Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 19 september 2012

19 september 2012    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uit de gemeenteraad van 10 september 2012

Bestemmingsplan Kleiweg 2 Aduard
De raad heeft dit plan unaniem vastgesteld. Het plan maakt, in planologische zin, de bouw mogelijk van 29 woningen op het perceel Kleiweg 2 in Aduard. Het gaat om een voormalig boerenerf, gelegen aan de westrand van Aduard.

Kadernota burgerparticipatie
De raad heeft deze kadernota unaniem vastgesteld. De kadernota geeft verder vorm en inhoud aan burgerparticipatie door ambitie, doel, kaders en ieders verantwoordelijkheid aan te geven. De toekomstvisie 2030 blijft hierbij uitgangspunt en de inbreng van de burgers staat hierbij centraal.

Schuldhulpverlening
Vanaf 1 juli 2012 geldt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Deze kaderwet verplicht gemeenten tot het vaststellen van een plan betreffende integrale schuldhulpverlening voor de duur van maximaal vier jaar.
De raad heeft unaniem het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan zijn de aanbevelingen van een rekenkamercommissieonderzoek naar dit onderwerp meegenomen. De raad heeft de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek onderschreven.

Begrotingswijziging
De raad heeft unaniem krediet beschikbaar gesteld voor de eindafrekening restauratie Steentil en voor herstel / restauratie van het carillon in Aduard. Het voorstel voor een krediet voor een buurthuiskamer in Aduard heeft het college op verzoek van de raad ingetrokken, in afwachting van een uitgebreider raadsvoorstel hierover.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.

Gemeentehuis gesloten

Het gemeentehuis en alle werkplaatsen zijn vrijdag 21 september gesloten in verband met een personeelsreis.


Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verbouwing recreatiezaal, Burmanniastraat 1 te Grijpskerk
• uitbreiden van een schuur, Niehoofsterweg 27 te Oldehove
• plaatsen van een afvoerpijp langs zijgevel woning, Hooglanden 44 te Zuidhorn

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres servicebalie@zuidhorn.nl.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 3 berken, Borgweg 22 te Noordhorn
• 1 es, Jellemaweg 75a te Zuidhorn

De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw, uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van een loods, Zijldiepweg 5 te Pieterzijl
(Verzonden 11 september 2012)
• leggen van een middenspanning kabel, Industrieweg/Mokkenburgweg te Noordhorn
(Verzonden 13 september 2012)
• leggen van een laagspanning en het plaatsen van een verdeelkast, Jensemaweg te Oldehove
(Verzonden 13 september 2012)
• veranderen van een werkplaats in kantoren, Van Starkenborghkanaal NZ 45 te Noordhorn
(Verzonden 14 september 2012)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• De Tocht om de Noord van 06.00 tot 21.00 uur op 29 september 2012, gedeeltelijk door Zuidhorn
(Verzonden 13 september 2012)
• met Glans van de Schans van 14.00 tot 21.00 uur op 22 september 2012, Oosterkade te Grijpskerk
(Verzonden 17 september 2012)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 8 t/m 21 oktober 2012 ter aankondiging van het nieuwe ijsseizoen van Kardinge te Groningen
(Verzonden 13 september 2012)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Glans van de Schans op 22 september 2012 van 14.00 tot 21.00 uur, Oosterkade te Grijpskerk
(Verzonden 17 september 2012)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. werkzaamheden aan het spoor van 29 september 2012 tot 5 oktober 2012 van 23.00 tot 07.00 uur, spoortraject Leeuwarden, Zuidhorn, Groningen
(Verzonden 18 september 2012)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Glans van de Schans op 22 september 2012 van 14.00 tot 21.00 uur, Oosterkade te Grijpskerk
(Verzonden 17 september 2012)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres servicebalie@zuidhorn.nl.

 

Enthousiaste ondernemers gezocht voor project Slim wonen in het Westerkwartier

De gemeente Zuidhorn start samen met de drie andere gemeenten in het Westerkwartier een nieuw project: Slim wonen in het Westerkwartier. Doel van dit project is de particuliere woningeigenaar te stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen in hun woning.

Vraag & aanbod
De verwachting is dat met dit project een nieuwe vraag wordt gecreëerd. Waar vraag wordt gecreëerd is aansluitend ook aanbod nodig. Sluit vraag en aanbod goed op elkaar aan?  De gemeente wil het daar graag met ondernemers uit onze gemeente / regio over hebben. We horen graag of en hoe u de 'markt voor energiebesparing' een impuls wilt geven. De tijd is er nu rijp voor!

Startbijeenkomst 26 september
Ondernemers zijn woensdag 26 september van harte welkom in het gemeentehuis van Zuidhorn.

Programma
17:30 uur Ontvangst met soep & broodjes
18:00 uur Openingswoord door wethouder J. Oomkes.
18:10 uur ‘Slim wonen in het Westerkwartier', waarom en wat willen we bereiken?
18:30 uur Energiebesparing in de bestaande woningbouw: ‘Grijpt u die kans?' door Charlie Kock
19:00 uur Uitwisseling van ervaringen en mogelijkheden om samen aan de slag te gaan
20:00 uur Afsluiting

Wilt u uiterlijk 19 september a.s. laten weten of u aanwezig kunt zijn en met hoeveel personen u komt? U kunt ons per mail bereiken via slim@zuidhorn.nl.

Alternatieve datum
Bent u niet in de gelegenheid om op 26 september de bijeenkomst in Zuidhorn bij te wonen, maar wilt u toch graag geïnformeerd worden dan kunt u een bijeenkomst in een andere Westerkwartier gemeente bijwonen (20 september in Grootegast om 19:30, 27 september in Leek om 19:30 en 1 oktober in Marum om 19:30). Ook dit kunt u op bovenstaand mailadres aangeven.


Taxateur WOZ op pad

Voor de Wet-WOZ (Waardering Onroerende Zaken) vindt elk jaar hertaxatie van de woningen/panden in de gemeente plaats. De taxateur is inmiddels begonnen. De taxateur controleert woningen/panden vooral op de onderhoudstoestand, ligging en de bouwkundige staat. In sommige gevallen neemt de taxateur foto’s en soms wil de taxateur een woning/pand van binnen bekijken. In dat geval vraagt de taxateur uiteraard om toestemming.

Medewerking
Werkt u mee aan de controle? Ook voor u is het van belang dat de gegevens van uw woning/pand correct bij de gemeente staan geregistreerd. De taxateur heeft een legitimatiebewijs van de gemeente Zuidhorn op zak.

Meer informatie
Met vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Regels & Veiligheid, onderdeel Belastingen via telefoonnummer (0594) 50 88 65 of e-mail woz@zuidhorn.nl

BIJEENKOMST RELATIE ONDERWIJS EN LEEFBAARHEID

Donderdag 27 september organiseert de gemeenteraad van Zuidhorn van 20.00 tot 22.00 uur een bijeenkomst over behoud en kwaliteit van het primair onderwijs in relatie tot de leefbaarheid van dorpen. De bijeenkomst is in zalencentrum Balk, De Gast 39 in Zuidhorn. U bent van harte welkom. Meer informatie via de gemeentelijke website http://www.zuidhorn.nl.

Verkiezingsuitslag gemeente Zuidhorn

Hieronder vindt u het aantal stemmen uitgebracht per partij in 2012 en 2010 in de gemeente Zuidhorn.

Partij 2012 2010
VVD 1978 1472
PvdA 3066 2327
PVV 537 814
CDA 1579 2212
SP 928 965
D66 709 569
GroenLinks 310 862
ChristenUnie 1766 1828
SGP 237 186
Partij voor de Dieren 167 123
Piraten Partij 21 11
Partij voor Mens en Spirit 28 41
Nederland Lokaal 8 
Libertarische Partij 7 
DPK 6 
50Plus 94 
Liberaal Democratische Partij  0 
Anti Europa Partij 1 
SOPN 8 
Partij van de Toekomsty 8 
Overige partijen   42
 
Opkomstpercentage 82,88% 83,55%

 

Wegstremming in verband met dorpsfestijn ‘met glans van de schans’

Op zaterdag 22 september 2012 wordt op de Oosterkade te Grijpskerk ‘met glans van de schans’ gehouden. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om de Oosterkade alsmede een gedeelte van de Stationsstraat af te sluiten voor het verkeer.

Deze verkeersmaatregel is geldig op zaterdag 22 september 2012 van 08.00 uur tot 00.00 uur of zoveel korter dan mogelijk of langer indien noodzakelijk.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Aldi-verbouwing (2)

300 m2 meer Aldi in Zuidhorn

04 februari 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Team Kooi & Schuiling pakt binnenruimtes aan
Lees verder →
Mollema-2

Bauke heeft zin in het nieuwe seizoen

04 februari 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema laat vanuit Spanje weten er klaar voor te zijn. 'Ik heb er zin in.'
Lees verder →
Circulaire economie

Week van de Circulaire Economie

03 februari 2023    Zuidhorn-nieuws
Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 februari vindt alweer de achtste editie van de Week van de Circulaire Economie plaats.
Lees verder →
Politieauto

Frontale aanrijding bij de fietsoversteek Slaperstil

03 februari 2023    Zuidhorn-nieuws
Donkerkleurige BMW stationwagen is na het ongeluk doorgereden.
Lees verder →
Station publiek

Zuidhorn beste station van Groningen

03 februari 2023    Zuidhorn-nieuws
Stationsmanager Marco Schokker: "Station Zuidhorn heeft basis goed op orde"
Lees verder →