Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 20 februari 2013

19 februari 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend

Uit de gemeenteraad van 11 februari 2013

De raad heeft:
- de evaluatie lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 besproken. Alle fracties vinden genoemde speerpunten nog steeds actueel, onder meer preventie op het gebied van roken en alcoholgebruik onder de jeugd. De fracties zien laag frequent geluid graag als extra speerpunt toegevoegd;
- het integraal Veiligheidsplan gemeente Zuidhorn 2013-2014 vastgesteld (unaniem besluit);
- ingestemd met de notitie Werken naar Vermogen onder vermelding van diverse aandachtspunten (meerderheidsbesluit). Deze notitie gaat in op de herstructurering van Novatec en de manier waarop de werkgeversbenadering georganiseerd wordt;
- de Begroting 2013 van de Stichting Westerwijs goedgekeurd en heeft kennis genomen van het jaarplan 2013 en de meerjarenbegroting (unaniem besluit). De Stichting Westerwijs is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in de Westerkwartiergemeenten. De gemeenteraad is extern toezichthouder;
- de motie van het CDA en GroenLinks over het onderhandelaarsakkoord overheidsfinanciën aangenomen (meerderheidsbesluit). In deze motie wordt het college opgedragen alles in het werk te stellen om de wet HOF, het schatkistbankieren, de korting van €550 miljoen op het BTW compensatiefonds en de koppeling tussen het BTW compensatiefonds met het gemeentefonds in deze mate en vorm tegen te houden en het kabinet te laten weten opnieuw (via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) te willen onderhandelen over de voorgestelde maatregelen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.

Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een garage, Kerkweg 26 te Den Horn
• uitbreiden woonhuis met hobbyruimte, Aykema Burchtstraat 11 te Grijpskerk
• verbouwen/uitbreiden van een woning, Langestraat 80 te Noordhorn
• aanbrengen van stalen dakplaten, Englumerweg 11 te Oldehove

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Ontheffing Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende ontheffing is verleend voor het branden van een brandstapel:
• op 1 april 2013, Medenerweg 2 te Den Ham
(Verzonden 13 februari 2013).

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van een 30-tal dammen met duikers in polder De Kriegsman nabij Langeweersterweg te te Den Horn
(Verzonden 14 februari 2013)

Algemene Plaatselijke Verordening

Bijzondere wetten

Drank en horecawet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende Drank- en Horecavergunningen hebben verleend voor de percelen:
• Heirweg 14 te Visvliet (gewijzigd)
(Verzonden 13 februari 2013)
• Overtuinen 16 te Zuidhorn
(Verzonden 14 februari 2013)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Verbod tot kap
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij geen toestemming verlenen voor het kappen van:
• een boom, Heereweg 32 te Aduard
(Verzonden 12 februari 2013)
• een boom, Wibrandusstraat 17 te Aduard
(Verzonden 12 februari 2013)
• een boom, Brilweg 42 te Zuidhorn
(Verzonden 12 februari 2013)

Belanghebbenden kunnen tegen het kapverbod binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.


Noodkap langs spoor

Aan Prorail Noord/Oost te Zwolle is toestemming verleend om een es, langs de spoorbaan Zuidhorn – Groningen ter hoogte van station Zuidhorn, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd met onmiddellijke ingang te kappen. De boom is gescheurd en hangt in een naastgelegen boom. Hierdoor vormt de boom een direct gevaar voor het spoorwegverkeer. Met vragen en/of opmerkingen over deze noodkap kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0594) 50 88 76.

Vragen over huisvuilinzameling?
Met al uw vragen over huisvuilinzameling kunt u contact opnemen met het Diftar Bureau via telefoonnummer (0594) 69 57 99.

NL doet

Op 15 en 16 maart vindt de grootste vrijwilligersactie van Nederland plaats: NL doet. Overal in het land steken mensen de handen uit de mouwen om klusjes voor de buurt te doen. Ook in Zuidhorn!

Geef je samen met je klasgenootjes op om de fietsroutes van en naar jouw school schoon te maken! Deze liggen vaak vol met blikjes, snoeppapiertjes en lege flesjes. Wij helpen natuurlijk mee. De schoonmaakactie vindt plaats op 15 maart van 10.00 tot 13.00 uur.

Meedoen?
Geef je voor 1 maart op bij Leo Dop van de gemeente Zuidhorn via telefoonnummer (0594) 50 87 57, emailadres ldop@zuidhorn of via twitter: @GemeenteZhorn

Glas en textiel containers Kommerzijl verhuizen

Binnenkort verhuizen de glas- en textielcontainers in Kommerzijl naar het onverharde parkeerterrein aan de oostkant van cbs De Rietstek. Op de huidige locatie worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Dit heeft te maken met een lokaal parkeerverbod tussen de kade en de Dorpsstraat in Kommerzijl.

De nieuwe locatie van de containers bij cbs De Rietstek is samen met Aktie ’68 bepaald.

Eind februari ontvangt u:
o het biljet met de aanslag gemeentelijke belastingen 2013,
o de WOZ-beschikking 2013
o en de afrekening huisvuil 2012. We helpen u graag, dus hieronder een korte toelichting.

De WOZ-waarde
De WOZ-waarde op uw beschikking van 2013 is de waarde van uw pand per 1 januari 2012. Dit bepaalt de Wet WOZ. De waarde van uw woning wordt bepaald aan de hand van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rond de prijspeildatum 1 januari 2012 zijn verkocht. Heeft u uw pand in 2012 verbouwd of op een andere manier aangepast? Ook hiervoor moet de gemeente kijken naar het waardeniveau op 1 januari 2012. Er wordt geen rekening gehouden met gemiddelde dalings- of stijgingspercentages.

Rioolheffing
De tariefindeling voor de rioolheffing is met ingang van 2013 aangepast. Gebruikers van panden, die niet beschikken over een vuilwaterafvoer, maar wel hemel- en grondwater afvoeren op het riool betalen voortaan ook een rioolheffing. Het tarief is in dat geval € 40,00. In de bijsluiter bij het aanslagbiljet vindt u meer informatie hierover.

Huisvuil
In onze gemeente betalen inwoners per aangeboden kilogram afval. Op het aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen 2013 vindt u de afrekening over 2012. Op http://www.zuidhorn.nl via wonen en leven / afval en milieu kunt u uw gegevens inzien. U heeft hier wel een DigiD voor nodig. Wanneer u niet over internet of DigiD beschikt, kunt u uw gegevens ook via de Publieksbalie in het gemeentehuis opvragen.

Automatische incasso
U kunt de gemeentelijke belastingen via automatische incasso in tien termijnen betalen. Zonder automatische incasso dient u de aanslag in drie termijnen te betalen. Wilt u uw belastingen in termijnen betalen? Op http://www.zuidhorn.nl via digitaal loket / aanvraagformulieren kunt automatische incasso aanvragen. U heeft hiervoor wel een DigiD nodig. Als u niet over internet of DigiD beschikt, kunt u een machtigingskaart aanvragen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis, telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Meer informatie?
Heeft u vragen over uw beschikking of aanslagen? Neem dan contact met ons op. We zitten voor u klaar op werkdagen van 9.00 en 12.30 uur. Telefoonnummer (0594) 50 88 88. Mailen kan via: publieksbalie@zuidhorn.nl.

Bezwaar maken
Heeft u vragen over de WOZ of overweegt u bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZwaarde van uw pand? Neem dan vooraf contact op met de taxateur, bij voorkeur via emailadres: woz@zuidhorn.nl. De taxateur kan nadere informatie verstrekken over de waarde van uw pand.

Spreekuur van de taxateur
U kunt ook een bezoek brengen aan de taxateur. De taxateur houdt spreekuur op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 8.30 en 12.00 uur. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken via http://www.zuidhorn.nl, wonen en leven / belastingen en woz. Of via de Publieksbalie, telefoonnummer (0594) 50 88 88 of emailadres: publieksbalie@zuidhorn.nl.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Poeste

Wilbrand Poeste 40 jaar muzikant

03 maart 2024    Zuidhorn-nieuws
Showkorps “D.I.N.D.U.A.-Oldekerk” huldigt jubilaris
Lees verder →
Peter, pieternel en meindertshow 22 maart

De Peter, Pieternel en Meindert show met Lucas Zandberg

01 maart 2024    Zuidhorn-nieuws
Zandberg woont in Noordhorn en schreef romans als `Keizerlijk geel’ en ‘De rendementsdenker’.
Lees verder →
Natuurinclusieve landbouw

Collectief Groningen West wordt BoerenNatuur Groningen West

01 maart 2024    Zuidhorn-nieuws
Nieuwe naam geeft beter aan waar het collectief voor staat
Lees verder →
Bert swart brug na reiniging

Schoonmaak Bert Swartbrug in herhaling

29 februari 2024    Zuidhorn-nieuws
wanneer is nog niet bekend
Lees verder →
Deborgeninactie

Leerlingen van de Nijeborg steunen Oekraïne met succesvolle actie

29 februari 2024    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Een ingezamelde bedrag van maar liefst € 5.316,30
Lees verder →