bereikbaar.

Zie voor meer informatie website van de provincie Groningen (externe site).

SPREEKUUR TAXATEUR
Deze week valt de belastingaanslag voor onroerende zaken weer op uw deurmat. Iedere eigenaar van een koopwoning, bedrijfsgebouw of stuk grond betaalt jaarlijks onroerendezaakbelastingen (OZB). Voor een huurwoning hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfsgebouw, dan betaalt u daarvoor wel OZB. De waarde van uw huis of stuk grond, de zogenaamde WOZ-waarde, bepaalt de hoogte van uw aanslag. Wilt u meer weten over uw belastingaanslag of de waarde van uw woning? Kom dan naar het spreekuur van de taxateur in het gemeentehuis.

Maak een afspraak
De taxateur van de gemeente Zuidhorn houdt spreekuur op afspraak op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 8.30 en 12.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen over uw belastingaanslag. Het gesprek met de taxateur is helemaal gratis. U kunt zelf een afspraak maken via http://www.zuidhorn.nl of via de Publieksbalie (0594) 50 88 88.
U bent van harte welkom!

Vragen
Kunt u niet naar het spreekuur komen, dan kunt u met uw vragen terecht bij de gemeente via woz@zuidhorn.nl of de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of kijk op https://www.zuidhorn.woz-portaal.nl.

We helpen u graag!

Route chemokar maart 2013

De chemokar neemt ook in de maand maart weer een aantal standplaatsen in. Op de volgende tijden en plaatsen kunt u het klein chemisch afval afgeven aan het personeel van de chemokar:

Woensdag 6 maart
08.30 - 09.00 uur Niezijl   't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk  De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk  Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken Hoendiep Nz. (parkeerterrein nabij voormalig kantoor Provinciale Waterstaat)
10.45 - 11.15 uur Visvliet   Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl  De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl  De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl  Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)

Donderdag 7 maart
08.30 - 09.00 uur Oldehove  Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove  Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra   parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove  Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn  hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn  Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn  Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o.
      Menno van Coehoornstraat)
Vrijdag 8 maart
08.30 - 09.00 uur Den Horn  Hogeweg (OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil   Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn  Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum  Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham  Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard   Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard   Hoek Heereweg/A. en J. van Damlaan

Laat uw chemisch afval niet onbeheerd bij de standplaats staan. Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen. Noteer alvast de volgende data van de route in uw agenda: woensdag, donderdag en vrijdag 1, 2 & 3 mei.

 

NO CURE NO PAY NIET GRATIS!

Bezwarenafhandeling WOZ-waarde door No cure no pay-bureaus
De laatste tijd verschijnen via krant, radio en tv regelmatig berichten over bureaus die zich aanbieden uw belangen te behartigen bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde. Zij voeren diverse argumenten aan om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen, maar hun inzet is niet gratis! De gemeente moet in voorkomende gevallen aan de bureaus betalen voor de proceskosten van een bezwaar en dat gebeurt met gemeenschapsgeld.

Rekenvoorbeeld
Als in een bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning met bijvoorbeeld € 10.000 naar beneden gaat, vermindert de OZB- aanslag met € 15,47, maar het ingeschakelde bureau krijgt een bedrag van € 712. Deze vergoedingen berekent de gemeente het volgende jaar door in het OZB-tarief. Uiteindelijk betalen alle belastingbetalers dan met deze nieuwe belastingtarieven mee aan de kostenvergoeding aan deze bureaus.

Onderzoek
De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de wijze waarop de gemeente de WOZ uitvoert, heeft onderzoek gedaan naar de inzet van no cure-no pay-bureaus. Daaruit blijkt dat een no cure no pay- bureau niet meer kans op succes biedt dan wanneer u zelf een bezwaar indient.

Waardering
Bij de waardering van uw woning maakt de gemeente gebruik van een model waarmee alle woningen in de gemeente worden gewaardeerd. Als u aangeeft dat de gegevens met betrekking tot uw woning niet kloppen, wordt dit beoordeeld door de taxateur. Indien nodig brengt de taxateur een bezoek aan uw pand om de situatie ter plaatse te bekijken. Dit kan leiden tot een andere waardering van uw woning.
In november 2012 heeft u van de gemeente een voormelding-WOZ ontvangen met de gegevens van uw woning en de conceptwaarde voor 2013. Van de inwoners die hier op hebben gereageerd, hebben we waar nodig de gegevens of de WOZ-waarde aangepast.

Bezwaar maken
Vindt u dat de gemeente een waarderingsfout heeft gemaakt, dan kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift kenbaar maken. U kunt ook eerst een afspraak maken met de taxateur. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website http://www.zuidhorn.nl of via de Publieksbalie, telefoonnummer (0594) 50 88 88. U kunt na het gesprek nog steeds een bezwaarschrift indienen, als u dat wilt. Overigens hoeft u in de bezwaarfase geen taxatierapport in te dienen. In deze fase heeft een taxatierapport geen toegevoegde waarde. (Zie voor meer informatie over het spreekuur taxateur elders op deze pagina.)

Objectieve taxatie
Een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde wordt beoordeeld door onze gediplomeerde WOZ-taxateurs. Indien nodig schakelen we een extern taxatiebureau in. Vaak vindt ter plaatse een opname plaats waarbij wordt beoordeeld of de waarde te hoog is vastgesteld. Hiermee waarborgen wij een objectieve behandeling van uw bezwaarschrift. De gemeente stelt jaarlijks alles in het werk om het gehele WOZ-proces zo zorgvuldig en zuiver mogelijk te laten verlopen.
Meer informatie over de WOZ-waarde vindt u in het WOZ-loket. Hier kunt u ook een taxatieverslag downloaden en digitaal bezwaar indienen.

 


Eind februari ontvangt u:
o het biljet met de aanslag gemeentelijke belastingen 2013,
o de WOZ-beschikking 2013
o en de afrekening huisvuil 2012. We helpen u graag, dus hieronder een korte toelichting.

De WOZ-waarde
De WOZ-waarde op uw beschikking van 2013 is de waarde van uw pand per 1 januari 2012. Dit bepaalt de Wet WOZ. De waarde van uw woning wordt bepaald aan de hand van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rond de prijspeildatum 1 januari 2012 zijn verkocht. Heeft u uw pand in 2012 verbouwd of op een andere manier aangepast? Ook hiervoor moet de gemeente kijken naar het waardeniveau op 1 januari 2012. Er wordt geen rekening gehouden met gemiddelde dalings- of stijgingspercentages.

Rioolheffing
De tariefindeling voor de rioolheffing is met ingang van 2013 aangepast. Gebruikers van panden, die niet beschikken over een vuilwaterafvoer, maar wel hemel- en grondwater afvoeren op het riool betalen voortaan ook een rioolheffing. Het tarief is in dat geval € 40,00. In de bijsluiter bij het aanslagbiljet vindt u meer informatie hierover.

Huisvuil
In onze gemeente betalen inwoners per aangeboden kilogram afval. Op het aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen 2013 vindt u de afrekening over 2012. Op http://www.zuidhorn.nl via wonen en leven / afval en milieu kunt u uw gegevens inzien. U heeft hier wel een DigiD voor nodig. Wanneer u niet over internet of DigiD beschikt, kunt u uw gegevens ook via de Publieksbalie in het gemeentehuis opvragen.

Automatische incasso
U kunt de gemeentelijke belastingen via automatische incasso in tien termijnen betalen. Zonder automatische incasso dient u de aanslag in drie termijnen te betalen. Wilt u uw belastingen in termijnen betalen? Op http://www.zuidhorn.nl via digitaal loket / aanvraagformulieren kunt automatische incasso aanvragen. U heeft hiervoor wel een DigiD nodig. Als u niet over internet of DigiD beschikt, kunt u een machtigingskaart aanvragen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis, telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Meer informatie?
Heeft u vragen over uw beschikking of aanslagen? Neem dan contact met ons op. We zitten voor u klaar op werkdagen van 9.00 en 12.30 uur. Telefoonnummer (0594) 50 88 88. Mailen kan via: publieksbalie@zuidhorn.nl.

Bezwaar maken
Heeft u vragen over de WOZ of overweegt u bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZwaarde van uw pand? Neem dan vooraf contact op met de taxateur, bij voorkeur via emailadres: woz@zuidhorn.nl. De taxateur kan nadere informatie verstrekken over de waarde van uw pand.

Elders op deze informatiepagina meer informatie over de spreekuren van de taxateur. Elders op deze pagina ook meer informatie over bureaus die zich aanbieden uw belangen te behartigen bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Oranjemarkt

Oranjemarkt Koningsdag Zuidhorn: programma

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Grootste Oranjemarkt in de regio 09.00-17.00 uur
Lees verder →
Fietshelm kinderen

Fietshelm met korting voor 1600 inwoners provincie Groningen

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Kortingsvoucher voor aanschaf goedgekeurde helm bij lokale fietsenzaak
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over taxateurs WOZ-waarde op pad, Tegelwippen & Thema-avond Sportakkoord

09 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 9 april 2024
Lees verder →
Zunobri veld 2024

Zunobri verliest met opgeheven hoofd

08 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Op naar Zuidhorn: Gemeente verlaat gemeentehuis Leek eind september

04 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Dienstverlening online en centraal in Zuidhorn
Lees verder →