Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 21 mei 2014

20 mei 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over stemmen, Gedenkzuil begraafplaats Grijpskerk en Grootste brugliggers

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeentehuis 22, 29 en 30 mei gesloten
In verband met de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei a.s. (morgen) is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Het gemeentehuis is donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 30 mei eveneens gesloten. Maandag 2 juni staan we vanaf 8.30 uur weer voor u klaar.

Let op! Huisvuilroute donderdag 29 mei verschuift
Op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) wordt geen huisvuil opgehaald. De route van donderdag 29 mei verschuift naar zaterdag 31 mei. Zet u uw container voor 7.30 uur langs de weg!

> Dag van de Bouw
Zaterdag 24 mei aanstaande organiseert Bouwend Nederland de Dag van de Bouw. Die dag stelt GMB de bouwlocatie van de tunnel in Noordhorn open voor publiek. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen belangstellenden terecht voor meer informatie. Zie ook http://dagvandebouw.nl/waar/groningen/omlegging-zuidhorn.
> Plaatsen langste liggers vaste hoge brug
Zaterdagavond 24 mei aanstaande worden de langste betonnen prefab liggers in Europa en waarschijnlijk ter wereld geplaatst. Het plaatsen van de liggers gebeurt in drie fasen: donderdag 22 mei en vrijdag 23 mei worden de kortere liggers (vier aan elke zijde van het kanaal) geplaatst. Zaterdag 24 mei vanaf 20.00 uur is de plaatsing van de langste liggers van 68 meter over het Van Starkenborghkanaal. Dit plaatsen gebeurt met drie van de grootste mobiele telescoopkranen die in Nederland beschikbaar zijn. Op onze website kunt u een flyer downloaden met meer informatie over het plaatsen van de langste liggers.

Pendelbusjes
Om de toeloop van belangstellenden in goede banen te leiden, verzoekt de provincie iedereen de auto of fiets zoveel mogelijk neer te zetten op de parkeerterreinen aan de Industrieweg in Noordhorn (bij Fysiofit, Be-Jo, Mokkenburg of GMB). Parkeerbegeleiders zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer en de bezoekers. Vanaf het tankstation aan de Industrieweg 5 in Noordhorn rijden pendelbusjes naar de locatie waar de liggers worden geplaatst.

> Inloopbijeenkomst brug Zuidhorn-Noordhorn
In de afgelopen periode heeft de provincie u meegenomen in de plannen voor de uitvoering van de nieuwe brug in Zuidhorn. Bij de voorbereiding van de aanbesteding blijkt, dat het bestaande ontwerp uit kostenoverweging moet worden versoberd. Op dit moment is de provincie aan het bekijken welke opties tot versobering er zijn. De provincie wil u graag de gelegenheid geven hier vragen over te stellen, waarbij opgemerkt dat zij nog geen gereed ontwerp klaar hebben. Verder wil de provincie graag het verloop tot nu toe en de planning met u delen. Daarom nodigen zij u uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdagavond 27 mei van 19.00 tot 21.00 uur in zalencentrum Balk, De Gast 39 te Zuidhorn.

Informatie
Zie voor meer informatie over bovenstaande http://www.provinciegroningen.nl (uitvoering/verkeer-en-vervoer/nieuwe-bruggen-van-starkenborghkanaal/wegomlegging-n355-zuidhorn-noordhorn).

Gedenkzuil begraafplaats Grijpskerk
Onlangs is op de begraafplaats te Grijpskerk, op het gedeelte waar asverstrooiing kan plaatsvinden, een zeshoekige hardstenen gedenkzuil geplaatst. Om de overledenen waarvan de as is uitgestrooid op het strooiveld te gedenken, kan een herdenkingsplaatje worden aangevraagd bij de Publieksbalie Men is dan vrij om een tekst in het plaatje te laten graveren waarna de gemeente het plaatje aan de zuil bevestigt. Steeds vaker komt een verzoek bij de gemeente binnen voor asverstrooiing op deze begraafplaats. In overleg met de begrafenisvereniging ”De Laatste Eer” te Grijpskerk is tot het plaatsen van deze zuil besloten.

Verkiezingen Europees Parlement
Morgen (donderdag 22 mei 2014) kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.Deze week ontvangt u de kandidatenlijsten. Meer informatie op onze website via zuidhorn.nl/verkiezingen.

Aangevraagde vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementenvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning hebben ontvangen voor (het organiseren van):
> rommelmarkt op 13 september 2014 te Noordhorn;
> hardloopwedstrijd op 20 september 2014 te Zuidhorn;
> spelweek van 11 t/m 15 augustus 2014 te Oldehove.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> bouwen van een kunstwerk, Overtuinen te Zuidhorn.

Activiteit bouw, ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> uitbreiden van een bestaande folietunnel, Aalsumerweg 8 te Oldehove;
> verbouwen van een woning, Julianalaan 22 te Zuidhorn;
> plaatsen van een kap op garage, Tuinbouwstraat 35 te Kommerzijl;
> verbouwen van een woning, Sietse Veldstraweg 44 te Den Ham;
> plaatsen van een schutting, Parklaan 6 te Zuidhorn.

Activiteit ruimtelijke ordening, milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> wijzigen van een inrichting en bedrijfsactiviteiten, Albert Arkemaweg 76 te Aduard.

Activiteit ruimtelijke ordening, milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> wijzigen van een inrichting en bedrijfsactiviteiten, Albert Arkemaweg 76 te Aduard.

Activiteit ruimtelijke ordening, uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verleggen van een hogedruk gasleiding, nabij Rijksstraatweg te Zuidhorn.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
> het leggen van kabels, De Akkers 22 te Kommerzijl (ontvangen 26 februari 2014).

Meldingen
Meldingsplichtig evenement
Burgemeester maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen voor het organiseren van:
> een toertocht met klassieke motoren en automobielen van Marum naar Lauwersoog v.v. op 13 juli 2014 in de gemeente Zuidhorn.

Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 lariks, A en J van Damlaan 2 te Aduard;
> 1 iep, De Sav. Lohmanstraat 30 Zuidhorn;
> 1 boom (soort onbekend), Beatrixstraat 7 te Oldehove;  

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit(en) bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> wijzigen van de gevel en het vervangen van kozijnen, Julianalaan 19 te Zuidhorn (verzonden 15 mei 2014);
> oprichten van een bewegwijzeringszuil, Hoofdstraat 30a te Zuidhorn (verzonden 15 mei 2014).

Activiteit(en) bouw, ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> uitbreiden van een woning, Hoofdstraat 11 te Zuidhorn (verzonden 9 mei 2014);
> plaatsen van een dakkapel en uitbouw, Johan Clantstraat 15 te Aduard (verzonden 9 mei 2014).

Activiteit(en) bouw, monument
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> bouwen van een berging met carport, Abdijstraat 9 te Aduard (verzonden 12 mei 2014).

Activiteit(en) bouw, milieu (melding)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> bouwen van een jongveestal, Noordhornerweg 2 te Oldehove (verzonden 12 mei 2014);
> bouwen van loodsen, Wester Waarddijk 9 te Pieterzijl (verzonden 15 mei 2014).

Activiteit(en) bouw, milieu (melding)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> bouwen van een jongveestal, Noordhornerweg 2 te Oldehove (verzonden 12 mei 2014);
> bouwen van loodsen, Wester Waarddijk 9 te Pieterzijl (verzonden 15 mei 2014).

Activiteit(en) bouw, ruimtelijke ordening,milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> overkappen van een voergang, Barnwerderweg 3 te Oldehove (verzonden 12 mei 2014);
> bouwen van een mestsilo, Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (verzonden op 15 mei 2014).

Activiteit(en) ruimtelijke ordening, milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> uitbreiden van horecagebruik, Herestraat 50 te Grijpskerk (verzonden op 8 mei 2014).

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> leggen van kabels van Roodehaan naar Kommerzijl, de Akkers 22 te Kommerzijl (verzonden 15 mei 2014).
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning is verleend voor het organiseren van een:
> feestweek van 2 t/m 8 juni 2014 in Noordhorn (verzonden 12 mei 2014);
> spelweek van 11 t/m 15 augustus 2014 in Zuidhorn (verzonden 15 mei 2014).
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontheffing is verleend:
> van de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een feestweek van 2 t/m 8 juni 2014 te Noordhorn (verzonden 12 mei 2014);
> voor het plaatsen van 10 driehoeksreclameborden in de gemeente Zuidhorn op 21 januari 2015 ter aankondiging van de Open dag Alfa College (verzonden 15 mei 2014);
> van de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek van 11 t/m 15 juni 2014 te Zuidhorn (verzonden 12 mei 2014).
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college.

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een feestweek van 2 t/m 8 juni 2014 te Noordhorn (verzonden 12 mei 2014);
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een trekkertrek op 7 juni 2014 te Noordhorn (verzonden 13 mei 2014);
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een spelweek van 11 t/m 15 augustus 2014 te Zuidhorn (verzonden 15 mei 2014).
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Drank en horecawet verleende vergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende Drank- en horecavergunning heeft verleend:
> voor het perceel Rijksstraatweg 6 te Zuidhorn (gewijzigd) (verzonden 14 mei 2014);
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Drank en horecawet ontwerpvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij voornemens is de volgende Drank- en horecavergunning te verlenen:
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 2 t/ 8 juni 2014 ten behoeve van een feestweek in Noordhorn (verzonden 13 mei 2014).
De ontwerp-vergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf heden gedurende zes weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 2 t/ 8 juni 2014 ten behoeve van een feestweek in Noordhorn (verzonden 13 mei 2014).
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college.

Veteranendag Westerkwartier

De gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn organiseren jaarlijks gezamenlijk een regionale Veteranendag voor het Westerkwartier. Deze wordt dit jaar gehouden op zaterdag  21 juni 2014 van 10.00 tot 14.00 uur in schoolgebouw De Nijeborg (rsg de Borgen), Waezenburglaan 51a in Leek. Veteranen die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen. De jongste groep veteranen, namelijk de militairen die uitgezonden zijn naar een missie en op dit moment nog in actieve dienst zijn, is nog niet bij het instituut ingeschreven.
Als zij belangstelling hebben voor de bijeenkomst kunnen ze zich opgeven bij de gemeente Leek via e-mail: j.engels@leek.nl of telefoon (0594) 55 15 40. Ook andere belangstellenden (weduwen, niet-ingeschrevenen) kunnen zich daar melden. Aanmeldingen moeten voor 3 juni binnen zijn.

Uit de gemeenteraad van 12 mei 2014
Nieuwe college en coalitieakkoord
Onder leiding van formateur de heer Star zijn het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks tot een coalitieakkoord gekomen met als titel ‘Verbinden. De mens centraal; vernieuwen en vertrouwen’. Alle fracties hebben hun reactie hierop gegeven.
Vervolgens zijn de heren Stol (CDA), Nederveen (ChristenUnie) en Bakker (GroenLinks) benoemd en geïnstalleerd als wethouder. Na de benoeming van de wethouders zijn er vacatures in de raad ontstaan bij het CDA en GroenLinks, die zijn opgevuld door mevrouw Wiersma (CDA) en de heer Pellenbarg (GroenLinks). Om hun functie als raadslid te kunnen uitoefenen zijn zij beëdigd en geïnstalleerd.
Tot slot heeft de raad afscheid genomen van wethouder Oomkes.

Verder heeft de raad:
> de heer R.J. Westerhoff-Dijkinga benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de raad;
> de heren M.H. Boog (CDA), H. Schipper (ChristenUnie), K.W. van der Hoek (GroenLinks), M.F. Veenstra (PvdA), H.W. Rutgers (D66) en O. Koopmans (VVD) (her)benoemd als leden van de auditcommissie;
> de leden van de commissie behandeling bezwaarschriften voor de duur van de huidige raadsperiode herbenoemd;
> de regionale nota bodembeheer vastgesteld;
> een aanvullend krediet van € 191.564 beschikbaar gesteld voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen en de terreininrichting;
> ingestemd met aanpassing van het woningbouwprogramma. Met de wijziging wordt beoogd een betere vermarkting tot stand te brengen en om meer vraaggestuurd te kunnen ontwikkelen.
Meer informatie? Ga naar http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie: (0594) 50 87 81 / griffie@zuidhorn.nl.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Elly pastoor bij route rubicon

Wethouder Pastoor bezoekt succesvol onderwijs Route Rubicon

17 april 2021    Zuidhorn-nieuws
opleidingstraject voor jongeren bij wie, om allerlei redenen, de schoolse omgeving niet goed past
Lees verder →
Uitreiking bewust wonen westerkwartierprijs 15apr21

Bijensnelweg goed voor Bewust Wonen Westerkwartierprijs

17 april 2021    Zuidhorn-nieuws
Het idee in Midwolde is als winnaar uit de bus gekomen
Lees verder →
Cursisten politiek bewust politiek actief

Politiek leeft onder inwoners van Westerkwartier

17 april 2021    Zuidhorn-nieuws
50 inwoners gaan deelnemen aan de cursus
Lees verder →
Zaaien

Gedeputeerde Staghouwer en wethouder Nederveen zaaien bloemrijke berm in

16 april 2021    Zuidhorn-nieuws
Versterken kwaliteit van het landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn
Lees verder →
Hospice vredeborgh

Hospice Vredeborgh leek ook open in Corona tijd

16 april 2021    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
​Soms is het niet mogelijk om thuis te blijven om verschillende redenen
Lees verder →
Stemmen-met-stemmal-1

Voortaan ook met visuele beperking zelfstandig stemmen in het Westerkwartier

16 april 2021    Zuidhorn-nieuws
Toegankelijk stemmen voor iedereen
Lees verder →